Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), dodávateľ autonómnych mobilných robotov (AMR), uviedla, že podľa správy World Robotics Report 2018 Service Robots[1] vydanej organizáciou IFR, zaznamenal v odvetví logistiky v roku 2017 segment obslužných robotov významný nárast až 162 % oproti predchádzajúcemu roku.

To znamená, že v minulom roku bolo dodaných na trh celkom 69 000 logistických systémov, ktoré predstavujú 63 % všetkých obslužných robotov využívaných v priemyselných odvetviach. IFR taktiež predpovedá vysoký nárast aj v roku 2018 – podľa predikcie vzrastie tohto roku predaj logistických systémov o 66 % na 115 000 jednotiek. Priemerný medziročný rast v rokoch 2019 – 2021 sa odhaduje na 18 %, čo znamená, že v priebehu týchto troch rokov bude dodaných 485 000 jednotiek.

Thomas Visti, výkonný riaditeľ spoločnosti Mobile Industrial Robots (MiR), jednej z vedúcich dodávateľov kolaboratívnych autonómnych mobilných robotov (AMR) v úvodníku správy IFR zdôrazňuje, že v posledných rokoch začínajú podniky objavovať obrovský potenciál automatizácie internej logistiky.

„Predtým boli hlavným cieľom automatizácie výrobné procesy, ale aj v tých najviac automatizovaných prevádzkach donedávna prebiehala preprava materiálu manuálnym a neefektívnym spôsobom, a to tak, že zamestnanci trávili časť pracovného času ťahaním vozíkov. Dnešné výrobné prevádzky musia byť flexibilné a dynamické. Na prepravných trasách sa môžu objaviť ľudia, zariadenia, palety a ďalšie prekážky. Mobilné roboty v takomto prostredí fungujú veľmi dobre. S kolaboratívnou autonómnou navigáciou je automatizovaná preprava materiálu veľmi pružná a adaptabilná. Nie je potrebné prerušovať výrobné procesy, vynakladať dodatočné výdavky a zaisťovať vyššiu úroveň bezpečnosti pre zamestnancov,“ povedal Thomas Visti.

Stredná a východná Európa (CEE)

Spoločnosť MiR vidí vzrastajúci záujem o automatizáciu internej prepravy aj zo strany firiem v regióne CEE. „Registrujeme stále vyšší dopyt po optimalizácii vnútropodnikových procesov, okrem iného aj z dôvodu súčasného nedostatku pracovnej sily na trhu. Sme presvedčení, že autonómne mobilné roboty, ktoré dokážu bezprostredne spolupracovať s ľuďmi, v nasledujúcich rokoch významne prispejú aj v regióne CEE k rastu trhu s logistickými systémami, ako očakáva Medzinárodná federácie pre robotiku (IFR),“ povedal  Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ v regióne CEE z Mobile Industrial Robots.

[1]                         World Robotics 2018 – Service Robots, International Federation of Robotics, IFR Statistical Department, https://ifr.org/worldrobotics/

Značky: