Slovenskí študenti zorganizovali v utorok 18. apríla v Bratislave Veľký protikorupčný pochod. Túto akciu prišlo podporiť množstvo ľudí. Aké to boli čísla? Prišli ich podporiť aj starší občania? Aj na tieto otázky odpovedá populačná analytika v podaní Market Locatora.

Doteraz bolo možné iba odhadovať počty podobne veľkých podujatí, kvantitatívne prieskumy sú v tomto prípade nerealizovateľné, ale fenomén Veľké dáta (Big Data) dokáže kvantifikovať aj takého mohutné podujatia.

Veľký protikorupčný pochod, ktorý sa konal tento utorok, 18. apríla, zachytila väčšina z nás. Ešte počas jeho príprav plnili príspevky sociálnych sietí motivačné texty, po ňom nasledovala medializácia o počte účastníkov, či ďalších plánoch. Vďaka dátam troch najväčších mobilných operátorov sa môžeme pozrieť na protest optikou populačnej analýzy. Na mieste konania – Námestie SNP v Bratislave – sme zisťovali, akí používatelia SIM kariet a s nimi spojených zariadení sa na proteste zúčastnili. A tu je výsledok.

Podľa údajov Market Locatora sa Námestí SNP v čase medzi 17:00 a 19:00 hodinou vyskytlo minimálne 4 500 Slovákov, ktorí v danom čase vykonali akýkoľvek telefonát alebo odoslali/prijali SMS.

Zaujímavejšie však pôsobí pohľad na demografiu účastníkov. Viac ako 47 percent z nich totiž spadá do vekovej kategórie do 35 rokov. Študenti a mladí dospelí vo veku 18 až 26 pritom tvorili solídnych 17 percent všetkých účastníkov.

Ako to dopadlo v pomyselnom súboji medzi mužmi a ženami? Mierne v prospech mužov, tvorili 54% davu.

Uvedené čísla poskytujú konzervatívny pohľad na konanie akcie, prezentujú počty ľudí, ktorí sa určite zúčastnili. Vzhľadom na pomer medzi veľkosťou vzorky 2,7 mil. užívateľov SIM kariet a celkovým počtom Slovákov s mobilnými telefónmi ako aj tých, ktorí boli na proteste a nevykonali ani jeden telefonát či SMS správu, bolo účastníkov viacej.

Market Locator –  Big Data vo vašich službách.

Komentár bol spracovaný na základe populačnej analytiky najnovšej generácie Market Locatora, na vzorke 2,7 mil. ľudí, ktorí poskytli súhlas k spracovaniu údajov. Big Data prezentujú výhradne anonymizované štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát, uchovávané priamo u operátora. Riešenie Market Locator prináša Market Locator SK s.r.o. v spolupráci s Adastra Partnering a operátormi Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia.