Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kovové šasi umožňuje spoločnosti NEC dosahovať vynikajúce výsledky pri testovaní požiarnej bezpečnosti a požiarneho zaťaženia; to je povinné vo verejných priestoroch. To nemôže tvrdiť žiadny výrobok zložený prevažne z plastových dielov.

Záväzok NEC

Spoločnosť NEC Display Solutions sa rozhodla použiť pri svojich veľkoplošných displejoch celokovovú konštrukciu a vyhnúť sa použitiu plastov na všetky komponenty šasi. Je to nielen pozitívna voľba z hľadiska udržateľnosti a recyklovateľnosti, ale aj nevyhnutná voľba z hľadiska bezpečnosti a ochrany. Spoločnosť NEC si zachováva svoju vysoko cenenú povesť špičkového výrobcu, vyberá komponenty najvyššej priemyselnej kvality a dodržiava výrobné procesy riadené prísnou japonskou kontrolou kvality. Výberom kovu aktívne rozhodujeme o kvalite a zaručujeme našim zákazníkom pokoj.

Spoločnosť NEC sa rozhodla použiť kovové šasi, zatiaľ čo naši konkurenti často volia plast alebo polykarbonát.

Plast alebo kov? Keď musí byť pokoj najvyššou prioritou

Vo fáze návrhu akéhokoľvek výrobku musíte veľa premýšľať o materiáloch, ktoré môžete použiť. Rôzne materiály majú rôzne vlastnosti a je dôležité zvážiť kľúčové vlastnosti a prispôsobiť ich potrebám aplikácie. Bez ohľadu na konečný produkt – hračku, koláč, elektronické zariadenie – je potrebné starostlivo zvážiť vlastnosti, ako sú estetika, životnosť, hmotnosť, farba, pevnosť, cena… Tieto a mnohé ďalšie vlastnosti sa musia starostlivo zvážiť, aby sa zabezpečil najlepší možný výsledok a výrobok, ktorý je vhodný na daný účel.

Jednou zo základných vlastností každého predmetu bez ohľadu na jeho účel je zachovanie bezpečnosti spotrebiteľa. Niet pochýb o tom, že verejná bezpečnosť nesmie byť ohrozená. Hoci je to vynútené zákonom prostredníctvom právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia, existuje aj morálna povinnosť starať sa o blaho ľudí a oceňovať ich bezpečnosť ako prvoradý záujem.

Pozrime sa na vlastnosti dvoch základných materiálov používaných v zobrazovacej elektronike a položme si otázku, či by ste si pre konkrétne konštrukčné prvky vybrali plast alebo kov?

Požiarna odolnosť – zabránenie šíreniu požiaru

Protipožiarna ochrana vo verejných priestoroch má dôležité dôsledky na výber materiálov. Konštrukcia budov musí podľa zákona zahŕňať prvky protipožiarnej ochrany, aby sa obmedzilo šírenie požiaru a ľudia mali viac času na únik.

V roku 2019 vyhlásilo bruselské letisko verejnú súťaž, v ktorej označilo výrobky na báze LCD a LED videostien ako „obklady“. To má významný vplyv na výrobcov elektronických zariadení, pretože ich výrobky teraz musia byť klasifikované podľa požiarnej odolnosti rovnako ako stavebné materiály. Skúškou požiarnej záťaže sa meria reakcia výrobku na oheň vrátane jeho príspevku k šíreniu a intenzite plameňa a uvoľňovaniu dymu a horiacich kvapiek.

Na úspešné zvládnutie tohto testu bude najdôležitejšie použitie materiálov v elektronickom zariadení a pochopenie vlastností určitých materiálov bude mať rozhodujúci význam pre jeho konštrukciu.

– Kov ako nehorľavý materiál je vysoko odolný voči vysokým teplotám s veľmi vysokým bodom topenia, čo spomaľuje jeho degradáciu pri extrémne vysokých teplotách.

– Naopak, plasty sú vysoko horľavé. Pri horení plastov sa uvoľňujú nebezpečné chemikálie a kvapôčky.

Keďže sa plast ľahko vyrába, bude samozrejme potrebný v tej či onej forme pre niektoré komponenty, ale pokiaľ ide o šasi alebo skelet, na ktorom je zariadenie postavené, čo bude pravdepodobne veľká plocha a najväčšia časť, výber materiálu bude rozhodujúci. Čo by ste si vybrali, plast alebo kov?

Plastové alebo kovové?

Výrobok s LED postavený na plastovom šasi by NEMOHOL prejsť testom požiarnej záťaže. Dá sa to obísť investovaním do viacerých kompenzačných prvkov súvisiacich s konštrukciou alebo prevádzkou, ako sú sprinklery a systémy na odvod dymu. Ide o ďalšiu nákladnú investíciu, ale ide skôr o to, či si pre pokoj duše vyberiete plast alebo kov.

Tepelná odolnosť – zachovanie dlhej životnosti a výkonu vhodného na daný účel!

Hoci dúfame, že ohňovzdorné vlastnosti výrobku sa nikdy nebudú musieť testovať v reálnom živote, teplo zostáva pre elektronické zariadenia výzvou každý deň ich používania.

Teplo nie je priateľom elektronických zariadení. Zvládnutie nahromadenia tepla a udržiavanie konštantnej teploty je pre výrobcov a prevádzkovateľov výzvou. Nielenže ovplyvňuje životnosť zariadenia a stálosť jeho výkonu, ale je aj kritickou ochranou proti vznieteniu.

Kov je výborným vodičom tepla. Preto je vysoko účinný pri odvádzaní tepla a jeho odvádzaní z vnútorných častí zariadenia.

Plasty sú tepelné izolanty, vysoké teploty sa zachytávajú vo vnútri zariadenia a časom narastajú.

Ak chcete ochrániť svoju investíciu a predĺžiť životnosť zariadenia, ktorý materiál by ste chceli vidieť špecifikovaný pre šasi, plast alebo kov?

Presnosť – zaistenie dokonalého zarovnania

Presné zarovnanie je nevyhnutné na vytvorenie celkového vizuálneho dojmu, veď kto by chcel vidieť medzery medzi modulmi na LED stene? Teplo je významným faktorom, pretože priamo ovplyvňuje integritu krytov, ktoré nesú pixelové karty LED.

– Kov je presne opracovaný na mieru. Je pevný, tuhý a odolný aj pri meniacich sa teplotách.

– Plast je poddajný. Rozpína sa a zmršťuje pri zmene teploty.

Keď ste investovali do najnovšej technológie, chcete, aby vyzerala elegantne a hladko, dokonale zarovnaná a jednotná, aby pôsobila dojmom jedného obrovského plátna. Chcete, aby vaše publikum povedalo WOW! Ktorý materiál vám hovorí wow, plast alebo kov?

Recyklovateľnosť – environmentálna zodpovednosť

Recyklovateľnosť výrobku má vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na dobré meno vašej spoločnosti. Organizácie sa musia správať environmentálne zodpovedne, aby splnili očakávania zainteresovaných strán spoločnosti a spoločnosti vo všeobecnosti.

– Kov je 100 % recyklovateľný. Môže sa opakovane recyklovať bez toho, aby sa zmenili jeho vlastnosti.

– Nie všetky plasty sú recyklovateľné. Vzhľadom na spôsob výroby plastov nie je vždy možné vrátiť im pôvodné komponenty.

Keď vyčísľujete svoju uhlíkovú stopu, pri deklarovaní použitia ktorého materiálu ste si najistejší, či ide o plast alebo kov?

Tak čo to bude, plast alebo kov?

Nie je to jednoduchá otázka ceny v porovnaní s kvalitou, ale otázka efektívneho dizajnu za rozumnú cenu. Už len vďaka tejto otázke je výber medzi plastom a kovom oveľa jednoduchší. Samotná otázka je určite oveľa jednoduchšia. Prečo plast?

Kvalita robí rozdiely – Sharp NEC Display Solutions.

Kompletný sortiment Sharp/NEC Display Solutions nájdete TU.

Dostupnosť a distribúcia výrobku:

Výrobky je možné zakúpiť v sieti distribútorov alebo predajcov CZ/SK Sharp/NEC:
AT ComputereDsystem CZ i SKSWSImpromat a Nowatron Elektronik.

Hlavným distribútorom pre SK je spoločnosť eDsystem SK

Značky: