Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na konci prvej vlny pandémie tretina Slovákov očakávala, že bude v najbližších mesiacoch viac sporiť. Tempo rastu úspor sa však v lete mierne spomalilo a zmeny nastali aj v rebríčku priorít, na ktoré si šetríme. Cestovanie sa prepadlo z druhého na štvrté miesto, naďalej si najviac odkladáme do rezervy.

Podľa dát NBS na jeseň 2019 rástli úspory v bankách medziročným tempom 7 až 8 %. Toto leto  (jún-august) sa však tempo rastu pribrzdilo v priemere na
6,5 %, čo mohlo  súvisieť aj s dôsledkami koronakrízy – so zhoršenou ekonomickou situáciou, rastúcou nezamestnanosťou a s tým spojenou nižšou schopnosťou tvoriť si úspory.

Kým v otázke sporenia zaznamenávame útlm, na bežných účtoch majú Slováci  viac prostriedkov, ako v čase pred vypuknutím pandémie. Objem peňazí totiž rástol v záverečnom kvartáli vlaňajška tempom 12,5 % až 13,5 %, pričom v júli a auguste tohto roka tempo zrýchlilo na 14,5 %. Spôsobil to presun peňazí z viazaných sporiacich produktov na bežné účty. Medziročne totiž došlo k výraznému poklesu úspor na termínovaných vkladoch, a to až o -11,7 %. Pri vkladoch s výpovednou lehotou, išlo o pokles úspor až o -35 %.

Dôvodom, prečo začali ľudia viac siahať na svoje úspory môže byť úplný alebo čiastočný výpadok ich príjmu spôsobený práve pandémiou koronavírusu. Čo sa týka spotreby, tá v druhom štvrťroku síce klesla, ale išlo o jeden z najmiernejších poklesov v rámci EÚ. Prvá vlna pandémie u nás totiž neudrela až tak silno ako v mnohých iných krajinách. A po uvoľnení karanténnych opatrení a opätovnom otvorení obchodov sa nám veľmi rýchlo vrátila chuť nakupovať.

Keďže Slováci sa pri bežných výdavkoch neobmedzovali až tak výrazne, ako sme sa na začiatku pandémie domnievali, dočasné zníženie alebo aj krátkodobý výpadok príjmu nahrádzali úsporami, resp. presúvali ich z viazaných na bežné účty, aby ich v prípade potreby mali po ruke,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Koronavírus zmenil nielen naše nákupné zvyklosti, ale poprehadzoval nám i priority v otázke šetrenia. „V predkoronovom období si naši klienti najviac odkladali peniaze do rezervy, nasledovalo cestovanie, bývanie a zabezpečenie rodiny. Dopady epidemiologických opatrení, ako aj neistota, ktorú v nás situácia v jarných mesiacoch vyvolala, odsunuli naše dovolenkové plány až na 4. miesto,“ konštatuje Gáliková. Dodáva, že klienti si aj naďalej šetria najmä na to, aby sa v budúcnosti vedeli postarať o seba, svojich najbližších a o svoje bývanie.

 

Značky: