Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Zákazníci Revolutu na Slovensku a v celom EHP môžu teraz investovať do podnikových a štátnych dlhopisov, dostávať pravidelné platby s pevnou úrokovou sadzbou – až do 5,5 % ročne (v hrubom).
  • Podľa nedávneho prieskumu 24 % slovenského obyvateľstva uvádza nízku toleranciu voči riziku, kvôli čomu hľadajú bezpečnejšie možnosti investovania.
  • Dlhopisy sú vhodným odrazovým mostíkom do investičného sveta, pretože ponúkajú stabilitu, možnosť diverzifikácie portfólia a osvojenia si základov investovania.
  • Revolut rozširuje svoju investičnú ponuku v EHP o viac ako 3 000 aktív dostupných v aplikácii, vrátane amerických a európskych akcií, ETF fondov a teraz už aj dlhopisov.
  • Začiatkom tohto roka Revolut takisto zrušil zákazníkom zo Spojeného kráľovstva a EHP poplatky za úschovu (0,12 % ročnej trhovej hodnoty aktív v držbe klienta) pre všetky finančné nástroje ponúkané v aplikácii.

Revolut, finančná aplikácia s viac ako 40 miliónmi zákazníkov po celom svete, rozšírila svoju investičnú ponuku na Slovensku o dlhopisy. Investičné služby v EHP poskytuje spoločnosť Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

Správa bola zverejnená v súvislosti s nedávnym reprezentatívnym prieskumom, ktorý v mene spoločnosti Revolut na Slovensku uskutočnila spoločnosť Dynata. Na základe tohto prieskumu sa ukázalo, že 1 zo 4 ľudí na Slovensku vykazuje nízku toleranciu voči riziku, čo ich vedie k hľadaniu bezpečnejších investičných možností. Spomedzi 15 európskych krajín, kde sa prieskum uskutočnil, v priemere 29 % respondentov uprednostňuje bezpečnejšie možnosti investovania. Okrem toho sa 25 % obyvateľov Slovenska prikláňa k diverzifikácii svojich portfólií, pričom zostávajú otvorení miernemu riziku.

Dlhopisy predstavujú vhodný štart pre osoby, ktoré sa skôr vyhýbajú riziku, pretože zvyčajne ponúkajú stabilitu a vysokú diverzifikáciu portfólia. Dobrý úverový rating a ochrana pred infláciou ďalej zvyšujú ich obľubu u investorov, ktorí hľadajú stabilitu a potenciálne spoľahlivé výnosy. Vlády aj podniky využívajú dlhopisy ako prostriedok na zvyšovanie kapitálu, pričom investorom ponúkajú možnosť efektívne požičať peniaze výmenou za pravidelné platby úrokov a nakoniec aj splatenie istiny. Rôzne typy dlhopisov ponúkajú rôzne rizikové a výnosové profily a mali by sa podľa toho posudzovať. Výnosy dlhopisov môžu byť zároveň dobrým zabezpečením v prípade výraznejšieho hospodárskeho poklesu.

Revolut v súčasnosti ponúka možnosť obchodovať s takmer 40 podnikovými a štátnymi dlhopismi vrátane slovenských dlhopisov, pričom počas nasledujúcich mesiacov plánuje tento zoznam rozšíriť. Výška minimálnej investície do dlhopisov je 100 USD/EUR s fixným poplatkom 0,25 % za obchod (min. 1 USD/EUR). Môžu sa uplatňovať aj iné poplatky.

Ide o ďalší významný krok v rámci úsilia Revolutu vybudovať komplexnú investičnú platformu, ktorá zahŕňa viacero tried aktív, pokrýva trhy EHP a je určená pre pokročilých aj začínajúcich používateľov. Vďaka ponuke viac ako 2 800 spoločností kótovaných na burze v USA a EÚ a viac ako 500 fondov obchodovaných na burze (ETF) môžu používatelia sledovať výkonnosť svojich investícií v reálnom čase pomocou aktuálnych zoznamov, obchodných grafov a trhových správ – a to všetko v aplikácii Revolut.

Začiatkom tohto roka Revolut tiež zrušil zákazníkom zo Spojeného kráľovstva a EHP poplatky za úschovu (0,12 % z ročnej trhovej hodnoty aktív v držbe klienta) pre všetky finančné nástroje, ktoré Revolut Trading Ltd a Revolut Securities Europe UAB ponúkajú v aplikácii.

Rolandas Juteika, vedúci oddelenia majetku a obchodovania (EHP): „Investičnú ponuku Revolutu budeme naďalej rozširovať o dlhopisy, ktoré sú skvelým spôsobom diverzifikácie investičného portfólia, zabezpečenia sa proti neistote a dosahovania fixného príjmu. Vďaka vyšším potenciálnym výnosom a výhodám diverzifikácie ponúkajú dlhopisy alternatívu pre investorov, ktorí sa snažia budovať bohatstvo a zachovať si kapitál.“

Revolut nedávno predstavil širokú škálu investičných možností pre svojich zákazníkov v celom EHP, ktoré sú dostupné v aplikácii Revolut: americké akcie, akcie EHP, ETF fondy a teraz aj dlhopisy. Spoločnosť tiež uviedla na trh doplnok Trading Pro – predplatenú službu, ktorá okrem mnohých ďalších benefitov ponúka aj cenové zvýhodnenia (napr. nižšie provízne poplatky a vyššie limity pokynov) a dodatočné analytické funkcie. Pre menej skúsených investorov ponúka Revolut službu Robo-poradca, výhodný nástroj pre zákazníkov, ktorí majú obmedzené alebo nulové skúsenosti s obchodovaním, alebo len nemajú čas na dôkladný prieskum a aktívne obchodovanie.

Investičné služby v EHP poskytuje spoločnosť Revolut Securities Europe UAB („Revolut“), ktorá je investičnou spoločnosťou autorizovanou a regulovanou Národnou bankou Litvy. Rovnako ako pri všetkých investíciách, aj tu ide o rizikový kapitál. Hodnota investícií môže stúpať aj klesať. Výkonnosť v minulosti ani výnos z dlhopisov uvedený v hrubej výške nie sú spoľahlivými ukazovateľmi budúcej výkonnosti a spoločnosť Revolut nezaručuje dosiahnutie investičných cieľov ani výnosnosť portfólia. Ak emitent dlhopisov nesplní svoje záväzky, môžete prísť o celú investíciu. Hodnota investícií môže byť ovplyvnená kolísaním meny. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú osobným odporúčaním, investičným poradenstvom ani návrhom na prijatie akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach obchodovania spoločnosti Revolut, v najčastejších otázkach o poplatkoch a v popise rizík.

Značky: