ČSOB SmartBanking má za sebou úspešný rok.

Je to šikovné mobilné bankovníctvo, ktoré sa dá ľahko používať a je dostatočne bezpečné. Redakcia TOUCHIT ho používa na dennej báze a konštatujeme, že jeho vylepšenia prichádzajú systematicky.

Prihlásenie cez odtlačok prsta

Áno, ČSOB SmartBanking má už v sebe integrované rýchle a bezpečné biometrické prihlásenie Touch ID. Zatiaľ len pre telefóny iPhone a Samsung Galaxy, ale v roku 2017 pribudne podpora aj pre ďalšie Android telefóny. ČSOB SmartBanking pri odtlačku prsta vychádza zo systémových zdrojov v telefóne. Teda nemusíte opakovane zadávať odtlačok prsta, použijete ten snímok odtlačku prsta, ktorý ste zadali na prihlásenie do telefónu.

Práve preto je dôležité, aby ste tu nemali zaradené aj odtlačky iných ľudí, čo sa technicky dá urobiť, ale vo vzťahu k mobilnému bankovníctvu to nie je celkom vhodné riešenie. Ide predsa len o vaše peniaze. Pokiaľ vám to nevyhovuje, voľbu prihlásenia cez odtlačok prsta nepovolíte a prihlásenie ostáva len cez PIN kód tak, ako tomu bolo doteraz. Z vlastnej praxe však konštatujeme, že prihlásenie cez odtlačok prsta je rýchlejšie a požívame ho.

Postupuje sa pritom jednoducho – kliknete na symbol odtlačku prsta, následne sa objaví výzva na priloženie prsta k snímaču. V tejto chvíli nedávajte voľbu Zrušiť, ale priložte prst k snímaču a do dvoch sekúnd ste prihlásení do mobilného bankovníctva.

SmartBanking čaká na výber prihlásenia – cez PIN alebo odtlačkom prsta

Po výbere odtlačku prsta je potrebné priložiť prst k čítačke

Správa fondov

Samotné menu aplikácie ČOSB SmartBanking sa príliš nezmenilo, v podstate pribudla položka Fondy. V nej sledujete vývoj vášho investičného portfólia, zobrazíte si vývojový graf fondu a zhodnotenie svojich aktuálne držaných podielových listov.

Fondy pritom predstavujú veľmi zaujímavú možnosť investovania vašich finančných prostriedkov. Sami sme si vyskúšali, že je zaujímavé správne zvoliť okamih nákupu a sledovať vývoj zvoleného fondu a potom sa správne rozhodovať, čo s ním urobiť – či nakupovať ďalej alebo predať. Ak to viete a máte trochu šťastia, môžete slušne zarobiť. Ale musíte mať dobré informácie. Práve o týchto jednoducho a prehľadne podaných informáciách je nová položka Fondy v aplikácii ČSOB SmartBanking.

Prehľad vašich fondov je uvedený v prehľadnej forme

Navyše, môžete si v grafickej podobe zobraziť vývoj fondu. Priamo pod jednotlivými produktami sú tiež pre vás pripravené aj ponuky. Pre iOS aplikáciu sa dá v zobrazenom grafe detailnejšie vybrať časový úsek pohybom prstov.

Pre iOS je možné detailne vybrať časový úsek zobrazenia vývoja fondu

Veľmi efektne je zobrazené aj zloženie vášho portfólia. Pomocou nástrojov, ktoré sú integrované v ČSOB SmartBanking máte v ruke dosť informácií na to, aby ste sa rozhodli správne a dobre zúročili vaše investície.

Prehľad vašich fondov v ČSOB prinesie aj koláčový graf

Rozšírenie aj na inteligentné hodinky

Veľkou novinkou v rámci mobilného bankovníctva je podpora inteligentných hodiniek. V prípade ČSOB SmartBankingu je zatiaľ možné zobrazovať kurzy mien na hodinkách Apple Watch pomocou aplikácie Kurzový lístok. V roku 2017 budeme svedkami ďalšieho rozšírenia funkcií, ktoré budú dostupné priamo zo zápästia. Veríme, že sa toto mobilné bankovníctvo dostane aj do Android hodiniek. Vývoj ČSOB SmartBanking budeme ďalej podrobne sledovať, oplatí sa to. Viac informácií nájdete na www.csobsmartbanking.sk.

Na hodinkách AppleWatch je zatiaľ dostupný kurzový lístok ČSOB

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní TOUCHIT č. 10/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.