Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tím MIRRI SR rokoval s Európskou komisiou o nevýhodných IT zmluvách štátu

Problém šírenia dezinformácií potrebuje celoeurópske riešenie a prevádzkovatelia sociálnych sietí musia konečne prijať mieru svojej zodpovednosti.  Predstavitelia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na čele s vicepremiérkou Veronikou Remišovou a štátnym tajomníkom Jánom Hargašom toto stanovisko tlmočili v Bruseli na stretnutiach so zástupcami spoločností Facebook a Google. Témou ďalších rokovaní s Európskou komisiou boli riešenia problémov, ktoré má Slovensko s nevýhodnými IT zmluvami z minulosti.

„Sociálne siete za uplynulých desať rokov získali obrovský vplyv nad našimi životmi, nad tým, čo si myslíme, ako rozmýšľame, konáme, nakupujeme, komu a čomu veríme, koho milujeme aj koho nenávidíme… Na tieto radikálne zmeny vnímania reality sme neboli pripravení a až teraz zisťujeme, do akej slepej uličky sme sa dostali. V online priestore sme svedkami šírenia dezinformácií, hoaxov a nenávisti. Spoločnosti, ktoré sociálne siete prevádzkujú tvrdia, že len poskytujú platformu na šírenie obsahu a nenesú zodpovednosť za to, aký tento obsah je. Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť i bezpečnosť však nemôžu byť rukojemníkom nadnárodných korporácii, ktoré sa nikomu nezodpovedajú a  len si  pripisujú obrovské zisky,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Expertný tím ministerstva, na čele so štátnym tajomníkom Jánom Hargašom, absolvoval v Bruseli sériu pracovných rokovaní so zástupcami spoločností Google, Facebook a zástupcami asociácie DOT Europe. Témou bola legislatíva o digitálnych službách (DSA) a  regulácii umelej inteligencie (AIA).

„Na stretnutiach so spoločnosťami Facebook a Google sme veľmi jasne komunikovali potrebu zodpovedného prístupu podnikateľov a veľkých platforiem v oblasti cielenej reklamy, nastavenia odporúčacích systémov a algoritmov platforiem, ako aj boja proti škodlivému obsahu. Ukazuje sa to obzvlášť v súčasnej dobe, kedy zvádzame boj s pandémiou a na sociálnych sieťach sa cielene šíria dezinformácie o ochorení COVID-19 a očkovaní. Prevádzkovateľov sociálnych sietí sme vyzvali, aby konečne výrazne posilnili svoje kapacity v boji proti hoaxom a zabezpečili odfiltrovanie škodlivého obsahu zo svojich platforiem. Tieto spoločnosti sú pod rastúcim tlakom celej Európskej únie a ich členských štátov,“ uviedol štátny tajomník Hargaš.

Vicepremiérka Remišová pripomenula, že Slovensko plne podporuje snahy Európskej komisie, ktorá aktuálne chystá reguláciu digitálnych služieb v snahe zabrániť šíreniu nenávisti a ochrániť hodnoty demokracie a slobody.

Zástupcovia MIRRI SR sa v Bruseli tiež stretli s Hubertom Gambsom, zástupcom generálnej riaditeľky riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky. „Otvorili sme tému nevýhodných IT zmlúv medzi štátom a dodávateľmi na Slovensku, tzv. problém vendor lock-in. Nevýhodné zmluvy uzavreté za predošlých vlád spôsobujú, že štát je pri niektorých IT systémoch doslova rukojemníkom dodávateľov, keďže nevlastní ani majetkové práva k softvéru, ani dokumentáciu alebo zdrojové kódy. Úrady sú v takomto prípade odkázané na využívanie služieb len jednej firmy, ktorá si diktuje podmienky. Preto potrebujeme nájsť spôsoby, ako sa vyviazať z nevýhodných zmlúv z minulosti. Zástupcom Európskej komisie sme predstavili alternatívy riešenia tohto dlhodobého problému, od zmeny vo verejnom obstarávaní až po novú legislatívu a dostali sme pozitívnu odozvu,“ dodal Ján Hargaš.

Aktuálne pripravovaná legislatíva EÚ v podobe Aktu pre digitálne služby, či Aktu
pre umelú inteligenciu a podmienky využívania štátnej pomoci vo vzťahu k Programu pre digitálnu Európu boli tiež témami stretnutia s Robertom Violom, riaditeľom generálneho riaditeľstva EK pre komunikačné siete, obsah a technológie.

„Je pre nás kľúčové otvoriť s Európskymi partnermi témy regulácie digitálnych služieb a umelej inteligencie. Deklarovali sme náš postoj a ochotu naďalej konštruktívne prispievať k tvorbe digitálnej legislatívy pre 21. storočie. Je nevyhnutné, aby sme pri regulácii systémov umelej inteligencie postupovali citlivo. Na jednej strane potrebujeme prevádzkovateľom systémov umelej inteligencie zakotviť povinnosti a zároveň sa uistiť, že  neprekračujeme rámec toho, čo sa snažíme regulovať,“ doplnil štátny tajomník Hargaš a dodal, že víta aj usmernenia, ako čo najlepšie podporovať žiadateľov o granty z Programu pre digitálnu Európu.

Značky: