Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spolupráca bola vo firmách kľúčovým slovom už roky, ale podľa nového prieskumu od spoločnosti Sharp je pre európske kancelárie skôr ambíciou ako realitou.

Takmer polovica pracovníkov (41 %) povedala, že ich kolegovia zabúdajú s nimi zdieľať dôležité informácie alebo dokumenty, z čoho vyplýva stratený čas, zmeškané príležitosti a potenciálne ušlý zisk. 40 % ľudí si myslí, že technológia v ich kancelárii v skutočnosti sťažuje zdieľanie informácií.

V prieskume na 6045 európskych administratívnych pracovníkoch sa prejavil nedostatok tímovej práce a egoistické zvyky, od zabudnutia zdieľania informácií, až po triviálne, ale nepríjemné veci, ako napríklad to, že viac ako polovica pracovníkov nedoplní papier v tlačiarni, keď dôjde papier. A takmer 40 % z nich mení teplotu klimatizácie bez toho, aby sa najprv spýtali ostatných.

Najhoršie zvyky európskych administratívnych pracovníkov, ktoré boli odhalené:

 1. Ponechanie vytlačených strán v priečinku na papier (54,60 %)
 2. Nedoplnenie papiera do tlačiarne, keď sa minie papier (51,40 %)
 3. Ponechanie zapnutých obrazoviek a projektorov (42,80 %)
 4. Zabudnutie zdieľania dôležitých informácií alebo dokumentov (41,10 %)
 5. Rozprávanie sa s ostatnými na rokovaniach (40,70 %)
 6. Presúvanie dokumentov alebo vytváranie nových štruktúr priečinkov (39,50 %)
 7. Ignorovanie problémov s technológiou v spoločných kanceláriách (38,60 %)
 8. Zmena teploty klimatizácie (38,10 %)
 9. Zabúdanie hesiel (36,60 %)
 10. Písanie počas hovoru / konferenčného hovoru / robenie si vlastnej práce počas schôdze (36,20 %)
 11. Robenie zmien alebo nedodržiavanie šablóny (29,90 %)
 12. Neodhlasovanie sa z počítačov v rokovacej miestnosti (29,50 %)
 13. Zmena hesiel/prístupových práv bez toho, aby to dali ostatným vedieť (22,10 %)

Aj keď si všimnú u svojich kolegov tieto zlozvyky, 1 zo 6 európskych pracovníkov (16,8 %) uprednostňujú neriešiť problém, 20 % nechá poznámku v spoločnom priestore a 19 % odošle e-mail svojmu kolegovi a posťažuje sa. Ale dávajte pozor, ak pracujete v IT – 1 zo 6 pracovníkov povedal, že odošle e-mail nadriadeným vo firme alebo nadriadeným kolegu, aby poukázal na jeho zlyhania.

Väčšina z nás berie tieto zlozvyky ako súčasť kancelárskeho života, s čím sa dá žiť ľahšie ako pokúsiť sa o zmenu. Tieto zistenia však hovoria aj o vážnom probléme. Ak vaša firma nepodporuje tímovú prácu a zdieľanie informácií, stratíte príležitosti na rast. Aké množstvo z informácií, ktoré pracovníci zabudnú zdieľať, by mohlo viesť k novým obchodným príležitostiam, k šetreniu nákladov alebo k inšpirácii novým nápadom? – povedal Tomáš Hudec, generálny riaditeľ Sharp Business Systems v Českej a Slovenskej republike.

Spolupráca je dôležitá pre šťastnejšiu, kreatívnu a produktívnejšiu pracovnú silu a firmy to môžu podporiť pomocou uvedenia technológie do prevádzky. Vieme, že správna technológia má potenciál transformovať spôsoby práce a zaistiť, že každý má prístup k potrebným informáciám.

Značky: