Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo hospodárstva SR odsúhlasilo už vyše 4,5 milióna eur ako dotáciu na kúpu elektrických automobilov. Komisia schválila 521 žiadostí, z nich 337 podali fyzické osoby a  184 žiadostí je od právnických osôb. V prípade 55-tich žiadateľov rezort po kúpe elektromobilu už reálne vyplatil dotáciu, spolu vo výške viac ako 426 000 eur. Hlavným cieľom tejto výzvy, do ktorej bolo možné prihlásiť sa v decembri, bolo motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom.

Komisia na júnovom zasadnutí vyhodnotila a schválila 185  žiadostí a prerozdelila tak 1 821 000 eur. Úspešným žiadateľom je postupne doručovaná na podpis zmluva
o poskytnutí dotácie. Od termínu podpísania zmluvy majú 12 mesiacov na splnenie záväzku – kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu. Kompletný zoznam úspešných aj neúspešných žiadateľov je zverejnený na https://www.mhsr.sk/uploads/files/itfKSVbg.pdf. Ministerstvo eviduje aj 79 storno žiadostí. V  súlade s podmienkami výzvy Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá administruje túto výzvu, oslovuje ďalších žiadateľov zo zásobníka.

Výška dotácie na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to je 5-tisíc eur. O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré je možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Pre situáciu spôsobenú koronakrízou rezort dotačný program na začiatku apríla dočasne pozastavil, opätovne bol spustený koncom mája. Celková suma určená na túto výzvu je 6 miliónov eur.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.