Hlavnou výhodou je, že pri podpisovaní dokumentov sa nemusíte s nikým stretávať osobne.

Kvalifikovaný elektronický podpis už mnohí asi poznáte. Prinášame informácie, ako sa vyznať v pojmoch digitálny, elektronický, kvalifikovaný alebo zaručený. Potrebujete na to čítačku, občiansky preukaz, inštalovať softvér a trochu šťastia, aby to všetko fungovalo. Rozprávali sme sa s Rastislavom Fabianom zo spoločnosti Ardaco, ktorý nám povedal o lepšom riešení, a to aplikácii QSign.

Hlavné výhody podpisovania cez QSign

  • Právne najdôveryhodnejšia forma podpisovania aj voči ručnému podpisu
  • Netreba používať čítačku a občiansky preukaz
  • Podpis nie je viazaný na konkrétny smartfón
  • Hromadné podpisovanie
  • Vhodné aj na použitie s portálmi ako Slovensko.sk alebo Finančná správa

Sledujete radšej video? Náš rozhovor si môžete pozrieť a vypočuť tu:

TOUCHIT: Čím je aplikácia QSign odlišná od „čítačkového“ podpisovania s OP a je to plnohodnotná náhrada? Toto asi nebude podpísanie rukou a naskenovanie do počítača?

RF:  Naskenovaný podpis má nedostatok v tom, že je ľahké ho sfalšovať alebo skopírovať. Adresát nemá istotu, že ste dokument naozaj podpísali vy a druhou nevýhodou je, že samotný obsah tohto dokumentu po podpise nie je možné dostatočne overiť, či nebol pozmenený.

TOUCHIT: Aké bezpečnejšie formy podpisu existujú?

RF: Na to, aby sa odstránili vyššie uvedené nedostatky, bol vytvorený digitálny podpis. Ten delíme na zdokonalený a kvalifikovaný podpis.

Kvalifikovaný elektronický podpis, je už zákonom kodifikovaná forma digitálneho podpisu, ktorá je na základe Európskej legislatívy povýšená na tú najvyššiu úroveň dôveryhodnosti a akceptácie pre právne úkony a v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis. Navyše, ak je takýto podpis doplnený o časovú pečiatku, deklarujúcu dátum a čas, má v rámci slovenskej legislatívy právnu váhu úradne osvedčeného podpisu.

TOUCHIT: QSign je aplikácia na podpisovanie, aby sme sa vyhli vlastnoručnému podpisu a skenovaniu papierov do počítača?

RF: Áno, hovoríme predovšetkým o aplikácii na podpisovanie. Ale pod týmto názvom označujeme celý rad produktov a služieb, ktoré pracujú s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Aplikácia QSign pracuje s kvalifikovaným elektronickým podpisom aj bez použitia čipovej karty a stačí na to len mobilný telefón.

Podpisovať ňou môžeme dokumenty na počítači, ale aj bez počítača priamo v smartfóne. Mobilná aplikácia podpisuje dokumenty, ktoré do telefónu nahráme. Certifikát pritom nie je uložený v telefóne, ale na bezpečnom serveri a pristupuje sa k nemu pomocou tejto mobilnej aplikácie. Dodržané sú však všetky príslušné normy Európskej legislatívy.

Zdroj: Ardaco

TOUCHIT: Ako získam takýto podpis?

RF: Získať sa dá na našom portáli qsign.sk. Keď obdržíme žiadosť, musíme overiť identitu žiadateľa. Jedna z možností je použitie občianskeho preukazu prvýkrát, keď sa žiadateľ identifikuje na základe elektronického podpisu z občianskeho preukazu. Kto nemá KEP a nepoužíva elektronický OP, musí k nám prísť prvýkrát osobne. Je to jediná návšteva.

Navyše, ak stratíte mobil, tiež nie je potrebná osobná návšteva na našom pracovisku. Certifikát pre podpis je uložený na našich serveroch a prostredníctvom druhého smartfónu si ho aktivujete v novom zariadení. To je jedna z ďalších výhod, napríklad aj oproti občianskym preukazom alebo iným čipovým kartám.

TOUCHIT: Na podpisovanie v počítači potrebujem mobilnú aplikáciu?

RF: Aplikáciou pre počítač podpisujete dokumenty z počítača alebo priamo podania na slovensko.sk, či iných portáloch štátnej správy. Mobilnú aplikáciu môžete pritom využiť na autorizáciu podpisovania namiesto občianskeho preukazu.

TOUCHIT: Čo ľudia, ktorí nemajú túto aplikáciu?

RF: Ak je to akceptovateľné, dokument môžu podpísať vlastnoručne a poslať vám jeho sken. Vy ho potom podpíšete cez aplikáciu. Taktiež jeden dokument môže aj elektronicky podpísať viac osôb. Aplikácia je zároveň na overovanie podpisov poskytovaná bezplatne.

TOUCHIT: Spomenuli sme úradné dokumenty. Čo napríklad podpisovanie daňových priznaní?

RF: Nezáleží na tom, či ide o zmluvu medzi dvomi osobami, obchodnými partnermi alebo potrebujete podať elektronicky daňové priznanie, či vybaviť inú komunikáciu so štátom. Cez mobil alebo počítač viete podpisovať akékoľvek dokumenty. Je to vhodné aj na hromadné podpisovanie rozsiahlej agendy, alebo napríklad pre účtovníkov spravujúcich viaceré firmy.

TOUCHIT: Koľko taká služba stojí?

RF: Služba stojí od 1,69 eura mesačne, k čomu je potom možné dokúpiť ďalšie produkty alebo služby v cenovo zvýhodnenom balíku.

Prečítajte si aj:

Ďakujeme za rozhovor

Zdroj: www.qsign.sk

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.