Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správca národnej domény .sk pristupuje v súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém a nové pravidlá poskytovania menného priestoru v doméne .sk k ďalším avizovaným krokom.

Tie sa týkajú všetkých registrátorov domén na Slovensku a vyplývajú z nich viaceré povinnosti, ktoré je nutné splniť.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti od 31. mája 2017 a prinesú viacero zmien a vylepšení. Správca národnej domény .sk už minulý rok sprístupnil na testovanie nové moderné programové rozhranie, ktoré registrátorom, ktorí o to majú záujem, umožní zautomatizovať proces registrácie a správy domén. SK-NIC takisto od nového roku znížil cenu za jednu doménu pre malých aj veľkých registrátorov na jednotnú sumu 10,- EUR bez DPH. Nové pravidlá taktiež zabránia špekulatívnym nákupom domén, čím sprehľadnia a zatraktívnia menný priestor v .sk doméne pre firmy aj jednotlivcov.

„Dnes evidujeme viac ako 5 tisíc registrátorov domén, ktorí spoločne spravujú viac ako 350 tisíc webových adries s koncovkou.sk. Nové pravidlá vytvoria férové podmienky pre malých aj veľkých registrátorov a zároveň pomôžu prečistiť prostredie od nečinných subjektov a špekulantov. Sme radi, že môžeme vytvoriť rovnakú štartovaciu pozíciu pre všetkých, pričom najmä pre menších registrátorov naďalej ostane zachovaná aj možnosť správy domén cez manuálne webové rozhranie“ vysvetľuje riaditeľ SK-NIC, a. s., Peter Bíro.

Prenos údajov no nového systému

Každý registrátor, ktorý medzičasom nezanikol, má možnosť požiadať do konca apríla o prenos dát do nového systému na správu domén podľa nových pravidiel. Príslušná žiadosť je k dispozícii od 13. marca 2017. Elektronický formulár so žiadosťou nájdu registrátori po prihlásení do svojho účtu v systéme SK-NIC. Formulár je potrebné riadne vyplniť a odoslať do 30. apríla 2017, registrátor, ktorý tak neurobí, ukončí v zmysle prechodných pravidiel k 31. máju 2017 svoju činnosť.

SK-NIC v tejto súvislosti zverejní na svojom webovom sídle najmä pre držiteľov zoznamy registrátorov, ktorí už o prenos požiadali a ktorí ešte nie – tieto budú priebežne aktualizované.

Kreditný systém platieb

S novým systémom prichádza aj zmena spôsobu platieb za domény. Po spustení nového systému registrácie domén .sk, ktorého štart je naplánovaný na 31. mája 2017, bude všetky poplatky za domény a služby možné uhrádzať už iba kreditným systémom, pričom dobíjanie kreditu bude možné kedykoľvek podľa potreby registrátora. Registrátori, ktorí doteraz spôsob platby kreditným systémom nevyužívali, by si mali preveriť prispôsobenie svojich vnútorných finančných procesov.

Test nového rozhrania

Nové programové rozhranie (API) a staro-nové webové prostredie (GUI) registrátorom výrazne zjednoduší, sprehľadní a urýchli proces registrácie a správu väčšieho počtu domén. Nové API zároveň ukončí doterajšiu možnosť zaťažovania webového rozhrania veľkým množstvom požiadaviek, prostredníctvom rôznych vlastných automatizovaných skriptov. Využívanie API nie je povinné a testovanie je možné začať kedykoľvek, pre registrátorov s väčším počtom domén sa však odporúča. Menší registrátori budú môcť aj naďalej využívať webový formulár na manuálne zadávanie požiadaviek.

Značky: