Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kvôli odlesňovaniu prišiel celý svet od začiatku milénia o viac ako 1 mil. km² lesov.

Pod tento výsledok sa podpísalo najmä poľnohospodárstvo. Medzi odvetvia najviac využívajúce obalový materiál, kvôli ktorého výrobe tiež dochádza k ubúdaniu lesov, patria potravinársky či farmaceutický priemysel. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa stromov preto 365.bank poukazuje na potrebu digitalizácie v bankových službách, zvyšovanie množstva bezpapierových procesov, ale aj výsadbu stromov, ktorá môže byť vhodnou kompenzáciou spotreby papiera zo strany bánk. Zároveň sa stáva súčasťou Mastercard Priceless Planet Coalition, ktorej cieľom je obnova lesov.

Podľa prieskumu americkej spoločnosti Printing Impressions patrí priemysel balených potravín, ako aj medicínsky a farmaceutický medzi odvetvia, ktoré spotrebujú najviac potlačeného papiera. Vydavateľstvá novín a kníh sú na treťom mieste. V top desiatke – na ôsmom mieste – sa umiestnilo bankovníctvo a poisťovníctvo.

„Pomôcť eliminovať alarmujúci úbytok lesov môže svojou trochou každý človek. V rámci bankových služieb možno znížiť spotrebu papiera využívaním digitálnych produktov, netlačením zmlúv na papier, uprednostnením elektronických výpisov pred papierovými či výberom hotovosti bez potvrdenky. Vďaka technológiám si môžu bankoví klienti založiť účet či načerpať úver úplne bez papiera v mobilnej aplikácii,“ hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Ak by sme minuloročnú spotrebu papiera v krajinách Konfederácie európskeho papierenského priemyslu prepočítali na počet obyvateľov, vyšlo by, že každý jeden Európan spotreboval 148 kíl papiera. Za celý rok 2020 sa totiž v týchto štátoch minulo celkovo 71 mil. ton papiera. Naproti tomu sa vyrobilo 85 mil. ton, pričom potrebných na to bolo 146 mil. ton dreva. Necelých 55 mil. ton papiera sa zozbieralo na zrecyklovanie.

„Najväčšími globálnymi producentmi papiera sú Čína, USA a Japonsko. Zaujímavosťou pritom je, že Slovensko sa zaraďuje podľa Svetovej banky medzi dvadsiatku najväčších svetových exportérov toaletného papiera,“ dodáva Jana Glasová, analytička 365.bank.

Výroba papiera, samozrejme, ani zďaleka nie je primárnym dôvodom celosvetového odlesňovania. Hlavným je poľnohospodárstvo. Kombináciou všetkých príčin však od začiatku milénia do roku 2016 stratil svet viac ako 1,3 mil. km² lesov.

Podľa 365.bank je preto potrebné riešiť aj otázku minimalizácie výrubu svetových lesov. Vhodnou alternatívou, ktorá kompenzuje spotrebu papiera v bankovom sektore, preto môže byť popri digitalizácii aj podpora projektov v oblasti systematického zalesňovania. Klienti banky tak založením účtu podporia aj vysádzanie zelene v rámci globálnej aktivity Mastercard Priceless Planet Coalition. Jej cieľom je zasadiť až 100 mil. stromov.

Značky: