Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Komunikačné schopnosti, projektový manažment, dátová analýza či podnikavosť sú zručnosti, ktoré by mali firmy u svojich zamestnancov rozvíjať rovnako intenzívne ako investície do moderných technológií. Len tak dokážu vyťažiť z najnovších technológií, ako je umelá inteligencia (AI), maximálny efekt. Vyplýva to z aktuálneho medzinárodného prieskumu Microsoftu – AI & Zručnosti. Prieskum prebiehal medzi 12  tisícami zamestnancami a lídrami veľkých spoločností v 20 krajinách sveta vrátane Slovenska v marci tohto roka.

Podľa prieskumu najmä firmy, ktoré sú vo využívaní AI najďalej (AI lídri), vidia najväčší úžitok z nasadenia umelej inteligencie (AI), keď kombinujú využitie technológií s rozvíjaním technických aj mäkkých zručností zamestnancov. Kombinácia rozvoja zručností a nasadenia AI technológií zvyšuje obchodnú hodnotu a úspech spoločnosti aj zamestnancov.

Pre všetky firmy ide o úplne bezprecedentnú situáciu, a to bez ohľadu na ich veľkosť, odvetvie či geografickú polohu. Nadchádzajúce mesiace a roky budú pre väčšinu z nich skutočne kľúčové, všetci sa totiž v dôsledku pandémie budeme musieť prispôsobiť úplne novým okolnostiam. A práve využívanie AI, ktorá poháňa digitálnu transformáciu, sa teraz zrýchlilo skutočne mimoriadnym tempom. Verím, že AI bude v tomto čase hrať rozhodujúcu úlohu a firmám umožní zvýšiť flexibilitu a konkurencieschopnosť. Cesta k odomknutiu plného potenciálu umelej inteligencie spočíva vo využití tejto technológie ako doplnku ľudskej vynaliezavosti a tvorivosti. A práve preto bude zameranie na neustály rozvoj zručností a zavádzanie inteligentných technológií veľmi dôležité,“ hovorí Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoft Česká republika a Slovensko.

Dve tretiny AI lídrov aktívne rozvíjajú aj zručnosti zamestnancov

Aktuálne pravidelne rozvíja mäkké a technické zručnosti svojich zamestnancov už polovica všetkých slovenských firiem zapojených do prieskumu (50 %).

Na porovnanie, spomedzi slovenských firiem, ktoré patria k lídrom v adopcii umelej inteligencie, až 67 % uvádza, že ich firma aktívne buduje zručnosti svojich pracovníkov. Tieto firmy rozvíjajú zručnosti zamestnancov v každej oblasti – od pokročilej analýzy dát a kritického myslenia až po komunikáciu a kreativitu.

Prieskum tiež ukazuje, že takmer 56 percent slovenských lídrov v oblasti AI už aktuálne naberá alebo plánuje zamestnať ľudí, ktorí majú rozvinuté mäkké alebo technické zručnosti.

Aké mäkké a technické zručnosti zamestnancov by mali firmy rozvíjať:

  • Kognitívne zručnosti ako písanie, kreativitu, kritické myslenie, rozhodnosť, projektový manažment, spracovanie a interpretáciu informácií, spracovanie dát
  • Technologické zručnosti ako analýzu dát, matematiku, programovanie, odborné výskumy, development, technické dizajnovanie, údržbu
  • Fyzické zručnosti ako jemnú a hrubú motoriku, opravárske a technické zručnosti, monitorovanie a kontrolu
  • Sociálne a emočné zručnosti ako komunikáciu, vyjednávanie, empatiu, adaptabilitu, učenlivosť, iniciatívnosť, podnikavosť a pedagogiku

Značky: