Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE vyhlásila piaty ročník vzdelávacieho grantového programu Výnimočné školy. Na inšpiratívne projekty pedagógov bude prerozdelených spolu 100 000 Eur. O podporu sa môžu už tradične uchádzať učiteľky a učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Nadácia ZSE má za sebou štyri ročníky grantového programu Výnimočné školy, v rámci ktorých podporila 128 vzdelávacích projektov spolu 270 tisíc eurami. Spolu s programom Výnimočné doučko a Učíme sa spolu online v tomto období prerozdelila na vzdelávanie viac než 400 tisíc eur.

Nestrácame obdiv a úctu k pedagógom, ktorí majú množstvo dobrých myšlienok a kreatívnych nápadov a svojou aktivitou umožňujú kvalitné vzdelávanie všetkých svojich žiačok a žiakov bez rozdielu a zároveň nevzdávajú ani rozvíjanie samých seba. Preto sme neváhali s vyhlásením ďalšieho ročníka programu, “ uviedla pri vyhlásení grantového programu programová riaditeľka nadácie ZSE Erika Škultétyová.

Zlepšovanie procesu vzdelávania na Slovensku považuje Nadácia ZSE za prioritu už od svojho vzniku. Podporuje učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. V tomto ročníku opäť hľadá pedagógov s chuťou získavať nové zručnosti a vedomosti, ktoré následne využijú vo svojich triedach. Program je určený pre učiteľky a učiteľov, ktorí sa neboja so žiakmi diskutovať a sprevádzať ich na cestách rozvoja v samostatné osobnosti. Vítame spolupráce medzi pedagógmi a školami a zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Podávanie projektov bude otvorené do 18. 10. 2023. Informácie k programu a spôsobu podávania projektov sú zverejnené na stránke Nadácie ZSE: https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly

Značky: