Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Široké spektrum zástupcov neštátnej sféry sa bude v priebehu apríla stretávať s odborníkmi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), aby viedli dialóg o návrhoch priorít pre budúcnosť Slovenska do roku 2030. Sú to udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Po marcovom regionálnom kole sa podujatia budú tento raz konať v Bratislave.

Prvé zo série šiestich stretnutí sa odohralo včera na tému Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí, dnes sa koná druhé k priorite Zdravie a kvalita života.

Richard Raši

„V roku 2030 chceme mať zo Slovenska atraktívnu krajinu, ktorá efektívne využíva svoje zdroje a úspešne smeruje k znalostnej, zelenej a obehovej ekonomike. Atraktivitu vyzdvihujem preto, že jednou z veľkých výziev nášho hospodárstva je odchod kvalifikovaných, nadaných Slovákov v produktívnom veku do zahraničia. Chceme zastaviť toto púšťanie žilou a stať sa krajinou, v ktorej ľudia túžia zostať žiť a pracovať,“ vyhlásil vicepremiér Richard Raši s tým, že prvým krokom je zhoda na spoločných prioritách. Ich návrh ÚPVII predloží vláde v júni 2018.

Priority, ktorými sú:

  • Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí,
  • Zdravie a kvalita života,
  • Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia,
  • Vzdelanie pre udržateľný rozvoj,
  • Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy a
  • Právny štát, demokracia a bezpečnosť,

vychádzajú zo 17 cieľov Agendy 2030 OSN pre udržateľný rozvoj, ktorú členské štáty OSN schválili v roku 2015 a ÚPVII zodpovedá za jej vnútroštátnu implementáciu na Slovensku. Poznatky z prebiehajúcich stretnutí so zainteresovanými aktérmi (participačný proces), ktorými sú napríklad neziskové organizácie, samosprávy či záujmové združenia, ďalej prehĺbia rozpracovanie jednotlivých priorít. Budú využité aj pri odpočte plnenia cieľov udržateľného rozvoja na pôde OSN v New Yorku v júli 2018.

Viac o Agende 2030 pre udržateľný rozvoj 

 

Značky: