Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S uvoľňovaním ekonomiky je nutné aj aktívne zmierňovať dopady koronakrízy, ktorá výrazne zasiahla regióny Slovenska. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu preto vyhlasuje výzvu zameranú na zmiernenie následkov krízy práve v regiónoch. Ako uviedla vicepremiérka Veronika Remišová, „regionálny rozvoj je jednou z priorít nášho úradu. V regiónoch kríza ľuďom ešte viac sťažila život a preto je našou prioritou pomôcť im v čo najväčšej miere. Cielená regionálna pomoc pre obce a mestá, prípadne kraje – často to nie sú veľké, komplikované a byrokraticky náročné projekty. Sú to malé veci, ktoré cielene pomôžu naštartovať život v obci alebo ekonomiku.“

Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny aj vyššie územné celky, pričom jej cieľom podporiť malé projekty a pomôcť rozbehnúť regionálne aktivity zamerané na zmiernenie dopadov krízy. Z alokácie 1 110 178 eur môžu žiadatelia na projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna 2020 a v rámci nej bude možné podporiť všetky projekty zamerané na danú oblasť.

„Verím, že aj táto výzva a aj takáto podpora pomôže našim regiónom naštartovať život, pretože v regiónoch potrebujeme mať lepšie pracovné miesta, lepšie platené pracovné miesta tak, aby z regiónov ľudia neutekali do zahraničia, ale aby v nich zostávali. Aby v obciach a mestách bol priestor, kam sa ľudia radi vracajú a chcú tam pracovať a žiť,“ uzavrela vicepremiérka.

Ako dodal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Vladimír Ledecký, „kríza veľmi zakývala s rozpočtami samospráv, mali ste možnosť sledovať, že nie všetky samosprávy krízu zvládali, niekde musel aktívne zasiahnuť štát tak, aby sme to so samosprvámi nabudúce mali lepšie, aby to bolo efektívnejšie, preto chceme podporiť rozvoj, aby boli samosprávy do budúcna lepšie pripravené na ďalšiu krízu, ktorá nás skôr či neskôr určite čaká.“ Zároveň uviedol, že v oblasti podpory regionálneho rozvoja je nutné koncentrovať a koordinovať regionálny rozvoj, previazať jednotlivých aktérov, ako aj vybudovať funkčné regionálne organizácie. Takisto je potrebné podporovať znevýhodnené okresy a motivovať samosprávy k efektívnemu a koncepčnému zveľaďovaniu zdrojov.

Výzva je zverejnená na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html.

Značky: