Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tunel Čebrať, ktorý je súčasťou stavby D1 Hubová – Ivachnová, dosiahol ďalší míľnik: prerazenie druhej, severnej rúry.

Z hľadiska postupu prác ide o dôležitý moment, kedy každá tunelová rúra bude mať zabezpečený samostatný prístup z obidvoch portálov tunela, čím bude dosiahnutá zvýšená obsluha jednotlivých pracovísk v tuneli, čo v konečnom dôsledku prinesie urýchlenie prác najmä pri betonáži sekundárneho ostenia. V súčasnosti sa už naplno rozbehli práce na betonáži sekundárneho ostenia v obidvoch tunelových rúrach. Po dokončení sa budú realizovať hĺbené časti tunela, portálové objekty, chodníky, odvodnenie a samotná vozovka tunela.

Z 3,6-kilometrového tunela sa odťažilo takmer 380.000 kubických metrov zeminy. Tunel je navrhnutý na rýchlosť 100 km/h. Po dokončení bude súčasťou takmer 15-kilometrového diaľničného úseku, ktorý je súčasťou prepojenia západnej a východnej metropoly Slovenska diaľnicou D1 a ktorý bude tvoriť obchvat mesta Ružomberok.

Tunel cez vrch Čebrať bude mať dve jednosmerné tunelové rúry, v každej z nich budú dva jazdné pruhy so šírkou 3,5 metra. Samozrejmou súčasťou budú aj núdzové chodníky lemujúce obe strany každej z rúr v šírke jedného metra. Výška tunela bude 4,8 metra, nad chodníkmi 2,2 metra. Dve rúry budú spájať priečne prepojenia, ktorých bude celkovo 14. Podľa štúdií očakávame v tuneli dopravnú intenzitu na úrovni približne 20.000 áut denne. Z toho pätinu by mala tvoriť nákladná doprava.

Ako sa razilo?

Tuneloví špecialisti použili cyklický spôsob razenia podľa zásad novej rakúskej tunelovacej metódy s horizontálnym členením výrubu na kalotu, jadro a spodnú klenbu . Postup razenia vždy závisí od typu horniny. Pri pevnejšej hornine bol záber 2,5 m a pracovníci stihli dve až tri zábery za deň. Pri menej stabilnej hornine bol záber 1 m a v priemere sa robil 1,5 záberu za deň. Pri pevnejšej hornine boli použité vrtno – trhacie práce, pričom rozvoľnenejší typ hornín sa rozpojuje tunelbagrom.

Charakteristickými horninami v razenom tuneli sú slienité vápence, ktoré tvorili dominantnú časť. Ďalej sa objavili aj slieňovce, bridlice, ílovce, siltovce a pieskovce.

Progres na stavbe

Práce prebiehajú najmä v tunelových rúrach – robia sa základové pásy, prebieha realizácia ostenia tunela. Čakajú nás práce na dokončovaní stavebnej časti tunela a na technologickej časti tunela. Okrem samotného tunela prebiehajú práce aj na ostatných častiach úseku, robia sa rôzne opatrenia, realizujú sa práce na mostných príslušenstvách či na oporných múroch.

O stavbe D1 Hubová – Ivachnová

Takmer 15-kilometrový diaľničný ťah tvorí celkovo 235 stavebných objektov. Zahŕňa to napríklad 19 mostov v súhrnnej dĺžke takmer 4 kilometre, 3 križovatky, jedno odpočívadlo a samozrejme – tunel Čebrať. Súčasťou stavby sú aj zárubné a oporné múry a 7,5 kilometra protihlukových stien. Úsek liptovskej diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej bude napojený na I/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a obcou Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po približne pätnástich kilometroch sa nový úsek D1 na svojom konci pri Ivachnovej plynule napojí na diaľnicu smerujúcu do Košíc.

Značky: