Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V priemere každá tretia firma na Slovensku (30,3%) z výrobného sektora využíva robotizáciu alebo automatizáciu, a to najmä z radov väčších firiem.

Naopak, 60 % firiem, u ktorých je súčasťou ich podnikania výroba, nevyužíva robotizáciu alebo automatizáciu a ani sa ich nechystá implementovať. Ďalšia desatina, ktorá ju v súčasnej dobe ešte nevyužíva, sa tak v budúcnosti chystá urobiť. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu ČSOB v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank na vzorke 304 spoločností.

V najvyššej miere využívajú automatizáciu alebo robotizáciu väčšie firmy s obratom nad 200.000 eur ročne, a to 37% z nich. Ďalších 12% veľkých firiem sa ich chystá implementovať.  „Medzi najčastejšie dôvody firmy uvádzali zvýšenie produktivity, čo potvrdili takmer tri štvrtiny z nich. Zároveň firmy k automatizácii a robotizácii niektorých činností motivovalo aj zvyšovanie kvality a znižovanie chybovosti (42%),“ interpretuje výsledky Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie firemných riešení ČSOB.

Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov firmy uvádzali ako dôvod na treťom mieste (30,3%), spolu s motiváciou zlacniť automatizáciou a robotizáciou výrobu (tiež 30,3%).

„Platí pritom, že úspora počtu zamestnancov práve automatizáciou a robotizáciou rastie priamo úmerne s veľkosťou firmy a je témou najmä pre stredne veľké a veľké podniky. Zatiaľ čo v prípade malých firiem ide prevažne o zvyšovanie kvality. Necelých 15 % väčších firiem uviedlo, že tým ušetrilo viac ako 10 pracovných miest,“ dodáva Koloman Buzgó.Motivácia sa líšila podľa veľkosti firiem. U malých firiem a živnostníkov víťazí zvýšenie kvality, ktoré uviedli všetci opýtaní. U stredných a veľkých firiem už tri štvrtiny zástupcov spomenuli zvýšenie produktivity ako hlavný dôvod zavedenia robotizácie, resp. automatizácie.

A prečo firmy robotizáciu nevyužívajú?

Automatizácia a robotizácia nie je samozrejme využiteľná v každom odvetví. Medzi najčastejšie uvádzanými dôvodmi nevyužívania uvádzali firmy predovšetkým nevhodnosť pri nesériovej výrobe, finančnú náročnosť obstarania a špecifický charakter výroby.

Z vyjadrení firiem, ktoré automatizáciu alebo robotizáciu nevyužívajú:

 • Charakter prác neumožňuje robotizáciu…
 • Náš obor nevyžaduje robotizáciu…
 • Je to ručná práca a ľudovú tradíciu nie je možné robotizovať…
 • Lebo táto práca si vyžaduje ľudskú ruku…
 • Máme zatiaľ tak malý objem výroby, že sa to neoplatí…
 • Na našu prácu sa to nehodí. Robíme kusovú prácu. Každý kus je špecifický. Nerobíme strojné súčiastky, aby sme používali také veci…
 • Navrhujem ju, integrujem do výroby…
 • Neprináša žiadne výhody….
 • Pretože využívame „manualizáciu“, nedá sa to zautomatizovať….
 • Skôr je to práca, ktorú musia vykonávať ľudia….
 • Sme pekárenský sektor…
 • Stavebníctvo má obmedzené možnosti….
 • Stíham výrobu sám, robotizácia nie je potrebná…
 • Technológie sú drahé, nemáme na ne, sme mikro podnik….
 • Treba investovať, nie sú teraz peniaze…
 • Z dôvodu ukončenia podnikania…
 • Zákazková výroba. Špecifická výroba. Kde nie je možné využiť robotizáciu….
 • Zatiaľ nebolo na to dostatok financií a mali sme dostatok kmeňových zamestnancov. Nemáme ľudí tak radšej kúpim stroj…

Značky: