Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Tržby dosiahli 10,7 miliardy USD, nárast 3 %; nepočítajúc devízové dopady zaznamenali tržby spoločnosti medziročný nárast o 10 %
  • Lenovo posilnilo svoj podiel na trhu s PC vo všetkých regiónoch a dosiahol rekordný podiel na trhu 20,6 %*
  • Príjem pred zdanením pred uhradením povinných účtovných poplatkov** dosiahol 143 miliónov USD; príjem pred zdanením 52 miliónov USD
  • Čistý príjem pred uhradením povinných účtovných poplatkov** predstavoval 196 miliónov USD a čistý príjem 105 miliónov USD
  • Základné EPS predstavuje 0,95 USD centa alebo 7,36 HK centov

Spoločnosť Lenovo dnes oznámila svoje výsledky za prvý fiškálny štvrťrok, ktorý skončil 30.6.2015. Kvartálne tržby dosiahli 10,7 miliardy USD s medziročným nárastom o 3 %. Príjmy pred zdanením poklesli za prvý štvrťrok o 80 % na 52 miliónov USD. Čistý príjem sa medziročne znížil o 51 % na 105 miliónov USD.

Spoločnosť Lenovo musí na svojich hlavných trhoch čeliť náročným výzvam. Zaznamenala výrazný pokles na globálnych trhoch s PC a tabletmi, ako aj spomalenie rastu a zosilnenie konkurencie – predovšetkým v Číne – v oblasti smartfónov. V Brazílii a Latinskej Amerike došlo k makroekonomickým zmenám a veľkým výkyvom menových kurzov, rastúcej konkurencii, čím utrpela obzvlášť ziskovosť značky Motorola. Okrem toho spoločnosť Lenovo zaznamenala neustále lavírovanie v dopyte v oblasti podnikových technológií.

Napriek týmto náročným podmienkam spoločnosť Lenovo dosahuje aj naďalej stabilné výsledky. V oblasti PC dosiahla rekordný celosvetový podiel vo výške 20,6 %. Podarilo sa jej získať podiel na trhu v každom regióne a na kritickom trhu v USA dosiahla tretiu priečku s rekordne vysokým podielom 13 %. Spoločnosť Lenovo získala takmer jeden podielový bod a posilnila svoju 3. pozíciu na trhu s tabletmi. Už tretí štvrťrok za sebou zaznamenala v oblasti podnikových technológií kladnú prevádzkovú maržu, pred uhradením povinných účtovných poplatkov. V oblasti smartfónov spoločnosť zrýchlila svoj posun vpred tým, že sa otvorila pre zvyšok trhu, čím dosiahla nárast v tržbách mimo Číny o 68%.

Avšak s ohľadom na finančné výsledky, ktoré nesplnili očakávania, sa spoločnosť Lenovo rozhodla podniknúť rozsiahle, rozhodujúce opatrenia – vrátane lepšieho nastavenia svojej obchodnej činnosti a výrazného znižovania nákladov – s cieľom opätovne dosiahnuť ziskový, udržateľný rast a naplniť svoje dlhodobé ciele.

“V poslednom štvrťroku sme čelili možno najťažším podmienkam na trhu za posledných pár rokov, no i napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť stabilné výsledky. V oblasti PC sme si udržali prvenstvo 9. kvartál po sebe. V oblasti smartfónov sa nám strategický presun z Číny do zvyšku sveta naozaj vyplatil. A v oblasti podnikateľských technológií sme dosiahli prevádzkové PTI za tretí štvrťrok v rade“, povedal Yang Yuanqing, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. „Ale ak chceme aj naďalej dlhodobo a stabilne rásť, musíme byť proaktívni a vykonať rozhodujúce opatrenia v každej zložke nášho podnikania. Aj naďalej sa budeme snažiť integrovať prvky akvizícií s naším pôvodným zameraním v oblasti mobilných a podnikových technológií a postupne si tak vytvoríme vhodný obchodný model a štruktúru nákladov. Znížime náklady v oblasti PC a zvýšime výkonnosť jednotlivých obchodných skupín s cieľom dosiahnuť priemyselnú konsolidáciu, nárast nášho podielu na trhu a zvýšiť ziskovosť. Tieto kroky sa pokúsime podstúpiť ako rýchlejšia, silnejšia a lepšie usporiadaná spoločnosť.“

Konkrétne kroky spoločnosti Lenovo, ktoré je potrebné podniknúť s cieľom dosiahnuť opätovný rast spoločnosti, predstavujú:

  • Reštrukturalizácia obchodnej skupiny zameranej na mobilné technológie (Mobile Business Group) s cieľom vyvážiť vývoj smartfónov, výroby a priemyselných technológií a nastaviť ich tak, aby vynikli vlastnosti produktov značky Lenovo a Motorola, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Portfólio ponúkaných produktov bude zjednodušenejšie, modernejšie a bude obsahovať menej modelov, ktoré budú jasne diferencované. Vďaka rýchlejšiemu, menej komplikovanému modelu sa bude môcť spoločnosť jednoduchšie zúčastňovať na rozhodovaní o celkových predajoch a zvýši sa efektivita zavedených opatrení, ktoré už momentálne prebiehajú v globálnom dodávateľskom reťazci. MBG bude aj naďalej zodpovedať za riadenie v oblasti mobilných technológií, teraz však bude vo výraznejšej miere rozvíjať potenciál značky Motorola a navrhovať, vyvíjať a vyrábať smartfónové produkty.
  • Zacielenie a repozíciu obchodnej skupiny zameranej na oblasť podnikových technológií (Enterprise Business Group), ktorá má zaútočiť na najdôležitejšie a najatraktívnejšie segmenty trhu, a to s rýchlejším postupom vpred a väčšou nákladovou konkurencieschopnosťou.
  • Snaha získať rýchlejšie 30 %-ný podiel na trhu s PC s využitím výhod z konsolidácie, dosiahnutím väčšej efektivity svojej činnosti a znížením nákladov na zaistenie udržateľného, ziskového rastu.
  • Snaha dosiahnuť lepšiu efektivitu vo všetkých funkciách spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo má za cieľ získať vplyv v technológiách, internetových a inovatívnych prístupoch v každej funkcii a dosiahnuť tak zmeny, vďaka ktorým bude rýchlejšia a zákaznícky orientovaná.

Tieto snahy znížia náklady o približne 650 miliónov USD v druhej polovici tohto roka a približne o 1,35 miliardy ročne. Tieto kroky sa týkajú 3 200 ľudí vynímajúc továrenský personál po celom svete. Predstavuje to zhruba 10 % administratívnych zamestnancov a približne 5 % všetkých našich ľudí, ktorých je celkovo asi 60 000. Náklady na reštrukturalizáciu spoločnosti sa odhadujú na 600 miliónov USD s dodatočnými nákladmi navyše na výdavky spojené s inventarizáciou smartfónov približne 300 miliónov USD.

Hrubé príjmy spoločnosti za prvý fiškálny kvartál sa medziročne zvýšili o 22 % na 1,6 miliardy USD, s hrubou maržou 15,4 %. Prevádzkový zisk zaznamenal v tomto štvrťroku medziročný pokles o 67 % na  96 miliónov USD. Základný zisk na akciu v prvom kvartáli bol 0,95 USD centa alebo 7,36 HK centa. Rezerva na splácanie čistého dlhu k 30.6. 2015 predstavovala 0,5 miliardy USD.

Prehľad obchodných skupín

V oblasti počítačov, za ktorú zodpovedá PC Group alebo PCG, kam patria počítače a tablet s operačným systémom Windows, dosiahla spoločnosť Lenovo kvartálne tržby z predaja produktov v hodnote 7,3 miliardy USD, s príjmami pred zdanením v hodnote 368 miliónov USD, s medziročným poklesom o 8 %. Marža z príjmu pred zdanením dosiahla 5,1 % a medziročne si polepšila o 0,3 bodu. Spoločnosť Lenovo si udržala 1. priečku deväť kvartálov po sebe s rekordne vysokým podielom na trhu 20,6 %, znásobujúc tak svoje prvenstvo v porovnaní s druhým najlepším predajcom. V tomto kvartáli sa vyexpedovalo 13,5 milióna počítačov, s medziročným poklesom o 7,1 % a celkovým poklesom trhu o 12,8 %. Spoločnosť Lenovo zaznamenala nárast v podiele na trhu v každom regióne a v USA  dosiahla 3. miesto a podarilo sa jej získať rekordný podiel na trhu vo výške 13 %, s medziročným nárastom o 1,6 %. Cieľom spoločnosti Lenovo je dosiahnuť do troch rokov 30 % podiel na celosvetovom trhu s počítačmi.

V oblasti mobilných technológií pod vedením Mobile Business Group alebo MBG, ktorá zahŕňa produkty značky Motorola, mobilné telefóny značky Lenovo, tablety s operačným systémom Android a smart televízory, dosiahla spoločnosť Lenovo tržby z predaja 2,1 miliardy USD, s medziročným nárastom o 33 %, a to vďaka spojeniu tržieb s tržbami značky Motorola. Produkty značky Motorola prispeli v oblasti MBG tržbami v hodnote 1,2 miliardy USD. Celkové straty pred zdanením predstavovali 292 miliónov USD, so stratovou maržou pred zdanením vo výške 13,8 %.

Napriek silnému rastu na novovzniknutých trhoch a tržbám z predaja smartfónov vo výške 16,2 milióna USD v tomto kvartáli – s medziročným nárastom 2,3 % – sa silná konkurencia a rýchlo sa meniaci trh s technológiami podpísali na výsledkoch spoločnosti a spôsobili zníženie podielu spoločnosti na celosvetovom trhu so smartfónmi o 0,5 bodu na 4,7 % a odsunuli tak spoločnosť na 5. priečku v rebríčku predajcov telefónov.

Podiel značky Motorola na dodávkach smartfónov spoločnosti predstavoval 5,9 milióna jednotiek, čiže medziročný pokles o 31%. Tieto výsledky zapríčinilo niekoľko faktorov vrátane vzrastajúcej konkurencie, dlhších životných cyklov pri vývoji produktov a s tým súvisiacich problémov, makroekonomické problémy v Brazílii (rozsiahly trh pre zn. Motorola) a postavenie fixných nákladov, ktoré neboli v rovnováhe, čo spôsobilo spomínané straty. So zmenami v reštrukturalizácii, ktoré sme dnes oznámili, vedenie spoločnosti opätovne vyjadruje svoje presvedčenie, že značka Motorola bude zisková do 4-6 kvartálov od jej pripojenia (odteraz o 2-3 kvartály), hoci tento cieľ sa teraz rozšíril na celé oddelenie MBG, do ktorého spadajú výsledky tejto značky.

Na trhu s tabletmi sa spoločnosti Lenovo aj naďalej darí predčiť svojich konkurentov. S podielom na trhu 5,6 % si upevnila svoju 3. pozíciu. Dodávky medziročne vzrástli o 3,8 % na 2,5 milióna jednotiek a ukrojila tak z podielu konkurencie na prvom a druhom mieste.

V oblasti podnikových technológií, ktorú má na starosti Enterprise Business Group alebo EBG, do ktorej patria servery, úložné systémy, softvér a služby, predávané pod značkami Lenovo ThinkServer a systém System x, tržby predstavovali 1,1 miliardy USD, až s 5,8-násobným medziročným nárastom vďaka tohtoročnej inklúzii systému System x. V celom treťom kvartáli so systémom System x, obchodná skupina EBG zaznamenala prevádzkové príjmy pred zdanením, hoci jej štandardné PTI – vrátane uhradených povinných účtovných poplatkov – bolo záporné v hodnote 40 milliónov USD. Značka ThinkServer, ktoré je zacielená na malé a stredné podniky zaznamenala vysoké tržby s medziročným nárastom viac ako 40 %. Spoločnosť Lenovo aj naďalej verí, že sa skupine EBG podarí dosiahnuť tržby 5 miliardy USD s dobrou maržou, a to rok po uzavretí dohody týkajúcej sa systémov System x.

Geografický prehľad

V Číne sa predaj skonsolidoval v prvom fiškálnom kvartáli. Medziročne došlo k poklesu o 16 % na 3,2 miliardy USD, čo predstavuje 30 % z celosvetových tržieb za predaj produktov spoločnosti. Prevádzková marža klesla na 0,7 bodu, teda na 4,8 %. Príčinou tohto poklesu boli slabé výsledky v oblasti mobilných telefónov. Obchod s mobilnými telefónmi utrpel v Číne najmä z dôvodu výraznej konkurencie a dotačných obmedzení. V oblasti PC sa spoločnosti Lenovo podarilo udržať stabilný podiel na trhu s dobrou maržou a výrazným rastom dodávok z ThinkServeru v rámci podnikovej obchodnej činnosti, vďaka čomu sa jej podarilo opätovne obsadiť 1. miesto na čínskom trhu x86 server.

V ázijsko-tichomorskom regióne spoločnosť Lenovo dosiahla naprieč regiónom tržby za predaj produktov v hodnote 1,6 miliardy USD alebo 15 % celosvetových tržieb spoločnosti, kým prevádzková marža klesla na 1,9 bodu, čo predstavuje 2,2 % z dôvodu utlmených výsledkov značky Motorola. Podiel spoločnosti na trhu s PC v tomto regióne zaznamenal medziročný nárast na 0,9 bodu, čiže 15,9 %. V podnikovej oblasti sa spoločnosť Lenovo snaží urýchliť obchody s využitím odborných znalostí problematiky a konkrétnych ekosystémov. V mobilnej oblasti dosiahli telefóny spoločnosti vynikajúce výsledky s nárastom dodávok na 81,7 %.

Lenovo v Európe, na Strednom Východe a Afrike dosiahlo v prvom kvartáli konsolidované tržby v hodnote 2,6 miliardy USD, s medziročným poklesom o 5 %, keďže trh s PC sa po svojom rozšírení spomalil. Podiel regiónu EMEA  na celkových tržbách spoločnosti dosiahol 25 %. Marža z prevádzkového zisku bola 1,5 %, a teda medziročne poklesla na 1,9 bodu. Lenovo zvýšilo svoj podiel na trhu s PC na 19,9 %, s medziročným nárastom 1,9 %. V oblasti mobilných technológií zaznamenali dodávky smartfónov výrazný nárast o 153 % najmä vďaka produktom značky Lenovo. V podnikovej oblasti sa tím EMEA pokúša rozšíriť pole svoje pôsobnosti vďaka svojmu integrovanému kolektívu.

V  Amerike sa spoločnosť zaslúžila o konsolidované tržby, ktoré v prvom kvartáli medziročne vzrástli o 46 %, teda približne na 3,3 miliardy USD, a to najmä vďaka inklúzii svojich dvoch investícií. Predstavovalo to 30 % z celkových celosvetových tržieb spoločnosti. Prevádzková marža bola záporná (4%), zaťažená stratami z Brazílie a značky Motorola. V PC oblasti podiel na trhu medziročne vzrástol o 0,6 bodu na 13,1 %. Spoločnosť Lenovo dosiahla v USA tretiu priečku s rekordným podielom na trhu (13 %) a výrazným nárastom dodávok o 8,8 %. V oblasti mobilných technológií na americkom kontinente zaznamenali slabší nárast dodávok z dôvodu pomalšie prebiehajúcich zmien týkajúcich sa značky Motorola. V oblasti podnikových technológií je spoločnosť pripravená čeliť novým výzvam v budúcnosti.

 

Značky: