Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zrejme v kaž­dej rodine je aspoň jeden člen, ktorý drží ochrannú ruku nad rodin­nou spot­re­bou. Či už ide o vodu, tep­lotu alebo elek­trinu, vždy sa oplatí mať tieto veci pod kon­tro­lou.

Keď sa povie smart domác­nosť, veľa ľudí len mávne rukou s tým, že ide ešte o prí­liš vzdia­lenú budúc­nosť. Inte­li­gentná domác­nosť však nezna­mená, že vam bude v obývačke bude pochodovať robot a utierať prach. Čo aktuálne hýbe svetom?

Stropné chladenie

Múdre hlavy prišli s nápadom ako ochladiť/vykurovať interiér šetrne k zdraviu aj peňaženkám, a to vďaka integrácia kogeneračnej jednotky v kombinácii s plynovým tepelným čerpadlom.  To nielenže zníži náklady na energiu, ale berie ohľad aj na životné prostredie a nespôsobuje zdravotné ťažkosti. Čo je tiež dôležité spomenúť, že ide o obnoviteľné zdroje.

Stropné chladenie funguje na princípe ochladzovania vzduchu prostredníctvom tenkých rúrok pripevnených na strope. Tie však za normálnych okolností nik neuvidí, pretože budú skryté v omietke. Chladenie miestnosti zabezpečí prúdiaca voda (veľká rýchlosť, veľký prietok), pričom jej teplotu udržiavajú na požadovanej hodnote prítomné technológie, počas čoho využívajú potenciál okolitého vzduchu.

Plynové tepelné čerpadlo ho totiž dokáže premieňať na chlad. A nielen to. Čerpadlo počas vyrábania chladu poslúži i na produkovanie teplej úžitkovej vody a v zime zasa vyhrieva. „Stropný sálavý systém je jednotný systém na vykurovanie v zime a na chladenie v lete.

Umožňuje nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie,“ hovorí špecialista na energetické služby Matúš Izakovič z trnavskej spoločnosti ESM Yzamer a dodáva: „Sálavý systém znamená, že teplo či chlad sa šíria elektromagnetickým vlnením, pričom nedochádza k ohrevu vzduchu.

Vlny cez vzduch prechádzajú a realizácia tepla, teda ohrevu, respektíve v lete ochladenia, prebieha na tuhých alebo tekutých látkach – teda aj na človeku. Následne sa od nahriatych povrchov ohrieva vzduch. Teplota okolitých povrchov – stien, podláh či nábytku – je vyššia ako teplota vzduchu, čo zvýrazňuje vhodné rozloženie teploty v priestore.“

Domáca elektráreň

Bežné fotovoltaické panely sú najčastejšie inštalované na strechách domov. Tvorcovia SmartFlower, nazývaného aj fotovoltaická slnečnica, sa chytili tejto problematiky novým spôsobom. Vytvorili moderné zariadenie inštalované na zemi, ktoré zachytáva slnečnú energiu a rozvíja svoje pláty podľa polohy slnka na oblohe.

S príchodom prvých slnečných lúčov zapojí Smartflower 18m2 svojich solárnych modulov a vyrába elektrinu – pre prípravu čerstvej kávy, horúcu sprchu, či nabitie mobilného telefónu. Tvar i efektivita systému sú inšpirované kvetom slnečnice s dvoma pohyblivými osami, systém umožňuje sledovať pohyb Slnka celkom nezávisle až do posledného lúča.

Systém dodáva v priemere asi 4000 kWh za rok – a tým pokrýva kompletne priemernú spotrebu elektrickej energie štvorčlennej domácnosti. Výkonnosť SmartFlower sa odhaduje o viac než 40 % vyššie, než typické strešné fotovoltaické panely, môže teda ísť o alternatívne smart riešenie.

Smartmetering

Trendom v oblasti výroby tepla a šetrenia nákladov naň sú moderné systémy kontroly spotreby – smartmetering. Dômyslenou novinkou, ktorá sa už medzi časom v niektorých domácnostiach stihla osvedčiť, je slovenský monitorovací systém Heat2go. Na jeho inštaláciu netreba nič búrať, rozbíjať, naťahovať káble, a pritom má človek pod kontrolou spotrebu tak ako nikdy pred tým.

V každej jednej miestnosti, v každú dennú či nočnú hodinu.„Zákazníci, ktorí ho využívajú, dokázali ušetriť nemalé prostriedky, pretože s energiami narábali kontrolovane a efektívne. Konečný účet za teplo ich nezaskočil, presne vedeli, koľko spotrebovali. A k plusom radím aj to, že zaobstaranie si tohto systému nie je finančne také náročné,“ radí Matúš Izakovič, odborník zo spoločnosti ESM Yzamer.

Značky: