Polícia prípad vyšetruje a zatiaľ nechce zverejňovať ďalšie informácie.

Ako to v skutočnosti bolo s kolobežkárom, ktorý začiatkom júla tohto roka jazdil po Liptovskom Mikuláši vysokou rýchlosťou, stále nie je jasné. Polícia sa k prípadu zatiaľ nevyjadruje a odborníci, ktorých sme oslovili, nemajú jednotný názor a navyše upozorňujú na nedostatok informácií.

Ako sme písali v našom pôvodnom článku o tejto téme, so žiadosťou o bližšie informácie sme oslovili Prezídium Policajného zboru (PZ) SR aj Krajské riaditeľstvo PZ SR v Žiline, pod ktoré okres Liptovský Mikuláš patrí.

Z prezídia nám odpísali prakticky obratom, avšak iba to, aby sme sa obrátili na žilinské krajské riaditeľstvo, ktoré prípad rieši. O niečo neskôr sme dostali odpoveď aj od žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Gabriely Kremeňovej. Stanovisko krajského riaditeľstva však bolo pomerne stručné, vágne a veľmi všeobecné:

V rámci objasňovania v priestupkovom konaní je orgán objasňujúci, ako aj orgán prejednávajúci – teda správny orgán pri prejednávaní priestupku povinný brať do úvahy všetky dôkazy, skutočnosti a tie náležite vyhodnotiť a zhodnotiť pri určovaní sankcie, resp. v rámci meritórneho rozhodnutia v danej veci. V súčasnosti v predmetnej veci prebieha objasňovanie, z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa.

Naše konkrétne otázky okrem iného smerovali na presný typ kolobežky či spôsob merania, keď sa policajti ku kolobežkárovi počas merania približovali, čo mohlo spôsobiť nepresnosti. Zaujímalo nás tiež, či povaha tohto priestupku a jeho závažnosť boli také, že policajti pri prenasledovaní kolobežkára vyvinuli v obci rýchlosť 118 kilometrov za hodinu.

Ani na jednu z otázok sme nedostali odpoveď.

Nejasnosti ohľadom radaru

Portál Touchit.sk následne oslovil niekoľko odborníkov na motorizmus a políciu. Okrem jedného sa však nikto z nich nechcel k prípadu oficiálne vyjadriť, pretože informácií, ktoré sú k dispozícii, je podľa nich málo.

Hneď dvaja však upozornili na skutočnosť, že radar Polcam, ktorým policajti kolobežkára „namerali“, nemusí byť vhodný a certifikovaný na meranie jednostopových vozidiel tohto typu.

Jediný, kto sa vyjadril oficiálne, bol bývalý policajt a dopravný analytik Ján Bazovský. Na základe videa považuje meranie policajtov za korektné a bez pochybenia.

Síce sa najprv približovali tou rýchlosťou 118 kilometrov za hodinu, ale potom určitý čas, konkrétne tri sekundy, počas ktorých ho reálne merali, dodržiavali stály odstup,“ vysvetlil Bazovský.

Tento údaj je podľa neho zaznamenaný aj v pozdĺžnom šedom okienku vľavo dole na obrazovke radaru.

Tieto prístroje sú pravidelne kalibrované a ukazujú reálne rýchlosti, samozrejme, s povolenou odchýlkou, napríklad tri percentá. Inak by to ani nebolo možné, keďže na základe takýchto meraní udeľujú sankcie,“ doplnil analytik.

Polcam ako taký je podľa neho úsekový merač a teda je potrebné s vozidlom, v ktorom je umiestnený, absolvovať určitý úsek súbežne s meraným vozidlom. To považuje za objektívnejšie ako v prípade okamžitého stacionárneho radaru, keď vodič napríklad prekročí rýchlosť len na chvíľku pri predbiehaní.

Ako to teda s kolobežkárom skutočne bolo, zostáva nejasné. Samozrejme, prípad budeme naďalej sledovať a o nových zisteniach informovať.

Zdroj: vlastné

Prečítajte si tiež:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.