Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnešným dňom sa podarilo úspešne ukončiť rokovania s Markíza Slovakia o pokračovaní šírenia jej TV programov prostredníctvom služieb ANTIK Telecom po 30.11.2023.

Obe strany rokovania potvrdili podpisom zmluvných dokumentov a vydávajú nižšie uvedené spoločné vyhlásenie:

Spoločné vyhlásenie ANTIK a Markíza o pokračovaní spolupráce

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (Markíza) má záujem o dlhodobú spoluprácu pri šírení svojho portfólia produktov televíznej zábavy pre všetkých slovenských divákov. Základným predpokladom je plnenie štandardných zmluvných podmienok platných pre všetkých operátorov.

Záujmom ANTIK Telecom, s.r.o. (ANTIK) je pokračovať v dobrej spolupráci s Markízou, pričom vidí veľký priestor do budúcnosti aj pri spoločnom prinášaní nových typov služieb s využitím technologického potenciálu spoločnosti a skúseností z globálneho trhu, k prospechu všetkých divákov. Zmluvné strany deklarujú, že majú záujem na pokračovaní zmluvnej spolupráce za dodržiavania zmluvných podmienok.

Generálni riaditelia spoločností Markíza Peter Gažík a ANTIK Igor Kolla tak môžu spoločne ubezpečiť svojich divákov a klientov, že po tom, čo boli vykonané právne kroky, budú klientom ANTIKU všetky programové služby Markízy aj naďalej poskytované bez prerušenia aj po 30. novembri 2023.

Značky: