Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT) už viac ako 3 mesiace rokuje s predstaviteľmi najsledovanejších slovenských komerčných televízií.

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT) začala v októbri 2016 oficiálne rokovania s predstaviteľmi CME, ktorí vlastnia televíziu Markíza, Doma a Dajto. Súčasne asociácia rokuje aj so zástupcami spoločnosti MAC TV, ktorá vlastní stanice JOJ, Plus a Wau. Rokovania sa začali po tom, ako obidve spoločnosti poslali výpovede z rámcových zmlúv asociácii a následne i z individuálnych zmlúv operátorom.

Cieľom a snahou SAKT-u je rokovať a vyrokovať vo všetkých rámcových zmluvách také podmienky, ktoré by na jednej strane reálne vystihovali možnosti operátorov a na druhej strane stále zohľadňovali silné postavenie oboch spoločností na slovenskom trhu,povedal Vlastimil Lakatoš, člen predsedníctva SAKT a pokračoval:Nemôžeme však zabudnúť ani na zákazníkov, pre ktorých je akákoľvek úprava cien smerom hore veľmi citlivou záležitosťou. Stávame sa svedkami etapy, kedy sa naše celoplošné komerčné televízie rozhodli, že už nebudú viac dostupné bezodplatne a stanú sa riadnymi platenými stanicami. Mali by však počítať s tým, že sa to odrazí na ich prísnejšom posudzovaní operátormi a zákazníkmi. Stanú sa platenými televíznymi stanicami – konkurentmi ostatných platených televízií, čo v praxi tiež znamená, že budú zaraďované do vyšších platených  balíkov.

Vzhľadom na pomerne vysoké finančné požiadavky týchto spoločností, SAKT očakáva i pravdepodobné  zdražovanie týchto balíkov u operátorov. Aj toto bude dôsledok súčasného stavu, na ktorý sa budú musieť zákazníci na Slovensku pripraviť. Že nejde o izolovaný proces transformácie kanálov, ale o všeobecný trend potvrdzuje aj to, že niečo podobné nedávno absolvovali v susednom Maďarsku.

Situáciu a samotné rokovania komplikuje to, že kým kanály skupiny CME (Markíza, Doma, Dajto)  končia k 31.12.2016 v DVB-T, tak stanice skupiny MAC TV (JOJ, Plus a Wau) pravdepodobne v DVB-T ostanú a to aj voľne dostupné: „Aj napriek spomínaným nezrovnalostiam, radi by sme deklarovali náš maximálny záujem dospieť k akceptovateľnej dohode a zabezpečiť zákazníkom našich operátorov dostupnosť všetkých ich obľúbených kanálov,“ dodáva člen predsedníctva SAKT, Vlastimil Lakatoš. Akonáhle budú rokovania skončené a zmluvy obojstranne odsúhlasené, asociácia pripraví odporúčania pre svojich členov. O výsledkoch bude SAKT spolu s obidvomi spoločnosťami informovať aj celú širokú verejnosť.

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT) vznikla v roku 1991 pod názvom Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu ako záujmové, nezávislé, nekomerčné a nepolitické občianske združenie. SAKT je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). SAKT združuje značnú časť prevádzkovateľov káblových sietí na Slovensku, vrátane obcí, ktoré majú vlastné káblové rozvody. Jej členmi sú aj výrobcovia a dovozcovia zariadení a výskumné inštitúcie.

Značky: