Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v rumunskej Bukurešti diskutoval s ministrami členských štátov Európskej únie (EÚ) zodpovednými za politiku súdržnosti o programovaní eurofondového obdobia na roky 2021 – 2027. Išlo o neformálne stretnutie ministrov, ktorí spoločne hovorili o prioritách politiky eurofondov a jej finančnom rámci v nasledujúcom programovom období. S ministrami o prioritách kohéznej politiky diskutovala aj eurokomisárka pre regionálnu politiku EÚ Corina Creţu.

Vicepremiér sa vo svojom vystúpení venoval niekoľkým oblastiam, ktoré Slovensko považuje za kľúčové pri programovaní politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. V prvom rade to je priaznivejšie nastavenie financovania. Ide predovšetkým o výšku spolufinancovania, ako aj o obdobie, počas ktorého je možné čerpať záväzky jednotlivých rokov, je to tzv. pravidlo n+3. Pravidlo znamená, že krajiny majú na dočerpanie financií po skončení programového obdobia ešte tri roky. Pravidlo n+2, ktoré navrhuje Európska komisia, Slovensko odmieta.

Ďalším bodom, ktorému sa Richard Raši na stretnutí venoval, bolo uvoľnenie podmienok tematickej koncentrácie. Znamenalo by to väčšiu flexibilitu pri programovaní a nastavovaní tém tak, aby sme si my ako krajina vedeli určiť, na čo sa financie z európskych fondov použijú, a to na základe našich národných potrieb. Európska komisia nám na jednej strane prikazuje investovať eurofondy do priorít, ktoré stanovila EÚ, na strane druhej od nás požaduje, aby sme riešili špecifiká krajiny, ako je v prípade Slovenska napríklad infraštruktúra. Jedno však vylučuje druhé. „Prísna tematická koncentrácia obmedzuje riešenia šité na mieru, ktorých cieľom je riešiť špecifické potreby regiónov. Pri rokovaniach preto budeme dôsledne žiadať, aby boli dostatočne zohľadnené naše argumenty a požiadavky na zvýšenie flexibility,“ uviedol podpredseda vlády SR Richard Raši s tým, že treba zohľadňovať potreby regiónov a z nich vychádzať. Za mimoriadne dôležité tak Slovensko považuje zjednodušený a flexibilný systém pravidiel, ktorý bude zohľadňovať potreby jednotlivých členských štátov a regiónov EÚ.

Slovensko na národnej úrovni už začalo budúce programové obdobie pripravovať.  Začala sa séria pracovných stretnutí so zástupcami mnohých relevantných sociálno-ekonomických partnerov. Zároveň sme začali viesť aj neformálny dialóg s Európskou komisiou. „Veríme, že aj ostatní lídri a inštitúcie Európskej únie sa budú rovnako snažiť, aby sme dohodu o budúcej európskej legislatíve a viacročnom finančnom rámci prijali včas, čo umožní skorý začiatok budúceho obdobia,“ dodal vicepremiér. R. Raši.

 

Značky: