Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa vedenia Markízy obaja opakovane porušujú zmluvné podmienky

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (Markíza) oznamuje, že dnes doručila oznámenia o odstúpení od zmlúv o distribúcii programových služieb spoločnostiam ANTIK Telecom s.r.o. (ANTIK) a DSI DATA, a.s. (DSI DATA).

Odstúpením od zmlúv strácajú ANTIK a DSI DATA práva na distribúciu televíznych staníc skupiny Markíza a tiež prídu o samotný signál k 30. novembru 2023. Markíza si váži svojich divákov a diváčky, a preto ich chce včas informovať o tomto kroku, aby nezostali zaskočení.

Dôvodom odstúpenia od zmlúv je pretrvávajúce nedodržiavanie zmluvných podmienok zo strany ANTIK a DSI DATA, ktoré porušuje zmluvné pravidlá týkajúce sa našich televíznych staníc v ich ponukách pre zákazníkov.

Generálny riaditeľ skupiny Markíza Peter Gažík vysvetľuje, že odstúpenie od zmlúv je oprávnené. „Markíza sa dlhodobo snažila s oboma subjektmi v priebehu roku komunikovať a upozorňovala ich na porušovanie dohodnutých zmluvných podmienok. Keďže sme zo strany dotknutých spoločností nevideli záujem urovnať porušovanie zmluvných vzťahov, sme nútení pristúpiť k tomuto kroku.“

Značky: