Regulačný úrad zorganizoval pár dní pre Vianocami tlačovku o tom, ako sa budú predávať licencie pre siete 5G. Paradoxne na ňu nepozval operátorov.

Účastníci tlačovej konferencie o sieti 5G na Slovensku

Žiadne výhody pre 4ku

Boli sme tam však my a prinášame hlavné informácie z hodinového stretnutia v hoteli Devín. Podľa vyjadrenia Úradu bude tento zohľadňovať všetky záväzky pre budúcich investorov a nikto nebude pri pridelení frekvencií zvýhodnený. Polooficiáne sa totiž pred tým hovorilo o tom, že najmladší operátor by mal mať voči ostávajúcim trom  operátorom istú výhodu. Na novinársku otázku o (ne)zvýhodnení 4ky odpovedal riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra Milan Mizera, že o žiadnych výhodách pre tohto operátora vo finálnom rozhodnutí neuvažujú.

Len pripomeňme, že 4ka už prevádzkuje v okolí Banskej Bystrice komerčnú pilotnú prevádzku siete 5G.

Operátori asi budú musieť spolupracovať

Predseda Regulačného úradu, Vladimír Kešjar, sa vyjadril, že sieť 5G je je plánovaná predovšetkým pre priemysel, využitie nájdete napr. pri operáciách n a diaľku a v automobilkách na Slovensku. Je zrejmé, že od operátorov bude znamenať sieť 5G ďalšie investície. Je možné, že budú musieť spojiť sily a zdieľať aj novo vybudované základové stanice (BTS) medzi sebou. Predseda Regulačného úradu vidí úlohu štátu v stanovení férových podmienok na vybudovanie siete 5G na Slovensku.

Predseda Regulačného úradu, Vladimár Kešiar

Predseda Regulačného úradu, Vladimír Kešiar

Televízne frekvencie ustupujú 5G

Len pripomeňme, že podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma je pre siete 5G vyhradené hlavné pásmo 694 ÷ 790 MHz. Na Slovensku sa toto pásmo využívalo pre šírenie DVB-T televízneho signálu a momentálne  prebieha jeho prelaďovanie (www.cezantenu.sk). Vyhradenie tohoto pásma pre siete 5G musí byť realizované do 30. júna 2020. Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby všetky mestské oblasti a hlavné pozemné cestné trasy mali neprerušované pokrytie 5G do roku 2025.

Konzultačný dokument

Podmienky pridelenia licencií zhrnul Regulačný úrad do dokumentu, ku ktorému sa môže teraz vyjadriť odborná verejnosť a to do 5. februára 2020. Následne bude Úrad pripomienky vyhodnocovať.

Na otázku TOUCHIT o tom, kedy by sa teda pristúpilo k aukcii predseda Regulačného úradu odpovedal, že to závisí od počtu pripomienok ku „konzultačnému“ dokumentu. Očakáva však, že by to malo byť v prvom štvrťroku 2020. Následne by mali byť operátorom frekvencie dostupné od 30. júna 2020, čo je aj termín, kedy majú byť tieto frekvencie voľné pre 5G sieť.

Premetom výberového konania na pridelenie licencie pre 5G konkrétne je:

  • Hlavné 700 MHz pásmo s platnosťou do 31. decembra 2037: toto pásmo bude rozdelené do 6 frekvenčných blokov s veľkosťou 2 × 5 MHz (spolu 2 × 30 MHz)
  • Voľné frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz s platnosťou do 31. decembra 2025: ide o jeden aukčný blok s veľkosťou 2 × 4,2 MHz
  • Voľné frekvencie v pásme 1 800 MHz s platnosťou do 31. decembra 2025: tri bloky s veľkosťou 2 × 3 MHz (celkovo 2 × 9 MHz)

Čo to bude stáť?

Predbežná vyvolávacia cena, ktorú budú musieť operátori minimálne ponúknuť je  nasledovná

  • 700 MHz (za jeden aukčný blok 2 × 5 MHz) 15 miliónov eur
  • 900 MHz (aukčný blok 2 × 4,2 MHz) 840 000 eur
  • 1800 MHz (za jeden blok 2 × 3 MHz)  550 000 eur

Časovo sa najskôr rozdelí pásmo 700 a 900 MHz  potom 1800 MHz. Pripomíname, že licencie pre 900 a 1800 MHz pásmo majú kratšiu platnosť len do konca roka 2025.

Zatiaľ nie je na scéne nikto ďalší

Ako sme sa dozvedeli, o sieť 5G zatiaľ nepožiadal žiadny nový zahraničný ani domáci operátor. Z hľadiska pokrytia musí byť do konca roka 2025 byť pokrytie 90 % obyvateľstva signálom 5G a súčasne pokrytie každého krajského mesta musí byť 97 % územia (nie obyvateľstva).  Štát tiež žiada pokrytie diaľnic D1, D2, D3 a D4 ako i železničného koridoru Bratislava – Košice.

Je 5G nebezpečné?

Na záver sme sa zástupcov štátu pýtali na vplyv siete 5G na ľudské zdravie. V princípe nás odkázali na iné zložky štátu, ale podľa ich názoru nie je sieť 5G o nič škodlivejšia na ľudské zdravie ako už roky prevádzkované televízne vysielanie v tomto istom frekvenčnom pásme. Predseda Regulačného úradu vyhlásil, že 5G nie je viac nebezpečné ako používanie fénu na vlasy. Rovnaký názor prezentoval aj zástupca spoločnosti Huawei počas vystúpenia na kongrese ITAPA.

O vplyve sietí 5G na ľudské zdravie sme pritom pripravili osobitný článok

Prichádza 5G-pokalypsa? Aký (ne)majú 5G siete dopad na naše zdravie

Kompletný záznam tlačovej konferencie vo video podobe

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.