Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) dnes za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského otvorili prvý denný stacionár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH. Okrem intenzívnej liečby detí s diagnózami porúch príjmu potravy bude tiež poskytovať pravidelné edukácie, podporné skupiny a rodinné poradenstvo pre pacientov a rodinných príslušníkov. Vznik myšlienky ako aj realizáciu projektu podporila finančne aj UNIQA.

Veľkým prínosom denného stacionáru bude predchádzanie hospitalizáciám. U pacientov pod denným odborným dohľadom s intenzívnou psychoterapeutickou liečbou bude možné stabilizovať prípadné zhoršenie zdravotného stavu skôr ako počas bežnej ambulantnej liečby. Ak bude hospitalizácia nevyhnutná, liečba formou denného stacionára umožní hospitalizáciu skrátiť a na klinike môžu hospitalizovať viac pacientov.

Denný stacionár umožní detským psychiatrickým pacientom pokračovať v intenzívnej liečbe napriek tomu, že už nebudú hospitalizovaní, ale v prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu,“ ocenil prínos nového pracoviska MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým partnerom, ktorý projekt finančne podporili.

Liečba v stacionári sa realizuje denne v čase od 7:30 do 15:00 hod a dĺžka pobytu je nastavená individuálne podľa potreby pacienta. Terapeutický plán spočíva v individuálnych aj skupinových terapiách, edukáciách pacientov aj rodičov, v rehabilitáciách, pohybových aktivitách. Školopovinné deti budú mať zabezpečenú aj školu. O pacientov sa postará detský psychiater, klinický psychológ, liečebný aj špeciálny pedagóg a nutričný terapeut.

Keď nás TV Markíza oslovila s prosbou o finančnú podporu tohto projektu, neváhali sme ani minútu. Deti sa takto budú môcť liečiť vo svojom viac-menej prirodzenom prostredí, čo celému procesu výrazne napomáha,“ zdôrazňuje členka predstavenstva UNIQA pre Brand, Komunikáciu a HR Anna Podgornaya a dodáva: „Posledné roky sa zhoršilo duševné zdravie až dvom tretinám ľudí, iba tretina z nich však vyhľadá odbornú pomoc. Aj preto sa mentálne zdravie stalo súčasťou dlhodobej stratégie UNIQA. Ideme v podpore duševného zdravia za hranice toho, čo ľudia od poisťovne očakávajú, pretože teraz to potrebujú viac, ako kedykoľvek predtým,“ uzatvára A. Podgornaya.

„Je pre nás veľkou cťou, že sme spolu s partnermi Nadácie Markíza, kde patrí aj UNIQA, mohli stáť pri realizácii sna vedenia NÚDCH a lekárov z Kliniky detskej psychiatri o vybudovaní Psychiatrického stacionára pre deti, ktorý je dnes unikátom na Slovensku. Detská duša je totiž krehká, narastá počet detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a stúpa počet akútnych stavov. Je preto dôležité podať pomocnú ruku odborníkom, ktorí majú víziu zlepšovať podmienky na liečbu detských pacientov,“ povedala Dana Šinková, členka Správnej rady a projektová manažérka Nadácie Markíza.

„Vieme, že psychiatri aj psychológovia sú na Slovensku veľmi vyťažení a evidujeme to aj my v poisťovni. Za posledné roky stúpajú hlásenia udalostí súvisiacich s psychiatrickými diagnózami a ako vieme, tie môžu pri neliečení viesť až k invalidite. Práve preto sme sa rozhodli finančne podporiť vznik denného stacionára pre deti, ktorý je prvým na Slovensku. Pevne však veríme, že nebude posledný a že ich bude postupne vznikať viac. Deti v nich totiž dostanú komplexnú psychiatrickú liečbu pod dohľadom detských psychiatrov a psychológov,“ hovorí riaditeľka Brand & Marketing UNIQA Silvia Vlasková a zdôrazňuje: „Téme duševného zdravia sa UNIQA venuje systematicky a podpora pomoci detským pacientom je preto prirodzenou súčasťou našich aktivít nielen v oblastí spoločenskej zodpovednosti.“

Samozrejme, unikátne poistné krytia a bezplatné psychologické poradne ponúka UNIQA aj v rámci svojich produktov. Ako jedna z mála na trhu kryje v rámci invalidity v životnom poistení všetky psychické ochorenia. Klienti životného poistenia majú k dispozícii psychologickú poradňu a rovnako tak všetci klienti, ktorí kvôli živelnej pohrome prišli o blízkych či majetok. V rámci poistenia kybernetických rizík majú ľudia krytú aj kyberšikanu, ktorá môže najmä na psychike detí zanechať vážne následky.

Značky: