Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Rolls-Royce oslavuje 120. výročie úplne prvého stretnutia jej zakladateľov Henryho Roycea a Charlesa Stewarta Rollsa, ktoré sa uskutočnilo 4. mája 1904
  • Krátke zhrnutie životných príbehov zakladateľov počas rokov, ktoré predchádzali ich osudovému stretnutiu v Manchestri, ako aj roly ďalších menej známych, no nemenej dôležitých osôb, ktoré stáli pri vzniku značky Rolls-Royce
  • Stav sveta a spoločnosti v čase vzniku spoločnosti Rolls-Royce a jej prínos k všeobecnému  pokroku techniky v tej ére
  • Tento príbeh je súčasťou celoročnej oslavy výnimočných ľudí, udalostí a automobilov, na ktorých stojí pozoruhodná a bohatá história automobilky Rolls-Royce
  • „Zo súčasného pohľadu je rok 1904 naozaj mimoriadne vzdialeným obdobím. Bola to však éra nevídaných objavov, inovácii a pokroku techniky, počas ktorej sa po prvý raz objavili veci dnes považované za úplnú samozrejmosť. Rolls-Royce sa zrodil do tohto výnimočne dynamického, kreatívneho sveta a začal ho zásadne a nezmazateľne pretvárať. Spätný pohľad na prvé stretnutie pánov Rollsa a Roycea vytvára zdanie osudového momentu. Keď sa pozrieme na to, v akých bodoch sa pretli ich životné príbehy a kariéry, bolo to takmer nevyhnutné. V skutočnosti k tomu významne prispeli ich spoloční známi a sieť vzájomných vzťahov, bez ktorých by sa pri ich veľmi rozdielom pôvode a spoločenskom zázemí niečo podobné azda ani nemohlo odohrať. Sme hrdí, že im môžeme po 120 rokoch stále vzdať hold a ďalej pokračovať v ich pozoruhodnom historickom odkaze.“
  • Andrew Ball, riaditeľ korporátnych vzťahov a historického dedičstva, Rolls-Royce Motor Cars
  • Presne 4. mája 2024 oslavuje spoločnosť Rolls-Royce Rolls-Royce Motor Cars 120. výročie úplne prvého stretnutia jej zakladateľov Henryho Roycea a  Charlesa Stewarta Rollsa.
  • Pri príležitosti jubilea tohto šťastného momentu si pripomenieme historický, technologický a spoločenský kontext, v ktorom značka Rolls-Royce vznikla, a tiež to, ako ovplyvnila nasledujúcich 120 rokov vývoja. Na to, aby sme úplne porozumeli pôvodu značky a jej historickému odkazu, musíme sa v čase presunúť ešte pred to osudové stretnutie a pripomenúť si aktivity hlavných aktérov v období, ktoré mu tesne predchádzalo.

HENRY ROYCE: VÝNIMOČNÝ KONŠTRUKTÉR

Pre Henryho Roycea sa príbeh začína už koncom roka 1884, kedy v Manchestri založil svoju prvú konštrukčnú kanceláriu F. H. Royce & Co. (jeho celé krstné meno znie Frederick Henry). Spočiatku sa zameriaval na návrhy a výrobu menších zariadení, napríklad domové zvončeky napájané z batérie, postupne však spoločnosť prešla na produkciu ťažkých strojov ako sú mostové žeriavy či kladkostroje na posunovanie vlakov.

Napriek viac ako dvom dekádam úspechov a rastu sa nad firmou v roku 1902 začali zaťahovať mraky. Prišli finančné problémy spôsobené silnejúcou konkurenciou lacnejších výrobcov z Nemecka a USA. Royceov perfekcionizmus a posadnutosť vylepšovaním boli v protiklade s kompromismi v oblasti kvality produktov, jednoducho nebol pripravený znižovať ceny. Pravidelné nadčasy a neustály stres vážne zasiahli jeho už beztak chradnúce zdravie, až úplne skolaboval.

Lekári mu nariadili oddych a Royce sa preto vybral na desaťtýždňovú návštevu rodiny jeho manželky v južnej Afrike. No ani na prikázanej dovolenke neprestal mozog konštruktéra pracovať. Jeho zvedavosť počas dlhej cesty mala uspokojiť kniha The Automobile: Its Construction and Management (Automobil: Jeho konštrukcia a údržba), ktorej francúzsky originál napísal Gérard Lavergne a práve v tom roku vyšiel jej anglický preklad. Toto bol základný študijný materiál na tému konštrukcie a výroby automobilov, ktorý Roycea mimoriadne nadchol a inšpiroval.

Po návrate do Anglicka si fyzicky aj psychicky zregenerovaný Royce rýchlo zadovážil svoj prvý automobil, francúzsky model Decauville 10 HP. Často sa spomína, že toto vozidlo bolo tak nekvalitne vyrobené a nespoľahlivé, že sa Royce z čistého zúfalstva pustil do početných opráv a vylepšovania.

V skutočnosti to však bolo presne naopak. Jeho voľba padla na Decauville práve preto, lebo to bol excelentný automobil modernej konštrukcie, ktorý nemal veľa konkurentov. Práve preto sa rozhodol ho postupne rozobrať, analyzovať každú jednu súčiastku a na základe toho od nuly skonštruovať svoje vlastné motorové vozidlo. Hocijaký primerane schopný inžinier by dokázal vylepšiť nekvalitne vyrobený produkt. Avšak na to aby ste, povedané Henryho slovami, „zobrali tú najlepšiu dostupnú vec a ešte ju vylepšili“, už potrebujete génia Royceovho formátu.

„MALÝ ERNIE“ A JEHO PODSTATNÁ ÚLOHA

Jednou z menej známych osobností, ktorá sa zásadnou mierou podieľala na vývoji prvého Royceovho automobilu, bol Ernest Wooler. Narodil sa v Manchestri v roku 1888, v roku 1903 sa zamestnal vo firme Royce Limited ako platený zmluvný učeň, jeho otec na túto pozíciu prispieval firme v tom čase pomerne vysokou sumou 100 libier (na dnešné pomery okolo 15 000 libier, t.j. okolo 17 500 eur). Pre svoju výšku 1,62 metra dostal pätnásťročný Ernest prezývku „Little Ernie“ (Malý Ernie). Jeho pracovný úväzok bol 56 hodín týždenne a za každý deň dostával jeden šiling (na dnešné pomery okolo 7,60 libry, t.j. necelých 9 eur). Pracoval v rysovni, kde sa učil rysovať technické výkresy a popri tom, v príkrom rozpore s pracovným poriadkom, vytváral na rysovacích doskách aj svoje vlastné návrhy.

Jedného dňa si ho podľa očakávania predvolal šéf, pán Royce ho chcel osobne vidieť. Najskôr nešťastného mladíka prísne pokarhal za vykonávanie neschválených činnosti, no potom mu prikázal, aby zobral zápisník. Zaskočený Ernie urobil, čo mu povedal a podal blok svojmu zamestnávateľovi. Royce ho pohybom ruky odmietol. „Zober si ho a poď za mnou,“ povedal a viedol ho do dielní. Tam vyliezol na svoj Decauville, odložil si sako a vyhrnul si rukávy. Potom s asistenciou mechanika začal systematicky automobil rozoberať. Ernie sedel vedľa na debne aj so zápisníkom. „Z každého dielca, ktorý mi podal, som urobil skicu a poznačil som jeho rozmery,“ spomínal neskôr.

Royce správe odhadol, že Ernie je tou správnou osobou na zaznamenanie podstatných údajov, ktoré tvorili základ konštrukcie nového motorového vozidla. Na jazyk sa tlačí otázka, či Royce v mladom mužovi na úplnom začiatku kariéry s dychtivou snahou napredovať vycítil spriaznenú dušu. Ak áno, nemýlil sa. V roku 1913 Ernie emigroval do USA a vydal sa na úspešnú dráhu konštruktéra a dizajnéra, stal sa z neho expert na ložiská a prihlásil aj niekoľko patentov. V roku 1947 odišiel do dôchodku, usadil sa v Hillsboro Beach na Floride a bol zvolený za prvého starostu tohto mesta.

DROBNOSTI TVORIA DOKONALOSŤ

Royce odišiel zo školy už ako desaťročný, ako starší tínedžer navštevoval vo večernej škole hodiny anglického jazyka a matematiky, aby tak uzavrel svoje formálne vzdelanie. Neskôr už ako sir Henry často sám seba ironicky opisoval ako človeka, ktorý nezvládal viac než jednoduchú aritmetiku. Mal však talent a intuíciu, ktoré viac než vyvážili absenciu akademického vzdelania.

Ako už bolo spomenuté, Decauville bolo svojim spôsobom veľmi vyspelé a prepracované vozidlo, Royce preto uvážlivo preniesol niektoré kľúčové prvky aj do vlastnej konštrukcie – dvojvalcový motor, hnací hriadeľ a diferenciál namiesto reťaze – avšak vo svojom vlastnom vyhotovení. Priniesol tiež viacero detailných úprav a vylepšení: mechanické ovládanie nasávacích ventilov namiesto podtlakového, účinnejší chladič, nezalisované ložiská na kľukovom hriadeli, ojniciach a prevodovke či jednu radiacu páku namiesto komplikovaného a poruchového riešenia s dvoma pákami na Decauville. Už od počiatku sa veľmi intenzívne snažil znížiť hmotnosť vozidla. Prvým jednoduchým krokom bolo odstránenie do očí bijúceho bronzového výstražného zvonu, ktorý vraj vážil okolo 20 kilogramov.

Decauville však nebol jediný automobil, ktorý Royce podrobil dôkladnému a detailnému skúmaniu. V rokoch 1902 až 1905 opravoval, rozoberal a testoval vozidlá viacerých značiek, ktoré mu zapožičali jeho priatelia a známi (zrejme dobrovoľne), čím priamo získal ďalšie vedomosti a znalosti. Podľa jeho vlastných záznamov v rámci výskumu najazdil takmer 18 000 kilometrov, mnoho z nich vo svojom Decauville, ktoré vlastnil minimálne do roku 1906.

Konštruktér Royce si dal za cieľ postaviť najlepší automobil na svete. Nebolo to len také márnomyseľné zabíjanie času či snaha niečo si dokázať. On chcel, aby sa jeho technické inovácie dostali do predaja a zarábali peniaze. Na jeho smolu nebol obdarený prirodzeným šarmom, komunikačnou ľahkosťou a širokou sieťou spoločenských kontaktov. V Londýne však býval mladý muž, ktorý takýmito schopnosťami a vlastnosťami prekypoval.

CHARLES STEWART ROLLS: TALENTOVANÝ OBCHODNÍK

Z mnohých pohľadov bol Charles Stewart Rolls doslova opakom Roycea: uhladený aristokrat, s dobrými spoločenskými kontaktmi a mimoriadne vzdelaný (za veľké peniaze). Spájala ich však vášeň pre stroje a ich konštruovanie – v Rollsovom prípade to boli pretekové automobily, teplovzdušné balóny a lietadlá.

Po ukončení štúdií na univerzite v Cambridgi v roku 1898 sa Rolls zamestnal ako tretí palubný inžinier na luxusnej parnej jachte Santa Maria, ktorá patrila jeho rodine, a potom krátko pracoval na železnici London & North Western Railway. No po pár rokoch pochopil, že jeho neprehliadnuteľný talent a schopnosti si žiadajú trochu iné využitie.

V januári 1902 Rolls otvoril vo Fulhame na západe Londýna jednu z prvých predajní automobilov vo Veľkej Británii pod názvom C. S. Rolls & Co. Jeho partnerom bol od konca roku 1903 ostrieľaný Claude Johnson. Firmu spočiatku zaštítil Rollsov otec lord Llangattock, zaoberala sa dovozom a predajom francúzskych automobilov Panhard a Mors a tiež vozidiel značky Minerva, ktoré sa vyrábali v Belgicku. Na pohľad obchod prekvital, ale Rolls bol nešťastný z toho, že všetok jeho tovar bol skonštruovaný a vyrobený mimo Britských ostrovov. Medzi domácimi výrobcami však nedokázal nájsť automobil, ktorý by uspokojil potreby jeho zákazníkov či jeho vlastné nároky, ktoré si ako vyštudovaný konštruktér a celoživotný fanúšik automobilov stanovil.

Na začiatku roka 1904 boli základy partnerstva, ktoré malo potenciál zmeniť svet, pevne položené. Nadaný konštruktér Royce hľadal trh pre svoje výrobky a odhodlaný predajca Rolls chcel ponúknuť domáci produkt, ktorý by zatriasol trhom. Už chýbalo len niečo, teda presnejšie niekto, kto by to všetko spojil.

 

HENRY EDMUNDS: DÔLEŽITÁ SPOJKA

Rolls sa s Henrym Edmundsom spriatelil prostredníctvom automobilového klubu Automobile Club of Great Britain & Ireland (neskôr premenovaný na Royal Automobile Club). Edmunds bol v tom čase riaditeľom spoločnosti Royce Limited a jazdil na jednom z jej prvých vyrobených automobilov 10 HP. Jeho nadšenie z auta bolo také veľké, že Rolls si vyžiadal stretnutie s jeho stvoriteľom, ktoré Edmunds ochotne sprostredkoval. Po návrate z Manchesteru do Londýa Rolls povedal Claudeovi Johnsonovi, že našiel „najlepšieho konštruktéra automobilov na svete“ a uzavrel dohodu, že predá všetky automobily, ktoré Royce dokáže vyrobiť. To, čo nasledovalo, je už doslova históriou.

SVET V ROKU 1904

Toľko k hrdinom, aký však bol vtedy svet, do ktorého sa zrodila spoločnosť Rolls-Royce?

Mnohé z toho, čo dnes považujeme za samozrejmosť, bolo ešte hudbou budúcnosti. Viaceré vymoženosti boli vzdialené roky, ba až desaťročia a ďalšie veci, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť svoj život, prišili na svet až v nasledujúcom storočí. S odstupom času, ktorý poskytuje rok 2024, pôsobí rok 1904 ako naozaj dávna história: zrnitý, vzdialený, čierno-biely svet odtrhnutý od našej súčasnosti a aktuálnych životných skúsenosti. Výstavba Panamského prieplavu bola ešte len na začiatku, do osudnej plavby parníku RMS Titanic ostávalo ešte osem rokov. Kráľ Eduard VII. vládol ešte len dva roky, trón prevzal po svojej mame kráľovnej Viktórii v roku 1902. V tom istom roku sa tiež skončila Druhá búrska vojna a až o rok neskôr bratia Wilbur a Orville Wrightovci uskutočnili prvý let v motorovom lietadle. Britským premiérom bol Arthur Balfour, prezidentom USA bol Theodore Roosevelt a v Rakúsko-Uhorsku vládol František-Jozef I.

Automobily boli ešte v plienkach. Karl Benz vyrobil v roku 1886 prvé naozajstné vozidlo — hoci malo len tri kolesá — poháňané motorom spaľujúcim benzín. Motorizmus však zostal ešte na dlhé roky len koníčkom odvážnych a bohatých nadšencov ako bol napríklad aj Charles Rolls. Svet musel čakať až roku 1913, kedy Henry Ford predstavil svetu prvú montážnu linku a spustil pásovú výrobu. Až vďaka tomu sa automobily stali dostupnými pre väčšinu populácie.

Už sa však dali pozorovať zárodky moderného života. Bola to éra belle époque, dovtedy nevídané obdobie pokoja, mieru a politickej stability v Európe, ktoré umožnilo ekonomický rast a prosperitu a to podporovalo prílev inovácii. K najdôležitejším objavom uplynulých dvoch dekád patrili suchý monočlánok, guľôčkové pero, kino, pneumatika, Röntgenové lúče, rozhlas či elektrické spotrebiče ako vysávač a rúra na pečenie. Veľkou pozoruhodnosťou techniky v roku 1904 bola parná lokomotíva City of Truro, ktorá ako prvá na svete prekonala rýchlosť 100 míľ za hodinu (161 km/h) a tento rekord zostal nepokorený 30 rokov.

Významný pokrok v spoločenských a kultúrnych otázkach vo Veľkej Británii predstavovalo zvolenie prvého starostu tmavej pleti a tiež vymenovanie prvej univerzitnej profesorky. Londýnsky symfonický orchester po prvý raz odohral koncert v novej sále Coliseum Theatre v londýnskej štvrti West End. Svetovej literatúre dominovali velikáni ako Mark Twain, H. G. Wells, Jules Verne, James Joyce, Lev Nikolajevič Tolstoj a P. G. Wodehouse. V koncertných sálach a operných divadlách premiérovali diela od Debussyho, Sibeliusa, Pucciniho a Mahlera. Synkopické rytmy ragtimu podporovali rozkvet novej hudobnej vlny v podobe jazzu.

V tejto výnimočne plodnej, dynamickej a optimistickej epoche svetových dejín vznikla značka Rolls-Royce. V časoch, kedy vizionári určovali, ako by mal svet myslieť, fungovať a správať sa v nasledujúcich rokoch a dekádach. Presne toto urobili Rolls a Royce svojim automobilom.

Navrhnutím a vyrobením stroja, ktorého konštrukcia, výkonnosť, spoľahlivosť a životnosť prekonala všetko, čo bolo dovtedy známe, Royce a Rolls nastolili štandard nielen pre všetky modely značky Rolls-Royce, ale aj pre automobily ako také. Týmto počinom stvorili technológiu, ktorá natrvalo poznačila prácu, cestovanie, komunikáciu, komunity, infraštruktúru, dizajn, techniku, materiály, politiku, ekonomiku aj kultúru takým spôsobom, o akom sa im ani nesnívalo.

STÁLY ODKAZ

Rolls and Royce úspešne dokončili svoju misiu vytvoriť „najlepší automobil na svete“. Odovzdali svoje mená dynastii motorových vozidiel, ktorá pre celý svet stanovila a stále aktualizuje definíciu superluxusného vozenia.

Zrejme najväčším úspechom, ktorý korunoval ich snahu, je, že zo značky Rolls-Royce sa stal globálny príklad vrcholného majstrovského umenia. Prakticky každý výrobok, služba, zariadenie a technológia, ktorá od roku 1904 prišla na svet, sa snaží byť „Rolls-Royce svojho odboru“. Štandard, ktorí stanovili pred 120 rokmi, stále poháňa inovácie a vylepšenia kamkoľvek ľudské oko dovidí – aj v rámci firmy, ktorú založili.

Značky: