Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vždy jsem byl toho názoru, že předvídat obchodní trendy na příští rok je stejné jako předpovídat počasí. Můžeme ho kvalifikovaně odhadnout, ale ve chvíli, kdy se rozhodnete, že tentokrát deštník nebudete potřebovat, přijde jako na potvoru liják.

Co však můžu na začátku roku 2024 říci s jistotou, je fakt, že firmy čelí období nejistoty. Na jedné straně nad celou Evropou nadále visí sociálně-ekonomické mraky v podobě vyšších nákladů, problémů v dodavatelských řetězcích a nedostatku kvalifikované pracovní síly. Existují však také povzbudivé zprávy, které jako paprsky slunečního světla pronikají skrze tyto mraky coby nové technologie typu 5G a AI, které slibují změnit způsob, jakým podnikáme v oblasti mobility.

Přestože je další vývoj poněkud nejasný a věci se rychle mění, vše nasvědčuje tomu, že rok 2024 bude obdobím vzrušujících změn. Firmy by v této době měly zůstat víc než kdykoli předtím agilní a úzce spolupracovat s důvěryhodnými partnery, kteří jim pomůžou projít tímto obdobím nejistoty.

Roste zájem o využití 5G a AI

Ve světě mobilní práce na dálku slibuje 5G ve formě privátních sítí nastartovat zcela novou vlnu produktivity. Nepřetržitá konektivita, velká šířka pásma a dodatečné zabezpečení privátních sítí 5G povedou k další transformaci obchodních a vzdělávacích center, dopravních uzlů, jako jsou letiště a přístavy, a u hypermobilních pracovníků v oblastech, jako jsou záchranné služby, logistika či údržba a opravy. Zařízení, která mohou využívat výhod těchto sítí, jsou samozřejmě tím, na co je Panasonic TOUGHBOOK moc dobře připraven.

Asi nevyhraji žádnou cenu za predikci, když konstatuji, že umělá inteligence bude mít i v roce 2024 značný vliv na všechny obory lidské činnosti, ale v případě mobilní pracovní síly se její dopad teprve začíná formovat. Potenciální příležitosti ale vypadají zajímavě. Představte si například, že zjištění týmu údržby a oprav z terénu mohou být okamžitě sdílena prostřednictvím aplikace založené na AI na mobilním zařízení, aby je mohli využít všichni zaměstnanci dané firmy.

Překotně rostoucí odvětví

Kromě vzrušujících technologických příležitostí porostou také konkrétní průmyslová odvětví, v nichž budou podnikání i během roku 2024 pohánět inovace. Půjde o obory, jako je bateriová energie v automobilovém průmyslu, sektory veřejných služeb přecházející na obnovitelné zdroje ze starších systémů závislých na fosilních palivech, sledování zboží v logistice a maloobchodu a pokročilá komunikace u záchranných služeb.

Mobilní partner pro integrovanou flexibilitu

Jakmile se objeví nové příležitosti, budou firmy stále více spoléhat na partnery pro mobilitu, kteří jim pomůžou reagovat a využívat výhod těchto inovačních odvětví a aplikací, jako je 5G a AI. Z tohoto důvodu věřím, že rok 2024 bude také rokem partnerství v mobilitě. Už nestačí být výrobcem odolných zařízení. Mobilita je složitá a bude ještě více. Proto je naším cílem pokračovat ve vývoji našich služeb, abychom se pro zákazníky stali skutečným partnerem v oblasti mobility.

Dovolte mi uvést několik příkladů. Vzhledem k tomu, že mezi vzdáleně mobilně pracujícími neustále přibývají noví a noví lidé, je stále důležitější podpora při specifikaci a periferiích technických řešení, která zajistí plnění různých potřeb pracovních týmů.

Dalším oblíbeným bodem diskuse je flexibilita v tom, jak mohou zákazníci nakupovat svá zařízení. Firmy často žádají flexibilitu, jako jsou měsíční splátky OPEX, stejně jako tradiční možnosti nákupu CAPEX.

Tím to ale nekončí. Jakmile jsou vybrána konkrétní odolná zařízení, již tak vytížené interní týmy často požadují podporu při jejich zprovoznění a zavádění do praxe. Jakmile se objeví nové příležitosti, je důležité mít partnera, který může nabídnout průběžnou správu, vývoj a podporu pro optimalizaci nasazení těchto zařízení. A samozřejmě, když zařízení selžou, vzdáleně mobilně pracující požadují, aby jim bylo okamžitě nabídnuto náhradní zařízení, čímž se vyhnou nákladným prostojům, zatímco problém na původním zařízení lze vyřešit během 48-hodinové opravy a výměny prostřednictvím evropského konfiguračního a opravárenského centra.

A konečně, s příchodem roku 2024 se i nadále zaměřujeme na udržitelnost. Je to rok, o kterém jsem přesvědčen, že bude klíčový pro náš program REVIVE. Když nastane čas a je potřeba zařízení TOUGHBOOK vyměnit, tento inovativní program umožňuje zákazníkům poslat je zpět k nám. Poté jejich zařízení TOUGHBOOK repasujeme a znovu prodáme nebo darujeme na sekundárním trhu nebo ho zodpovědně zrecyklujeme.

I když tedy před vstupem do roku 2024 mohla panovat určitá nejistota, na obzoru vidím stále mnoho světlých míst v podobě rostoucích průmyslových odvětví, transformace poháněné novými technologiemi a pokroků v podpoře mobility. Jako realistický optimista věřím v dobré počasí – ale pamatujte – nezapomeňte si raději vzít deštník!

Pro více informací navštivte: https://eu.connect.panasonic.com

Značky: