Koncept Platforma ako služba (PaaS) je v rámci portfólia cloudových riešení z pohľadu zákazníka asi najmenej chápaný. Cloudové služby doteraz nahradzovali predovšetkým hardvér (IaaS) alebo softvér (SaaS). Prečo sa ale pomocou cloudu realizuje aj prostredie na vývoj, testovanie a nasadzovanie aplikácií? O tom sme sa rozprávali s Jaroslavom Kmeťom (JK), Technology Sales Directorom z Oracle Slovensko.

OraclePaaS_nowat

touchIT: Prečo sa segment PaaS v porovnaní s IaaS a SaaS objavuje s určitým oneskorením?

JK: To je celkom prirodzené. Na chod aplikácií typu SaaS je nad výpočtovou infraštruktúrou vždy vrstva databáz a aplikačných serverov. Poskytovateľ ju musí zostaviť tak, aby všetko dávalo zmysel, kombinovať rad služieb aj automatizovaných procesov. Zákazníci už nepožadujú len virtualizáciu serverov, oni žiadajú pružné IT služby, a tým je práve PaaS.

touchIT: Oracle nedávno uviedol dve štandardizované, demonštračné ponuky PaaS určené priamo pre slovenský trh. O čo konkrétne ide?

JK: Naša ponuka cloudových služieb sa rýchlo rozširuje a pokrýva prakticky kompletné portfólio riešení Oracle. Teraz špeciálne pre Slovensko ponúkame na vyskúšanie dva balíčky: Databázový cloud a Java cloud na testovanie databázových a Java aplikácií s aplikačným serverom WebLogic. Tým chceme zákazníkom sprístupniť všetky aspekty fungovania modelu PaaS. Súčasťou ponuky sú aj konzultačné služby.

touchIT: Môžete v skratke povedať, prečo by mal zákazník preferovať práve databázu Oracle v režime PaaS?

JK: Inak by sa dalo argumentovať šéfovi IT, šéfovi databázového oddelenia i riaditeľovi vývoja a testovania. V krátkosti – novú verziu Oracle 12c a jej „options“ si môžete vyskúšať bez toho, aby ste museli pripravovať vlastnú infraštruktúru a riešiť implementáciu. Získate tak platformu, na ktorej môžete ihneď začať testovať svoje aplikácie, migráciu dát medzi prostredím cloudu a on-premise (teda na vlastnej infraštruktúre). Nemusíte pritom vôbec riešiť, aké hardvérové zdroje (výpočtový výkon a úložisko) by pre vaše potreby boli potrebné a ako ich získať.

touchIT: V čom spočíva hlavná konkurenčná výhoda cloudových riešení Oracle?

JK: Ponuka spoločnosti Oracle v oblasti „platform-as-a-service“ je komplexná a neustále sa rozširuje. Interoperabilitu a univerzálnosť použitia zaisťuje dôsledné používanie otvorených štandardov a fakt, že Oracle ponúka riešenie na všetkých úrovniach, on-premise, IaaS, PaaS aj SaaS. De facto sú to rovnaké produkty, len nasadené a spravované rôznym spôsobom. V tom spočíva aj zásadná výhoda oproti konkurencii.

Platforma ako služba bez celkovej integrácie a prenositeľnosti nedáva zmysel, pretože má primárne zabezpečiť nie rutinnú a cenovo efektívnu prevádzku (to ide aj iným spôsobom), ale predovšetkým dodať podnikom tak potrebnú rýchlosť reagovania na požiadavky trhu a ich efektivitu. Z toho istého dôvodu by o PaaS malo uvažovať široké spektrum organizácií, agilita totiž predstavuje kľúčovú konkurenčnú výhodu.

Ďakujeme za rozhovor!

Značky: