S príchodom letného semestra sme neotáľali ani my a hneď po skončení jesenného ročníka kariérneho veľtrhu sme začali s prípravami jarného, aby sme ho mohli znova posunúť o krok vpred a poskytnúť tak študentom možnosť spoznať svojho budúceho zamestnávateľa.

Pracovný veľtrh FEI Dni Príležitostí je jedinečná možnosť ako sa môžu návštevníci neformálnym spôsobom stretnúť so zástupcami spoločností a nájsť si tak prácu. Môžete sa naňho tešiť už budúci týždeň, 10.-11. apríla 2018. Mladšie ročníky si môžu dohodnúť bakalárske, či diplomové práce, nájsť si stáž počas školy, či profilovať svoje zameranie už počas štúdia.

Veľtrhu sa každoročne zúčastňujú firmy rôznych technologických zameraní a medzi poprednými lídrami v tejto oblasti sa objavujú aj tie menej známe, ktoré prostredníctvom nášho veľtrhu, súťaží a tomboly umožňujú potenciálnym zamestnancom nadviazať bezprostredný kontakt so spoločnosťou. Veľtrh sa teší dlhoročnej spolupráci s medzinárodnými spoločnosťami, čím dokazuje, že stojí za zmienku.  Nasvedčuje tomu aj každoročné pozitívne hodnotenie, zo strany firiem ako i študentov, ktorým veľtrh pomohol užšie profilovať svoje štúdium či nájsť vysnívanú prácu.

Zoznam spoločností a teda aj potenciálnych budúcich zamestnávateľov je zverejnený na portáli https://dniprilezitosti.sk/veltrh/bratislava. Jarný veľtrh za svojimi predchodcami vôbec nezaostáva a môžeme sa tešiť z účasti vyše 50 spoločností z technického odvetvia.

Pracovný veľtrh Dni Príležitostí má už viac ako 20 ročnú históriu na pôde STU, je pravidelne organizovaný 2 krát ročne s účasťou desiatok prestížnych technologických spoločností zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska. Hlavnými organizátormi veľtrhu je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a študentská organizácia IAESTE Slovakia.

Značky: