Qubes OS je jeden z populárnejších super-bezpečných operačných sytémov. Verzia 4.0 prinesie vylepšené jadro a mnoho zaujímavých funkcií.

Tím pracujúci na Qubes OS sa v prvých rokoch vývoja zameriaval na pridávanie funkcií, ale nezostával mu čas na čistenie kódu a poriadnu dokumentáciu. Prepracované jadro v novej verzii je čistejšie a prepracované s dôrazom na modularitu a rozšíriteľnosť. Pridávanie nových funkcií by malo byť jednoduchšie a rýchlejšie, pričom v kóde ostáva menej priestoru pre „bugy“.

Vďaka novému kódu sa tímu podarilo pridať niekoľko neplánovaných funkcií. Napríklad podporu pre viacero DispVM (Disposable Virtual Machine, postrádateľné virtuálne počítače, ktoré môžu byť  rýchlo vytvárané a likvidované), nové API pre ukladací príestor, okamžité klonovanie VM, lepší firewall s viacerými možnosťami, ktorý nezasahuje do funkcií firewallov tretích strán, atď.

Qubes OS sa presúva z paravirtualizácie (PV) na hardvérové VM (HVM), čo by malo vyriešiť niekoľko problémov s kompatibilitou a bezpečnosťou. Operačný systém je momentálne testovaný pre technológiu Grsecurity a ak uspeje, dostane sa ešte o priečku vyššie, čo sa týka bezpečnosti.

Zdroj: Tom’s Hardware