Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Rolls-Royce predstavuje úplne jedinečný zákazkový projekt výroby karosérie „Boat Tail“ so zadnou časťou v tvare lodného trupu
  • Koncept Rolls-Royce Coachbuild sa stane pevnou súčasťou portfólia značky v budúcnosti
  • Boat Tail„, ktorý je skonštruovaný ako reálny zákazkový model, je zhmotnením spoločného skúmania luxusu, dizajnu a kultúry medzi značkou a zadávateľmi na strane klientov
  • Coachbuild umožňuje klientom pôsobivo vyjadriť ich neopozeraný osobný vkus
  • Rolls-Royce Coachbuild je moderný spôsob vytvárania produktov na objednávku v tej najrýdzejšej podobe
  • Súčasný posun k vyššej forme zákazkovej výroby karosérií podnietil Rolls-Royce v roku 2017 uvedením modelu Sweptail

„Dnešok je pre „House of Rolls-Royce“ kľúčovým okamihom. S hrdosťou odhaľujeme svetu Rolls-Royce Boat Tail a spoločne s ním potvrdzujeme, že zákazková výroba karosérií sa stane pevnou súčasťou nášho budúceho portfólia.“

„Keď sa obhliadneme do histórie, výroba automobilov predstavovala odjakživa neoddeliteľnú súčasť príbehu Rolls-Royce. V modernom období značky Rolls-Royce určuje našu ústrednú filozofiu program individuálnych úprav s označením „Bespoke“. Avšak tým to zďaleka nekončí. Rolls-Royce Coachbuild znamená návrat k samotným koreňom našej značky. Úzkemu okruhu jednotlivcov umožňuje podieľať sa na vytváraní úplne jedinečných a vskutku osobitých zákaziek budúceho historického významu.“

„Rolls-Royce starostlivo načúva svojim najbližším klientom, z ktorých všetci vyjadrili túžbu prehĺbiť vzťah so značkou cestou vytvárania náročných osobných formulácií skutočného luxusu. Rolls-Royce Boat Tail nie je koncept vytvorený preto, aby bol následne určený na predaj. Je to presne naopak. Rolls-Royce verí v absolútnu autenticitu a „Boat Tail“ je vyvrcholením štvorročnej spolupráce s tromi z našich  najvýnimočnejších klientov.“

 „Klienti Rolls-Royce Coachbuild sú do najmenších detailov osobne zapojení do všetkých krokov kreatívneho a konštrukčného procesu. Pracujeme v úzkej harmónii s klientom, aby sme boli dokonale zladení s jemnými nuansami jeho charakteru aj osobnosti. Následne tieto kvality premieňame presne v to, čo si do svojej zákazky klient želá premietnuť.“

 „Iba „House of Rolls-Royce“ poskytuje svojim klientom jedinečnú príležitosť zadať výrobu produktu budúceho historického významu, zo svojej podstaty rovnako jedinečného ako sú oni sami – a potom sa zúčastniť každého jednotlivého kroku pri jeho vytváraní.“

 „Toto je originálny luxus. Toto je moderný spôsob vytvárania zákazkových produktov v tej najrýdzejšej podobe. Toto je Rolls-Royce Coachbuild.“

Torsten Müller-Ötvös, generálny riaditeľ spoločnosti Rolls-Royce Motor Cars

„Rolls-Royce Boat Tail odmieta zažité predstavy o automobile a spisuje novú definíciu toho, čo automobil vlastne znamená. Boat Tail sám o sebe zďaleka presahuje funkciu dopravného prostriedku. Nie je to len spôsob na dosiahnutie destinácie, je to destinácia samotná. Je to ambícia realizovaná pozoruhodnou skupinou mužov a žien, ktorí značku poverili úlohou mimoriadneho rozsahu.“

„Coachbuild znamená slobodu pri prekračovaní obvyklých obmedzení. V prípade zákazkového programu Rolls-Royce Bespoke existuje akýsi prirodzený strop. Tento strop v Rolls-Royce Coachbuild mizne a nastupuje úplná voľnosť vyjadrenia vďaka zákazkovej výrobe karosérií, kde tvary aj celkovú koncepciu diktuje priamo zadávajúci klient.“

„S Boat Tail sme tento cieľ dosiahli. Vytvorili sme trojicu výnimočných vozidiel, ktoré, hoci v zásade zdieľajú jeden spoločný typ siluety karosérie, každé z nich nesie jedinečný, vysoko osobný odtlačok zadávajúceho klienta, a tak je zakaždým spojené s odlišným príbehom. Boat Tail je niečím nevídaným. Boat Tail je výrazným protikladom k industrializovanému luxusu.“

Alex Innes, šéfdizajnér Rolls-Royce Coachbuild, Rolls-Royce

Rolls-Royce ako „House of Luxury“ vdychuje svojim produktom skutočný význam. Rolls-Royce plní rolu plátna, na ktoré klienti premietajú svoj osobný vkus, vyjadrujú svoje ambície a mnohokrát formulujú skutočný odkaz. Program zákazkových úprav Bespoke elegantne odráža postavenie Rolls-Royce ako „najlepšieho vozidla sveta“ a zároveň štýlovým spôsobom vyjadruje osobnosť zadávajúceho klienta.

Klienti v čoraz vyššej miere oceňujú a obľubujú zručnosť značky v rámci zákazkového programu Bespoke, pričom vyzývajú Rolls-Royce k tomu, aby sa zmysluplne začlenil do ich života. Klienti sa postupne čoraz viac zbližujú so značkou a tak sa návrhári, konštruktéri a majstri remesla z „Home of Rolls-Royce“, globálneho centra výroby luxusných automobilov, naučili s bravúrny ľahkosťou interpretovať životný štýl týchto pozoruhodných žien a mužov. Výsledkom takejto postupne budovanej vzájomnej dôvery sú čoraz náročnejšie a vysoko špecifické zadania, zďaleka presahujúce obvyklý rozsah možností a kapacít programu Bespoke, a vstupujúce tak do vzácnej sféry zákazkovej výroby karosérií. V snahe naplniť tieto neobyčajné zadania svojich klientov dospel Rolls-Royce k rozhodnutiu vrátiť sa k historickým koreňom značky a vyčleniť v rámci spoločnosti samostatné oddelenie s označením Rolls-Royce Coachbuild.

„Coachbuilding“ je hlbokou podstatou programu Rolls-Royce Bespoke a je vyhradená iba tým, ktorí majú záujem prekročiť existujúce obmedzenia. Jedná sa o výrobu skutočných zákazkových modelov zhmotňujúcich spoločné skúmanie zmysluplného luxusu, dizajnu a kultúry medzi značkou a zadávajúcim klientom. Výsledky tohto snaženia sa stávajú kotviacimi bodmi doby a zároveň tvoria budúci historický odkaz, ktorý zase definuje epochu s vplyvom zďaleka presahujúcim pôvodne zamýšľaný účel čistého dopravného prostriedku.

Rolls-Royce Coachbuild predstavuje moderný spôsob vytvárania zákazkových produktov v tej najrýdzejšej podobe.

Spôsob poňatia zákazkovej výroby vozidiel značky Rolls-Royce si vyžaduje tie najlepšie remeselné zručnosti, ktoré nikde inde v automobilovom priemysle nenájdeme. Zadávajúci klienti požadujú výsledok, ktorý mení všetky zaužívané zvyklosti; výsledok, ktorý bude trvalým vyjadrením a odlíši sa od všetkého, čo tu bolo predtým.

Na tomto pozadí musí značka podrobne skúmať a pochopiť dva rôzne svety. Prvým je dôverný osobný kontext klienta – jeho osobný život a priestor, to, akým spôsobom oslavuje úspech, čím a kým sa obklopuje, aké sú skúsenosti, ktoré definovali tie najlepšie okamihy v živote týchto výnimočných ľudí. Druhým je širší kultúrny kontext, do ktorého bude program Coachbuild zasadený. Tu značka skúma kultúrne nuansy klienta, trendy v architektúre, krajčírstve, farebných paletách, súkromnej doprave, umeleckom vkuse – či dokonca pohostinnosti.

NÁSTUP TRENDU

Vysoko oceňovaný model Rolls-Royce Sweptail  z roku 2017 predznamenal nástup dnešného trendu zákazkovej výroby karosérií –  coachbuilding. Zadefinoval určujúci okamih, ktorý zvýšil povedomie o nových neobmedzených možnostiach sveta luxusu a automobilového odvetvia, a ukázal tak na novú sféru využitia špecifického charakteru ručnej výroby. Tento pozoruhodný produkt, ktorý bol okamžite označený ako jeden z najúžasnejších cestných vozidiel sveta v histórii, priniesol zásadnú premenu možností a zároveň potvrdil, že odkaz značky Rolls-Royce bude definovaný v spolupráci s jej klientmi.

Sweptail nastavil nové meradlo možností a vzbudil intenzívny záujem úzkej skupiny záujemcov: zberateľov, mecenášov umenia a klientov požadujúcich diela na zákazku teraz však už kultovej architektúry. Viacerí z týchto žien a mužov sa obrátili na Rolls-Royce s požiadavkou, či by mohli spolupracovať na jedinečnom zadaní, ešte hlbšom než zvyčajne – a s ešte vyššou mierou osobného zapojenia. Značka s takým prístupom súhlasila, čo bolo spúšťacím signálom pre vznik stáleho a dnes už fungujúceho oddelenia „Coachbuild“ v rámci „Home of Rolls-Royce“.

Ukázalo sa, že v tejto úzkej skupinke záujemcov hneď traja potenciálni patróni projektu oceňujú moderný dizajn námorných plavidiel. Ako zdroj inšpirácie často spomínajú jachty triedy J, či už pre čistotu ich tvarov alebo požiadavku ručného remeselného spracovania na najvyššej úrovni, ktorá podmieňuje ich samotnú existenciu.

Kreatívne vyjadrenie pod vedením klienta splynulo s už skoršou ambíciou tímu návrhárov Rolls-Royce ponúknuť moderné vyjadrenie typológie „Boat Tail„, kedy by výrobca automobilov aplikoval tvar trupu plachetnice na šasi vozidla Rolls-Royce. Po predložení námetu na toto smerovanie dizajnu vyjadrili všetci traja klienti jednoznačný súhlas. Všetci taktiež vyslovili zhodnú požiadavku: „Ukážte nám niečo, čo sme ešte nikdy predtým nevideli.

Po konzultácii s príslušnými klientmi bola dosiahnutá dohoda, že trojica vozidiel bude mať rovnakú karosériu, ale každé pritom ponesie vysoko individuálnu úpravu odrážajúcu súzvuk vízie, schopností a ambícií značky ako aj jednotlivých zadávajúcich patrónov – budúcich majiteľov vozidiel.

Tak vznikol Rolls-Royce Boat Tail.

VDÝCHNUTIE DUŠE

Ručná práca a metódy zákazkovej výroby karosérie otvárajú úplne novú sféru možností na poli dizajnu. Akonáhle sú ručne nakreslené dizajnové skice, môže sa začať s modelovaním tvarov pomocou hlineného modelu v životnej veľkosti. Následne je možné ručne pretvárať ľubovoľný povrch pre dosiahnutie dokonalého tvaru. Do celého procesu boli klienti prizvaní s tým, aby sami určili rozsah spolupráce aj jej ďalší smer. Najmodernejšie konštrukčné technológie Rolls-Royce tu splývajú s remeselnými postupmi zákazkovej výroby celej karosérie s cieľom skúmať úplne nové možnosti. Hlinený model je prevedený do digitálnej podoby, z ktorej sa vytvorí kostra, na ktorú sa ručne tvarujú hliníkové plechy.

S využitím dlhoročného individuálneho umu a majstrovského zvládnutia ručnej práce sa vyhladzovaním kovu a optimalizáciou hliníkovej karosérie vytvorí živé majstrovské plátno s priezračne čistým povrchom a plynulo nadväzujúcimi líniami, ktoré by nebolo možné dosiahnuť samotnou strojárenskou výrobou.

Postup je podobný konštrukcii jácht, a je tak ľahšie vdýchnuť výtvoru živú dušu. Proces ručného vylepšovania sa opakuje prakticky donekonečna, bez časového tlaku, kedy sa ohromné plechové diely pomaly premieňajú v plastickú podobu „Boat Tail“. Výsledkom sú mimoriadne čisté tvary: bez zlomov medzi jednotlivými panelmi, s dramatickými zakriveniami a v jednoliatej podobe tvorenej zdanlivo jediným nekonečným povrchom.

OSLAVA ÚSPECHU

Dnes odhalený Rolls-Royce Boat Tail je súborom neobyčajných nápadov, koncepcií a prvkov, ktoré kulminujú v dokonalom zážitku. Zadávajúci klienti, teda celosvetovo úspešná manželská dvojica s bohatými skúsenosťami s výberom prepychovej výbavy vozidiel Rolls-Royce, predstavujú skutočných znalcov v odbore. Návrhárka interiérov Sina Eggli z Rolls-Royce Coachbuild opísala ich porozumenie luxusu ako „umeleckú formu samu o sebe“. Nimi navrhovaný projekt bol úmyselne poňatý ako pôžitkársky. Ich túžbou bolo vytvoriť odpoveď na život naplnený cieľavedomou prácou, dosiahnuté úspechy a zaslúženú oslavu! Ich Rolls-Royce Boat Tail má byť oslavným vozidlom prinášajúcim radosť zdieľanú spoločne v kruhu rodiny.

Spoločne s návrhármi značky sa vydali na myšlienkovú cestu založenú na dlhodobom a kreatívnym vzťahu so značkou. O klientovej fascinácii tvarmi Boat Tail vypovedá aj prítomnosť špeciálneho automobilu v jeho súkromnej zbierke – modelu Rolls-Royce Boat Tail z roku 1932, majiteľom s láskou zreštaurovaného ešte pred dokončením Boat Tail moderného veku.

Rolls-Royce Boat Tail predstavuje novú úžasnú estetiku značky, ktorá vyvažuje doposiaľ nevídanú úroveň konštruktérstva s nevtieravou a niekedy až hravou funkčnosťou. Toto stvárnenie vyjadruje romantickú históriu značky Rolls-Royce, odráža prvky dizajnu zadnej časti lodného trupu (Boat Tail), bez toho aby ho výslovne napodobňoval, a umne tak spája tradičný typ karosérie s nanajvýš moderným dizajnom.

Veľkorysé proporcie s dĺžkou takmer 5,9 metra spoločne s čistotou povrchov prezentujú pôvabný a uvoľnený postoj. Predný profil sa sústredí na novú úpravu svetiel a riešenie ikonickej prednej masky odkazujúcej na grécky chrám Panteón. Predná maska ​​sa stáva neoddeliteľnou súčasťou prednej časti vozidla, a nie je tak len aplikovanou ozdobou; toto je jedna z ukážok slobodného prístupu návrhárov možného len pri modeloch z portfólia programu „Coachbuild“. Pokroková úprava istým spôsobom zmäkčuje tradične formálny charakter Rolls-Royce pri jednoznačnom zachovaní typického vzhľadu vozidiel uvedenej značky. Výrazný horizontálny prvok s hlboko zasadenými svetlami denného svietenia vytvára nápadnú linku obočia, ktorá lemuje klasické okrúhle svetlomety – ako dizajnový prvok vypožičaný z návrhárskeho archívu vozidiel Rolls-Royce.

Pri pohľade z boku sú jasne viditeľné odkazy na moreplavbu. Čelné sklo pretiahnuté do bokov pripomína ochranný štít motorového člna, zatiaľ čo ľahko sklonený A-stĺpik spoločne s veľkou odmeranou hmotou na prove a zužujúcou sa zadnou časťou je odkazom na motorový čln s prednou časťou mieriacou nahor pri plnom výkone. Vzostupná forma v spodnej časti karosérie pôsobí obratným dojmom a súčasne je historickým odkazom na stúpačky v tradičnom dizajne značky Rolls-Royce.

Pri pohľade zozadu zaujme karoséria jemne sa zostrujúcimi tvarmi. Podobne ako vpredu je kladený dôraz na horizontálnu rovinu prostredníctvom širokých a hlboko zasadených svetiel – oproti ikonickým vertikálnym svetlám, ktoré by sme očakávali pri vozidle značky Rolls-Royce.

Práve v zadnej časti vozidla sa odkazy na moreplavbu odrážajú najvýraznejšie. Zadná paluba, ktorá je modernou interpretáciou drevených palúb v zadnej časti historického Boat Tail, prekypuje množstvom dreva. Majstrovským počinom návrhárov Rolls-Royce je použitie prírodnej dyhy Caleidolengo; šedočierny materiál, typicky ukrytý v interiéroch bol špeciálne upravený tak, aby mohol byť nasadený v exteriéri vozidla bez kompromisov v otázke estetických kvalít.

Materiál s otvorenými pórmi zaujme lineárnou textúrou dreva, ktorú opticky ešte predlžujú vykladané prúžky z leštenej nerezovej ocele, tu použité ako vizuálny odkaz na typické drevené konštrukcie klasických aj moderných jácht. Vďaka bohatým praktickým skúsenostiam špecialistov Rolls-Royce na spracovanie dreva sa podarilo textúru dokonale zladiť s geometriou celého vozidla. Dyhový povrch zasahuje až do spodnej časti priečneho nosníka okna v mieste zúženia v zadnej časti vozidla. Výrazné orezanie tejto partie je nenápadným odkazom na krivky trupu lodí v klasickom dizajne Boat Tail.

Pri pohľade zozadu si nemožno nevšimnúť robustnú grafickú skladbu s väčším dôrazom na horizontálnu líniu a s akcentami na šírku modelu Boat Tail. Nápadne nízkym referenčným bodom sú hlboko zasadené svetlá, ktoré evokujú ponorenú zadnú časť a hrdý oblúk motorového člna pri plnom výkone počas jazdy po hladine.

Jednoznačný vplyv architektúry je viditeľný v nekonvenčnej pevnej streche modelu Boat Tail. Aerodynamická línia strechy akcentujúca plastické tvary celej karosérie je zakončená jemnými štrukturálnymi prvkami, ktoré v zadnej časti dosadajú a pripomínajú oporné piliere. Po odstránení pevnej strechy sa samozrejme počíta aj s náhlym príchodom nevľúdneho počasia, kedy príde k slovu dočasný kryt priestoru pre cestujúcich na zabezpečenie prechodnej ochrany.

MÚZA V MODROM

Karoséria modelu Rolls-Royce Boat Tail je zahalená do sýteho odtieňa obľúbenej farby klienta – modrej. Farebný odtieň, ktorý zjavne odkazuje na moreplavbu, je pri zamračenom počasí veľmi jemný, avšak po ožiarení slnečnými lúčmi sa vďaka kovovým a kryštálovým vločkám laku rozohrá energickými a vitálnymi tónmi. S cieľom zabezpečiť čo najhladšiu aplikáciu laku pri vykresľovaní exteriéru sa ešte pred úplným zaschnutím laku prejde prstom po určujúcej krivke karosérie tak, aby sa vyhladili hrany. Povrchová úprava diskov kolies je vyhotovená v jasne modrom tóne s vysokým leskom a čírym lakom, ktorý podčiarkuje oslavný charakter karosérie Boat Tail.

Na ručne lakovanej kapote je po prvý krát v rámci značky Rolls-Royce použitý farebný prechod, tu v podobe odstupňovaného modrého odtieňa, a to od relatívne tlmenej temnej modrej, ktorá postupne prechádza smerom k prednej maske, čím dáva na obdiv pokrokové, avšak neformálne estetické kvality zdôrazňujúc celkový objem pri pohľade spredu.

Farebný prechod kapoty sa v interiéri odráža na koženom čalúnení predných sedadiel zahalených do tmavšieho odtieňa modrej pre zdôraznenie zamerania sa karosérie Boat Tail na vodiča, zatiaľ čo zadné sedadlá sú potiahnuté čalúnením vo svetlejšom odtieni. Koža sa pýši jemným metalickým odleskom pre zvýraznenie výšky a geometrie sedadiel ako aj zladenie s lakovaným exteriérom, zatiaľ čo prepracované prešívanie a lemovanie je vyvedené v intenzívnejšej modrej farbe inšpirovanej ručičkami palubných chronometrov. V uhle 55° sú do prvkov z technického vlákna v spodnej časti karosérie votkané žiarivo modré vlákna s presnou orientáciou, ktorá pripomína stopu vo vode za prechádzajúcim člnom.

Vzhľad prístrojovej dosky – fascie je precizovaný a zámerne zredukovaný v duchu moderných estetických kvalít. Minimalistický podklad akcentuje skvostný charakter jedinečných chronometrov BOVET 1822, ktoré vznikli na základe osobitného priania zadávateľa Boat Tail (viac v texte nižšie). Medzi veľké vášne klienta patrí aj zberateľstvo písacích pier. V príručnej schránke modelu Boat Tail – v nenápadne umiestnenom puzdre, ručne vyrobenom z hliníka a kože – nájdeme obzvlášť cenné pero Montblanc.

Kruhové ukazovatele na prístrojovom paneli sú ozdobené dekoratívnou technikou Guilloché, s ktorou sa stretávame skôr v dielňach najlepších zlatníkov a hodinárov. So zákazkovým vozidlom je farebne zladený aj elegantný dvojfarebný volant s relatívne tenkým vencom.

Do kabíny sa premieta aj na ohmat špecifická kvalita dyhy Caleidolengo s otvorenými pórmi. Dyha v antracitovom tóne prináša modernú pevnosť a hĺbku pre vyváženie mäkkosti svetlo modrej farby a kovového lesku. Drevo v spodnej časti kabíny a v priestore podlahy odkazuje na tvary drevených trupov lodí; dokonalé zarovnanie, opäť v uhle 55° podľa osi, má zabezpečiť jednotný vzhľad pri pohľade z oboch strán.

OSLAVA OKAMIHU

„Toto vozidlo by malo byť fyzickou oslavou okamihu a slúžiť pre tento účel ako nič iné.“

Tak znelo stručné zadanie zadávajúcich klientov modelu Rolls-Royce Boat Tail. Zadná paluba, v snahe premietnuť do vozidla charakter svojich budúcich majiteľov, nenápadne ukrýva mimoriadne náročný koncept, ktorý v automobilovom svete nemá protipól. Po stlačení tlačidla sa paluba otvorí ako mávnutie motýlích krídel, kedy odhalí komplikovaný a veľkorysý priestor „hosting suite„. Zložitý mechanizmus bol inšpirovaný myšlienkou konzolových nosníkov, ktoré skúmal preslávený architekt Santiago Calatrava.

Hosting suite“ je stredobodom slávnostne zdieľaných okamihov so širokými možnosťami prejaviť klientov individuálny vkus a túžby. Ukrýva sa tu množstvo prekvapení vyhotovených v tej najvyššej úrovni kvality. Priestor spracovaný v oslavnom tóne, narúšajúci všetky doterajšie predstavy o automobiloch, prekvapí a nadchne každého, kto sa s ním zoznámi.

Mechanizmus so stredovými závesmi predvedie pri otváraní synchronizovaný pohyb pripomínajúci tanec baletky a odhalí skrinku z pohyblivých dielov, ktoré sa nastavia presne v uhle 15 stupňov. Nenápadné gesto má reflektovať jemnú uhladenosť a rýdzo britské vyjadrenie úslužnosti.

V skrinke je uložená dokonalá zbierka nevyhnutných doplnkov pre konzumáciu v štýle al fresco; jedna strana je vyhradená aperitívom a druhá kuchyni vrátane príborov s vygravírovaným nápismi „Boat Tail“ od parížskeho dodávateľa Christofle.

Pre tieto účely bola vyvinutá dvojitá chladnička pre uloženie výberového šampanského Armand de Brignac, obľúbenej značky klienta. Za účelom uskladnenia zvláštne tvarovaných fliaš vznikli v chladničke elegantné kolísky s lemovaním vo vysokom lesku a farebnom tóne zladenom s fľašami.

Šampanské síce vo svete luxusu nie je ničím neobvyklým, avšak klienta Boat Tail viaže k tomuto vínu špecifické puto. Manžel zo strany zadávateľského manželského páru zmienil príbeh zo svojich skromných začiatkov. Jeho veľkým priateľom v rodnom meste bol someliér, ktorý ho učil rozlišovať chuti rôznych veľkých značiek šampanského. Vyvinulo sa z toho celoživotné štúdium, ktorého výsledkom je jedna z najzasvätenejších kolekcií vzácnych šampanských Grand Cru na svete. Požiadavke premietnuť do Boat Tail spomínané vedomosti a vášeň zákazníka bol kladený mimoriadny dôraz – rovnako tak ako potreba rýchleho vychladenia šampanského na teplotu presne šiestich stupňov, ktorá je optimálna pre podávanie tohto výberového vína.

Tradičným dizajnovým prvkom moderných vozidiel Rolls-Royce sú schránky na uloženie dáždnikov Rolls-Royce vo dverách pre prípad nevľúdneho počasia. Ako milý protipól – a pre umocnenie neuponáhľaných zážitkov s Boat Tail – je vzadu uprostred uložený jedinečný slnečník v očakávaní slnečného počasia. Nádherne prevedený výstredný poklop sa otvára inverzným teleskopickým pohybom pre čo najjednoduchšie vybratie slnečníka.

Po oboch stranách „hosting suite“ sa elegantným otáčavým pohybom, ktorý má pripomínať ponuku osobnej obsluhy, pripravia kávové stolčeky a súčasne sprístupnia dve mimoriadne moderné minimalistické sedačky uložené pod nimi. Sedačky štíhlych tvarov v dizajne Rolls-Royce a vyrobené talianskym výrobcom nábytku Promemoria vznikli z toho istého technického vlákna, ktoré nájdeme v exteriéri vozidla. K pohodliu po usadení prispieva kožené čalúnenie Rolls-Royce v rovnakom modrom odtieni aký nájdeme aj v kabíne vozidla.

NADČASOVÁ VÁŠEŇ – SPOLUPRÁCA S BOVET 1822

V ďalšom kroku, ktorý opäť dokladá vizionársky prístup k modernej podobe patronátu, sa na želanie klientov spojili dva luxusné domy so zdieľanou túžbou po dokonalosti. Špičkoví hodinárski majstri zo spoločnosti House of BOVET 1822, založenej na filozofii dôvtipu a technickom spracovaní, boli povolaní pracovať ruka v ruke s vlastnými majstrami v odbore. priamo v Rolls-Royce

Klienti so záujmom o mechaniku usilovali o vstup do neprebádaných vôd hodinárskeho umenia. Víziou vážených a nadšených zberateľov produktov švajčiarskej hodinárskej značky House of BOVET a vozidiel Rolls-Royce bolo vytvoriť pre Boat Tail vycibrené a súčasne prelomové chronometre. Na dôkaz neúnavnej snahy a originálnej spolupráce sa oba domy spojili s cieľom pretvoriť kultové centrálne hodiny Rolls-Royce na prístrojovej doske.

Výsledkom je dielo, ktoré sa ani v jednom z uvedených odvetví ešte doteraz nerealizovalo. Vznikli dva obojstranné chronometre – v dámskom a pánskom prevedení – ktoré možno nosiť na zápästí, ale rovnako tak ich umiestniť do stredu prístrojovej dosky Boat Tail ako palubné hodiny vozidla.

Vznik obojstranného chronometra si vyžiadal intenzívnu trojročnú spoluprácu Rolls-Royce so spoločnosťou BOVET 1822, v rámci ktorej bol od základu vyvinutý a prepracovaný konvertibilný systém Amadeo, najkomplexnejší v doterajšej histórii. Výsledok je verným odrazom majstrovského umu hodinárov z dielne BOVET, vďaka ktorým bolo možné začlenenie zákazkových chronometrov Tourbillon na palube automobilu.

Pascal Raffy, majiteľ hodinárskeho domu BOVET 1822, pri tejto príležitosti uviedol: „Som nesmierne hrdý na tím BOVET 1822, ktorý v úzkej spolupráci s elitným tímom návrhárov z Rolls-Royce vytvoril niečo tak úžasné. Oba tieto kúsky vrátane systému uchytenia sú nanajvýš jedinečné a nepodobajú sa ničomu, čo sme až doposiaľ  vytvorili.“

Príbeh sprevádzajúci vznik týchto pozoruhodných majstrovských diel a podrobný opis ich mechanizmov spolu s informáciami o drahocenných materiáloch, jedinečných mikro skulptúrach a nesmiernej zložitosti nosného mechanizmu hodiniek bude odprezentovaný v tlačovej správe 8. júna 2021 o 13:00 britského času.

TECHNICKÝ KLENOT

V snahe naplniť výnimočné ambície klientov, bol vývoj modelu Rolls-Royce Boat Tail spojený s prekonávaním zásadných technických výziev. Špeciálne pre tieto vozidlá bolo nakoniec vytvorených 1813 úplne nových dielcov. Za charakteristické znaky projektu možno označiť čas, trpezlivosť, odhodlanie a zapálenie pre vec. Predbežná konštruktérska fáza pri vývoji vozidla, ešte pred samotným začiatkom jeho výroby, si vyžiadala celkovo viac ako 20 „človekorokov“.

Vo fáze dokončovania návrhu prebehlo spoločne s klientmi úplné prepracovanie surovej karosérie s flexibilnou architektúrou priestorového rámu z hliníka, aby bolo možné vytvoriť veľkorysé proporcie modelu „Boat Tail“ – len tento postup si vyžiadal osem mesiacov. Už od začiatku projektovania vozidla sa ako vždy počítalo sa zákazkovým audiosystémom Rolls-Royce s 15 reproduktormi, avšak architektúra priestorového rámu bola využitá odlišným spôsobom. Pri vozidlách zo súčasného portfólia Rolls-Royce sa špeciálne koncipované časti prahov využívajú ako rezonančné komory basových reproduktorov systému ozvučenia. V prípade modelu Boat Tail sa však využíva celá konštrukcia podlahy s cieľom poskytnúť užívateľovi celkom mimoriadny zážitok pri počúvaní hudby.

S ohľadom na komplexné požiadavky „hosting suite“ a zadnej časti karosérie modelu v tvare lodného trupu „Boat Tail“ bolo potrebné pristúpiť k jedinečnej úprave elektroniky. Pre samotnú zadnú časť kabíny vzniklo päť elektronických riadiacich jednotiek (ECU). Tento krok si vyžiadal úplné prepracovanie vyhradených káblových zväzkov, ktoré sú výsledkom deviatich mesiacov intenzívneho výskumu a vývoja. Jedine tak bolo možné zabezpečiť otváranie zadného veka batožinového priestoru v požadovanom uhle 67°, začleniť vysoko bezpečný mechanizmus zámku a zabudovať do zadnej časti kabíny kompletnú sústavu klimatizácie pre spoľahlivé uchovávanie potravín a nápojov prevážaných v zadnom priestore „hosting suite„.

Teplota vo vnútri „hosting suite“ bola zásadným parametrom návrhárov. „Boat Tail“ bol postavený v očakávaní pekného počasia, a tak bolo nutné pristúpiť k takým opatreniam, aby prenikajúce slnečné lúče nemali negatívny dopad na priestor „hosting suite„, kde by mohli poškodiť potraviny, rôzne tekutiny a samozrejme taktiež šampanské. Za týmto účelom sú v spodnej časti zabudované dva ventilátory zabezpečujúce potrebný rozptyl tepla. Pre potvrdenie vyššie uvedených požiadaviek a s cieľom zabezpečiť funkčnosť priestoru „hosting suite“ za všetkých klimatických podmienok bol Boat Tail podstatným spôsobom a úspešne testovaný v teplotnom rozmedzí od -20° C až po +80° C.

Boat Tail“ je kompletne homologované motorové vozidlo vyhovujúce požiadavkám pre prevádzku na verejných pozemných komunikáciách. Vozidlo bolo vytvorené pre nasadenie do prevádzky a značka ho uviedla až potom, čo absolvovalo rovnako prísne dynamické skúšky ako všetky ostatné vozidlá Rolls-Royce. Nechýbala ani analýza pri vysokých rýchlostiach s cieľom zabezpečiť bezpečné upevnenie obsahu „hosting suite“ v zadnom priestore kabíny, a teda aj vrátane akustického ticha na palube pri rýchlej jazde. Všetci klienti uviedli, že si rozhodne želajú svoj Boat Tail užívať okamžite potom, čo si ho prevezmú.

Torsten Müller-Ötvös na záver dodal: „Boat Tail je vyvrcholením spolupráce, ctižiadosti, úsilia a času. Zrodil sa z túžby osláviť úspech a vytvoriť trvalý odkaz. Rolls-Royce Boat Tail vo svojej pozoruhodnej výslednej podobe formuje rozhodujúci okamih v histórii našej značky aj v rámci súčasného sveta luxusu.“

Značky: