• Priemerná predajná cena v treťom kvartáli ďalej rástla a zaznamenala najvyšší medziročný nárast za štvrťrok
  • Vysoký dopyt po smartfónoch poháňa Latinská Amerika a stredná a východná Európa

Celosvetový dopyt po smartfónoch dosiahol v treťom kvartáli 367 miliónov kusov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o tri percentá. Napriek tomu,  že nárast nie je veľmi vysoký, z hľadiska absolútnej požiadavky ide o najsilnejší tretí štvrťrok zaznamenaný spoločnosťou GfK. Najväčšie prírastky zaznamenali najmä Latinská Amerika (medziročný nárast o 11 percent) a stredná a východná Európa (nárast o 9 percent medziročne). Globálna priemerná predajná cena v treťom kvartáli stúpala, medziročne o rekordných sedem percent.

Predaj smartfónov 3Q 2017 versus 3Q 2016Počet predaných kusov (v miliónoch) Hodnota predaja (v miliardách USD)
3Q173Q16Y/Y % vývoj3Q173Q16Y/Y % vývoj
Západná Európa30.933.2-7%13.713.24%
Stredná a východná Európa22.320.59%5.44.326%
Severná Amerika49.350.0-1%19.118.91%
Latinská Amerika27.825.111%8.87.813%
Stredný východ a Afrika45.241.98%10.710.25%
Čína117.0111.95%38.331.920%
Vyspelé ázijské krajiny16.417.6-7%10.311.3-9%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny57.755.25%10.58.721%
Celkovo366.6355.43%116.8106.310%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) – údaje zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné údaje do konca augusta 2017 plus týždenné údaje do 30. septembra 2017. Percentá sú zaokrúhlené.

Arndt Polifke, globálny riaditeľ pre výskum telekomunikácií v GfK, tvrdí: „Napriek tomu, že v niektorých regiónoch sa počet predaných telefónov môže znížiť, zvýšenie priemernej predajnej ceny predstavuje v prípade trhu smart telefónov veľmi dobrú možnosť zvýšenia ich hodnoty. To je priaznivá správa pre ich výrobcov, najmä v takých regiónoch, ako je západná Európa, kde nasýtenosť trhu viedla k medziročnému zníženiu objemu predaja.Tento sektor sa preto veľmi jasne začal zameriavať na zvyšovanie hodnoty predajov a najlepšie globálne top značky ako Apple, Google, HTC, Huawei, LG, Moto, Nokia, Samsung a Sony už v súčasnosti uviedli na trh, alebo v blízkej budúcnosti ponúknu prémiové modely a zabezpečia si tak zákazníkov pre svoje najnovšie zariadenia. Súčasne platí, že tieto špeciálne vlastnosti sú pre zákazníkov stále dôležitejšie, takže u nových produktov môžu očakávať väčší dôraz na ochranu pred prachom a vodou, zvýšenie kapacity batérie a pamäte, zabezpečenie vysokej kvality zvuku s vysokým rozlíšením, zlepšenie fotoaparátu a videa, dizajn bez hraníc a dokonca aj biometrické senzory“.

Západná Európa: Tržby rastú bez ohľadu na sýtosť trhu.

V západnej Európe dosiahol celosvetový dopyt po smartfónoch v Q3 roku 2017 celkom 30,9 milióna kusov, čo je o sedem percent menej ako vlani. Sledovanie trhu v spojení s oneskoreným uvedením iPhone X spôsobilo medziročný pokles trvajúci v poradí už štvrtý kvartál za sebou. Dopyt v Nemecku sa znížil o 7 percent medziročne a vo Veľkej Británii a Francúzsku sa očakáva pokles na úrovni ôsmych percent. Avšak vďaka jedenásť percentnému nárastu priemerných predajných cien stúpla hodnota predaja v tomto regióne medziročne o štyri percentá a v dôsledku toho upravila GfK odhad vývoja hodnoty trhu smartfónov za rok 2017 na šesť percent. Posun smerom k veľmi luxusným produktom je v tomto regióne veľmi zreteľným trendom, pretože jeden z ôsmych smartfónov sa predáva za cenu vyššiu ako 900 USD v porovnaní s 3Q 2016, keď sa za takú cenu predávalo jedno zo šestnástich takýchto zariadení.

Stredná a východná Európa: Tržby vyššie o 26 percent

V strednej a východnej Európe pokračuje rast dopytu – za 3Q 2017 medziročne o deväť percent, čo predstavuje 22,3 milióna kusov. Hodnota predajov však narástla rýchlejšie – medziročne o 26 percent, a to vďaka tomu, že spotrebitelia presunuli svoj záujem o drahšie zariadenia. O vyšší dopyt v tomto regióne v 3Q 2017 si zaslúžil hlavne silný rast v Rusku (o 10 percent) a na Ukrajine (nárast o 19 percent). Výhľad je tiež pozitívny, pretože sa očakáva, že dopyt po smartfónoch sa oproti predchádzajúcemu roku zvýši o 9 percent a dosiahne 85,2 miliónov kusov.

Severná Amerika: V 3Q 2017 mierny pokles, ale výhľad do konca roku je pozitívny

V Severnej Amerike dosiahol v roku 2017 dopyt po smartfónoch 49,3 milióna kusov, teda o jedno percento menej ako za posledné dva roky. To znamená návrat k poklesu, ktorý nasleduje po období rastu v 2Q. Avšak výhľad na 4Q 2017 je pozitívny, pretože v tomto štvrťroku sa majú uvádzať na trh nové zariadenia. GfK odhaduje, že dopyt po smartfónoch bude v roku 2017 spolu 201 miliónov kusov, čo znamená medziročný nárast o jedno percento..

Latinská Amerika: Vďaka brazilskému predaju dochádza v regióne k oživeniu

V 3. štvrťroku 2017 dosiahol v tomto regióne dopyt po smartfónoch 27,8 milióna kusov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o jedenásť percent. K tomuto vynikajúcemu regionálnemu výsledku sa najviac podieľal dopyt v Brazílii. V treťom kvartáli roku 2017 zaznamenala Brazília v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast dopytu o 17 percent. GfK navýšila svoj odhad pre Latinskú Ameriku na rok 2017 na deväť percent.

Stredný východ a Afrika: Egypt sa vracia k rastu

Dopyt po smartfónoch dosiahol na Strednom východe a v Afrike 45,2 milióna kusov, čo znamená medziročný nárast o 8 percent. Očakáva sa, že o zvýšenie tržieb sa zaslúžilo oživenie trhu v Egypte, ktoré nastalo skôr ako sa očakávalo a dopyt sa začal v júli 2017 opäť zvyšovať od októbra 2016. Spoločnosť GfK očakáva, že dopyt po smartfónoch sa v roku 2017 zvýši o 5 percent oproti minulému roku. Tento rast je vyvíjaný hlavne subsaharskými krajinami a krajinami južnej Afriky, kam smartfóny prenikli dosiaľ pomerne málo.

Čína: Dopyt stúpa a ceny porastú s uvedením nových modelov

V Číne dosiahli v treťom kvartáli 2017 výnosy z predaja smartfónov o 20 percent viac ako minulý rok. Tento nárast bol zaznamenaný 15-percentým nárastom predajnej ceny oproti minulému roku, zatiaľ čo dopyt ako taký sa medziročne zvýšil o päť percent a dosiahol 117 miliónov kusov. Pozitívnym výsledkom v tomto štvrťroku sú nové modely najvýznamnejších domácich značiek, ktoré sa dostali na trh až v 3Q 2017. Predpokladá sa, že celkový dopyt po smartfónoch v Číne dosiahne celkovo 464 miliónov v roku 2017, čo predstavuje medziročný nárast o 4 percentá. Z hľadiska hodnoty (USD) sa odhaduje medziročný nárast na úrovni 16 percent.

Vyspelé ázijské krajiny *: Klesajúci dopyt v Južnej Kórei pôsobí aj naďalej

Dopyt po smartfónoch dosiahol v 3Q 2017 celkom 16,4 milióna kusov, čo je o sedem percent menej ako za posledné roky; k tomuto výsledku sa podarilo znížiť medziročný pokles o 15 percent v Južnej Kórei. Odhad GfK pre tento región sa znížil na medziročný pokles o štyri percentá za rok, pričom celkový dopyt po smartfónoch bude 70,1 miliónov kusov.

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny *: Darí sa im a v roku 2017 zaznamenávajú najvyšší rast zo všetkých regiónov

V rozvinutých ázijských krajinách sa v 3Q 2017 hodnota predaja smartfónov zvýšila o 21 percent medziročne, pričom dopyt sa medziročne zvýšil o 5 percent a dosiahol 57,7 milióna kusov. V Indii a Indonézii bola medziročná miera rastu dopytu mierne na úrovni troch a piatich percent. Vývoj v Malajziinarástol oproti minulému roku o 25 percent – ide o nepretržitý rast počas šiestich po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Taktiež v Bangladéši bol zaznamenaný silný dopyt v tomto kvartáli s medziročným nárastom o 22 percent. GfK odhaduje, že v rozvíjajúcich sa krajinách v Ázii bude dopyt po smartfónoch do konca roku 2017 činiť celkovo 238 miliónov kusov (oproti minulému roku o 11 percent viac), čo je najlepší výsledok tohto roka zo všetkých regiónov.

Predaj smartfónov 2017 versus 2016

 

Počet predaných kusov (v miliónoch) Hodnota predaja (v miliardách USD)
2017 tržby2016 tržbyY/Y % tržby2017 tržby2016 tržbyY/Y %
vývoj
Západná Európa126.7131.0-3%56.653.56%
Stredná a východná Európa85.278.09%21.016.825%
Severná Amerika201.1198.51%80.677.54%
Latinská Amerika115.4105.99%36.230.917%
Stredný východ a Afrika176.8168.95%41.942.10%
Čína464.3448.54%154.3133.116%
Vyspelé ázijské krajiny70.172.9-4%44.746.1-3%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny238.6214.511%43.034.525%
Celkovo1,478.21,418.24%478.3434.510%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) – údaje zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné údaje do konca augusta 2017 plus týždenné údaje do 30. septembra 2017. Percenta sú zaokrúhlené.

Yotaro Noguchi, produktový vedúci v divízii GfK pre trendy a prognózy k tomu dodáva: „Výsledky tohto štvrťroka ukazujú, ako je celosvetový trh so smartfónmi komplexný a prečo v súvislosti s odhadmi musia výrobcovia jednotlivé trhy detailne skúmať a snažiť sa pochopiť ich špecifiká.“

Značky: