Správa domény .sk má nové, jasnejšie a transparentnejšie podmienky fungovania a výrazne sa zlepšila aj pozícia štátu vo vzťahu k správcovi národnej domény. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosť SK-NIC, a.s. dnes podpísali Dodatok k Zmluve o spolupráci.

Podarilo sa stanoviť jasné podmienky fungovania, ktoré sú základom dobrej spolupráce. Dodatkom sa zavádza aj pravidlo, že v budúcnosti budú musieť byť všetky zmeny prerokované na úrovni Komisie pre správu národnej domény .sk., ktorá zabezpečuje priame prepojenie s internetovou komunitou.

V podpísanom dodatku sa výrazne posilňuje postavenie komisie. Do zmluvy sa včleňuje mechanizmus, ktorý bude brániť prípadnému blokovaniu jej zasadnutí. Štát  bude mať naviac možnosť odstúpiť  od zmluvy, ak si dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti, a nemusí sa pýtať na názor protistrany, ako to bolo doteraz.  Zavedený bol aj nový sankčný mechanizmus.

Vďaka povinnému nepretržitému monitorovaniu a každoročnému nezávislému auditu bude možné pravidelne vyhodnocovať plnenie úloh zo strany SK-NIC, a.s., a celkovo sa posilní kontrola a transparentnosť pri správe domény .sk. Štát zároveň bude mať denne aktualizovanú zálohu databázy všetkých .sk domén. Dodávateľ sa tiež zaviazal, že nebude prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky.

Upresnené boli aj ustanovenia, ktoré odrážajú potreby a záujmy internetovej komunity. Financovanie projektov na podporu a rozvoj internetovej komunity vo výške 5 % z vybraných poplatkov sa bude týkať vždy daného kalendárneho roku. V prípade, že si dodávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností, financie vo fonde sa navýšia z piatich na desať percent vybraných poplatkov v danom kalendárnom roku. Zmluvné strany sa zaviazali, že spoločne vytvoria nový mechanizmus na prerozdeľovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja internetovej komunity.

Značky: