Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová rokovala so zástupcami samosprávnych krajov (SK 8) prioritách a potrebách
na programové obdobie 2021 – 2027.
Spoločne riešili aj vyrovnávanie regionálnych rozdielov prostredníctvom integrovaných územných stratégií.

„Rozvoj regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov je priorita, ktorej sa budeme intenzívne venovať. Našim cieľom je, aby kvalita života občanov Slovenska bola rovnaká a aby ľudia mali dobrú, kvalitnú prácu a boli za ňu adekvátne platení bez ohľadu na to, v akom okrese žijú. S rovnakou dôležitosťou vnímam aj nevyhnutnosť dobudovania infraštruktúry,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová a poďakovala zástupcom samosprávnych krajov za konštruktívnu diskusiu o príprave nového programového obdobia.

„Zástupcov samosprávy chceme zapájať do prípravy nového obdobia a ich prioritám venujem osobitnú pozornosť. Preto považujem za veľmi dôležité, že presadzujeme zavedenie rovnakých princípov, ako je zníženie počtu tematických cieľov, potreba väčšej flexibility a zachovanie pravidla N+3. Rovnako problematicky naopak vnímame sprísnenie tematickej koncentrácie a zníženie miery spolufinancovania,“ dodala Remišová.

Zástupcovia územných samospráv majú do 31.12.2020 pripraviť zoznam svojich priorít a potrieb vo forme špecifického nástroja, tzv. Integrovaných územných stratégií. Ide o široké spektrum aktivít – od sociálnej ekonomiky, školstva, životného prostredia, kultúry až po podporu marginalizovaných rómskych komunít.

Na záver vicepremiérka uviedla, že napriek tomu, že aktuálne nastavenie nového programového obdobia 2021 – 2017 nepočíta s vytvorením samostatného regionálneho operačného programu, problematika podpory regiónov bude začlenená do spoločného Operačného programu Slovensko, s maximálnym dôrazom na jej realizáciu.

Značky: