Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prieskum ukazuje, že ľudia považujú zmenu klímy za primárnu hrozbu, porovnateľnú s prebiehajúcou finančnou krízou

Prieskum medzi 26 205 ľuďmi z 28 trhov naznačuje, že napriek rastúcim vplyvom zmeny klímy rastie klimatický optimizmus a prekonáva 48 %. Povedomie o zmene klímy vedie ľudí z celého sveta k tomu, aby sa snažili žiť udržateľnejším spôsobom.

Podľa posledných zistení z druhého Barometra klimatickej reality spoločnosti Epson ľudia z celého sveta stupňujú osobné úsilie v snahe odvrátiť zmenu klímy. Prieskum poprednej globálnej technologickej firmy naznačuje, že hoci svetová ekonomika strháva pozornosť od úsilia riešiť klimatické výzvy, zmena klímy zostáva pre mnohých primárnym problémom.

Prieskum tiež odhalil, že napriek roku bezprecedentných klimatických dopadov sú ľudia optimistickejší, pokiaľ ide o šancu odvrátiť klimatickú katastrofu ešte počas ich života. Dáta však tiež ukazujú, významné rozdiely v úrovniach dôvery, ktoré sú spôsobené faktormi, ako sú ekonomika a vek.

Optimizmus je ovplyvnený ekonomikou a vekom

Nie je prekvapujúce, že bezprostredné finančné problémy ľudia vnímajú ako hlavný problém. Napriek tomu, že na vrchole zoznamu priorít respondentov dominuje ‚náprava ekonomiky‘ (22 %) a ‚rastúce ceny‘ (21 %), klimatická zmena sa umiestnila len veľmi tesne na treťom mieste (20 %).

Napriek globálnemu ekonomickému ochladeniu, konfliktom a prudko rastúcim nákladom na energie zostáva pre veľa ľudí na celom svete klimatická kríza naliehavou témou. Obavy týkajúce sa zmeny klímy však nevedú k pesimizmu.

Pred konferenciou COP 26, ktorá sa konala v novembri 2021 zdieľalo optimistický pohľad, že by bolo možné odvrátiť klimatickú katastrofu ešte počas ich života, 46 % respondentov z celého sveta.

Zatiaľ čo sa svet pripravuje na tohtoročnú konferenciu COP 27 v Egypte, tento optimizmus vystúpil na viac ako 48 %. Deje sa tak aj napriek tomu, že sme boli v poslednom roku svedkami dopadov zmeny klímy. To naznačuje, že ľudia majú možno určitý ‚deficit reality‘ a nemusia si správne uvedomovať plnú mieru budúcich dopadov zmeny klímy na svet.

Ak sa pozrieme na výsledky podrobnejšie, je z nich zrejmé, že celosvetové priemery skrývajú prekvapivé regionálne odchýlky miery dôvery. Optimizmus je napríklad nižší v najrozvinutejších ekonomikách ako v rozvíjajúcich sa krajinách.  

Jednotlivé členské krajiny G7 majú mieru optimizmu podstatne nižšiu ako celosvetový 48 % priemer:

Francúzsko (22,5 %), Taliansko (25,2 %), Japonsko (10,4 %), Kanada (36,6 %), Nemecko (23,8 %), Spojené kráľovstvo (28,4 %) a USA (39,4 %). 

Rýchlo sa rozvíjajúce a rastúce ekonomiky zaznamenávajú rekordné úrovne klimatického optimizmu, podstatne nad celosvetovým priemerom:

Čína (76,2 %), Filipíny (71,9 %), India (78,3 %), Indonézia (62,6 %), Keňa (76 %) a Mexiko (66 %). 

Zistenia tiež naznačujú, že určujúcim faktorom je vek – zmena klímy robí najväčšie starosti najstaršej a najmladšej vekovej kategórii. Ľudia vo veku 55 a viac rokov predstavujú jedinú skupinu, ktorá vníma zmenu klímy ako najťaživejší celosvetový problém (22,2 %), zatiaľ čo skupina 16 až 24 rokov je jediná, pri ktorej ide o problém číslo dva (19,3 %) – pri všetkých ostatných vekových kategóriách ide až o tretí problém. 

Yasunori Ogava, globálny prezident spoločnosti Epson, k tomu povedal: „Spoločnosť Epson vynakladá úsilie na zlepšovanie životov a planéty, pričom na dosiahnutie týchto cieľov venujeme nemalé prostriedky. Zatiaľ čo sa svet chystá na klimatickú konferenciu COP 27, náš Barometer klimatickej reality sa pokúša zvyšovať povedomie o problematike a podporovať transformačnú zmenu. Dúfame, že informácie z Barometra pomôžu vládam, podnikom aj jednotlivcom urobiť ďalší krok v snahe o odvrátenie klimatickej katastrofy. Vieme, že je to beh na dlhé trate, ale veríme, že ak budeme spolupracovať a konať teraz, dokážeme vybudovať lepšiu budúcnosť.“  

Realita, vplyv a akcia

Zdá sa, že rastúci celosvetový optimizmus je v rozpore s klimatickou realitou.

Medzivládny panel pre zmenu klímy v roku 2022 (IPCC)[1] varoval, že „Zmena klímy spôsobená človekom zapríčiňuje nebezpečné a rozsiahle narušenie prírody a ovplyvňuje životy miliárd ľudí na celom svete…“ 

Len v tomto roku sa toto narušenie prejavilo negatívnymi udalosťami súvisiacimi s klímou na každom svetadiele, napríklad: obrovské, desaťročia trvajúce suchá v Afrike[2] a Južnej Amerike[3]; rýchle ohrievanie Arktídy[4] i Antarktídy[5]; katastrofické povodne v Ázii[6] a Austrálii[7]; bezprecedentné horúčavy po celej Európe[8] ; alebo miznúce jazerá v Severnej Amerike.[9]

Dr. Tara Shine, výskumníčka skúmajúca životné prostredie a spoluriaditeľka organizácie Change by Degrees, uvádza: „Neľútostná realita je taká, že posledných sedem rokov bolo najteplejších v našich záznamoch a je reálne riziko, že prekročíme limity bezpečnej teploty.

Tento prieskum napriek tomu ukazuje, že ľudia na celom svete si aj naďalej uchovávajú nádej, že ich kroky, podniknuté spoločne s krokmi vlád a firiem, dokážu spoločnosť transformovať k lepšiemu. Bezprostredné výzvy, ktorým čelia ekonomiky na celom svete, vrátane rastúcich cien energií a potravín, sú súčasne príčinami aj príznakmi zmeny klímy. Dlhodobé plánovanie a podpora ľudí, aby konali v prospech klímy, predstavuje najvýznamnejšie kroky. Tie môžu krajiny urobiť, aby bolo možné klimatický optimizmus zachovať, znížiť znečistenie uhlíkom a vytvárať odolnosť voči dopadom zmeny klímy.“

Laický optimizmus môže pôsobiť ako zbožné prianie, ale zistenia spoločnosti Epson ukazujú, že respondenti sú si vedomí dopadov zmeny klímy. Viac ako 8 z 10 ľudí (80,2 %) uvádza, že vidí zmeny klímy vo svojom každodennom živote, čo je zásadný faktor ovplyvňujúci rast povedomia.

Medzi ďalšie významné faktory ovplyvňujúce informácie o klíme patria: kroky alebo kampane vlád (podľa 75,7 % respondentov), online a offline spravodajstvo (75 %), sociálne médiá (74,2 %), firemné a komunitné kampane (64,8 %), klimatické konferencie COP (64 %).

Zdá sa, že optimizmus nevedie v roku 2022 k sebauspokojeniu, ale skôr povzbudzuje ľudí k činom. Medzi rokmi 2021 a 2022 počet respondentov, ktorí viac chodia pešo alebo jazdia na bicykli (alebo plánujú tak robiť), vzrástol z 83,7 % na 87,2 %, a dokonca 31,8 % tak už robí dlhšie ako rok. Počet respondentov, ktorí prechádzajú na energiu z obnoviteľných zdrojov (alebo plánujú tak urobiť), vzrástol zo 78,2 % na 82,4 %, pričom 18,6 % tak už robí dlhšie ako rok. Tí, ktorí znižujú cestovanie po svete z dôvodu pracovných ciest i zábavy (alebo plánujú tak urobiť), vzrástol z 65,1 % na 68,2 %, pričom 23 % to tak robí už dlhšie ako rok. Z prieskumu sme sa dozvedeli, že medzi rokmi 2021 a 2022 tí, ktorí prechádzajú na elektromobily (alebo plánujú tak urobiť), vzrástol zo 68 % na 72,7 %, pričom 10,6 % tak už robí dlhšie ako rok a nakoniec tí, ktorí prechádzajú na rastlinnú stravu (alebo plánujú tak urobiť), vzrástol z 67,6 % na 68,9 %, pričom 16,5 % tak robí dlhšie ako rok.  

Individuálne kroky naberajú na sile, ale napriek tomu je jasné, že je potrebné urobiť ešte oveľa viac. Ak má svet splniť svoje ciele v oblasti klimatickej zmeny a vyhnúť sa nezvratnej zmene, musia vlády kvôli udržateľnosti zavádzať regulácie, podniky musia vyvíjať udržateľné zásady a technológie, jednotlivci musia urýchliť životné zmeny.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť, Epson Europe, povedal: „Máme zodpovednosť voči mladším generáciám za to, že im zanecháme planétu po desaťročiach ničenia v lepšom stave. Tento problém nemá jedno riešenie, zapojiť sa musíme všetci. Vlády, firmy a komunity musia spojiť sily, pretože len tak bude možné odvrátiť katastrofu. Sme popredná globálna technologická firma a ako taká musíme smerovať úsilie do vývoja riešení, ktoré pomôžu znížiť dopad našich produktov na životné prostredie. V spolupráci a pri hľadaní riešení budeme spoločne schopní ukázať, ako ďalej postupovať a dosiahnuť zmeny.“


[1] https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/

[2]https://reliefweb.int/report/ethiopia/horn-africa-drought-regional-humanitarian-overview-call-action-published-4-july-2022#:~:text=The%20March%2DMay%202022%20rainy,is%20also%20likely%20to%20fail.

[3]https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-issues-report-state-of-climate-latin-america-and-caribbean

[4] https://www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220705162148.htm

[5] https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220810123700.htm

[6] https://news.un.org/en/story/2022/09/1126001

[7] https://www.unep.org/news-and-stories/story/australia-after-bushfires-came-floods

[8] https://news.un.org/en/story/2022/07/1122822

[9] https://news.un.org/en/story/2022/08/1123782

Značky: