Covidová doba a s tým spojené zatváranie škôl prinieslo veľa demotivácie medzi deti a žiakov základných či stredných škôl. 

Našou túžbou je podporiť motiváciu žiakov k učeniu. Hravou formou, nenásilne, tvorivo. Chceme, aby do procesu učenia vhupli hneď od začiatku školského roka a vytrvali v ňom.

Najlepšia investícia do detí je investícia do ich vzdelania. Naviac, ak ide o oblasť vzdelania, ktorá je a bude na trhu práce čoraz viac žiadaná.

Aktuálne 23. – 26. septembra 2021 prinášame skvelú ponuku, v spolupráci s o.z. Kóduj IT organizujeme 

2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a mládež vo veku 7 až 19 rokov pod názvom: KÓDUJ S OBRAMI.

Sme Coding Giants Slovensko, škola programovania pre deti a mládež.

Viac sa o nás dozviete na tomto odkaze:  https://www.codinggiants.sk/index.php/studium-u-nas/sme-skola

Nejde nám o kvantitu, ale predovšetkým o kvalitu, preto naše workshopy prebiehajú v malých skupinách s počtom detí 10 – 12, čo skvelo umožňuje priamu komunikáciu s lektorom. Workshopy sú tematicky rozdelené do 4 skupín podľa veku a obsahu. Mladšie deti si vyskúšajú naprogramovať vlastnú hru alebo mobilnú aplikáciu. Staršie deti nahliadnu do tajov programovania a zoznámia sa s niektorým z programovacích jazykov.

Workshop je vhodný aj pre deti, ktoré nemajú s programovaním žiadne skúsenosti. 

Nutné je prihlásiť sa prostredníctvom nášho registračného formulára na našej web stránke https://codinggiants.sk/kso v sekcii Registrácia – prihlášku vyplňuje rodič alebo zákonný zástupca.

BONUS PRE ŠKOLY a ORGANIZÁCIE:

Workshop v prípade záujmu organizujeme aj pre žiakov priamo v základnej či strednej škole, a to online, vo virtuálnom priestore. Radi prizveme aj učiteľov informatiky, aby sa mohli inšpirovať v práci s deťmi v oblasti programovania.

Rovnako organizujeme tieto workshopy aj na firemných alebo mestských podujatiach v rámci popularizácie štúdia v oblasti informačných technológií.

V prípade záujmu zapojiť školu alebo organizáciu do tohto workshopu nás prosím kontaktujte elektronickou formou na tomto maile: info@coddinggiants.sk

Viac informácií o workshope Kóduj s obrami nájdete na tomto odkaze: https://www.codinggiants.sk/index.php/podujatia/koduj-s-obrami

Značky: