Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zorganizoval pár dní pre Vianocami tlačovku o tom, ako sa budú predávať licencie pre siete 5G. My sme sa tejto akcie zúčastnili a nakrútili sme aj video, ktoré popisuje, ako bude sa bude postupovať.

Na proces prideľovania frekvencií sme sa pýtali riaditeľa odboru správy frekvenčného spektra Milana Mizeru a následne na proces prideľovania licencií sme sa pýtali predsedu úradu Vladimír Kešiar.

Na otázku TOUCHIT o tom, kedy by sa teda pristúpilo k aukcii predseda Regulačného úradu odpovedal, že to závisí od počtu pripomienok ku „konzultačnému“ dokumentu. Očakáva však, že by to Na záver sme položili aj otázku o vplyve siete 5G na ľudské zdravie.

Na záver len zosumarizujme: 

Premetom výberového konania na pridelenie licencie pre 5G konkrétne je:

  • Hlavné 700 MHz pásmo s platnosťou do 31. decembra 2037: toto pásmo bude rozdelené do 6 frekvenčných blokov s veľkosťou 2 × 5 MHz (spolu 2 × 30 MHz)
  • Voľné frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz s platnosťou do 31. decembra 2025: ide o jeden aukčný blok s veľkosťou 2 × 4,2 MHz
  • Voľné frekvencie v pásme 1 800 MHz s platnosťou do 31. decembra 2025: tri bloky s veľkosťou 2 × 3 MHz (celkovo 2 × 9 MHz)

Predbežná vyvolávacia cena, ktorú budú musieť operátori minimálne ponúknuť je  nasledovná

  • 700 MHz (za jeden aukčný blok 2 × 5 MHz) 15 miliónov eur
  • 900 MHz (aukčný blok 2 × 4,2 MHz) 840 000 eur
  • 1800 MHz (za jeden blok 2 × 3 MHz)  550 000 eur

Časovo sa najskôr rozdelí pásmo 700 a 900 MHz  potom 1800 MHz. Pripomíname, že licencie pre 900 a 1800 MHz pásmo majú kratšiu platnosť len do konca roka 2025.

Viac o tomto stretnutí

5G pre Slovensko: štát zarobí najmenej 15 miliónov eur a prvý konkrétny termín je február 2020 (VIDEO TOUCHIT)

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.