Veľkoobchodné ceny plynu už od minuloročnej jesene strmo stúpajú. Na Slovensku sú k zemnému plynu pripojené dve tretiny domácností. Množstvo Slovákov preto rieši otázku, ako a čím kúriť, aby ušetrili za vykurovanie.

Rôzne zdroje tepla

Pri voľbe spôsobu vykurovania je dôležité zohľadniť typ budovy, ktorá bude vykurovaná. Stará kamenná chalupa si žiada úplne iný prístup, než je to napríklad v prípade nízkoenergetickej novostavby. Zásadná je taktiež veľkosť vykurovanej plochy a počet osôb, ktoré v dome bývajú. Ďalším faktorom sú technické priestory, bez ktorých sa nemožno obísť v prípade kotla.

Vyplatí sa vykurovanie elektrinou?

Je to veľmi pohodlný a takmer bezúdržbový spôsob vykurovania. Jednou z výhod je relatívne nízka obstarávacia cena elektrokotlov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť pravidelných revízií. Elektrokotle zaujmú aj dobrou regulovateľnosťou, tichou prevádzkou a možnosťou inštalácie priamo na stenu. Navyše bez nutnosti komínu. Zároveň však ide o finančne asi najnáročnejší spôsob vykurovania a vyplatí sa domom a bytom s malou tepelnou stratou.

Tepelné čerpadlo: nový trend

Najúspornejším a najekologickejším zdrojom vykurovania je tepelné čerpadlo. To využíva tepelnú energiu získanú z okolitého prostredia. Čerpadlo sa vyznačuje minimálnymi nárokmi na obsluhu, vysokou účinnosťou a taktiež možnosťou online ovládania a regulovania teploty.

Nespornou výhodou je možnosť dom nielen vykurovať, ale zároveň ho aj počas teplých letných mesiacov chladiť. Zaobstaranie tepelného čerpadla predstavuje vyššiu počiatočnú investíciu, ktorej návratnosť je udávaná medzi 3 až 7 rokmi. Závisí to od toho, či ide o rodinný dom s garantovaným nárastom ceny plynu o 15 % alebo podnik, kde sa ceny plynu riadia trhovo. Hovoríme tu o prípade, že dovtedy na vykurovania bol použitý plynoví kotol.

Inštalácia tepelného čerpadlaZdroj: TOUCHIT.sk
Inštalácia tepelného čerpadla

V súčasnej dobe panuje na trhu vlna záujmu o tepelné čerpadlá. Pred jeho samotným zakúpením je však vhodné zvážiť, či je vhodnou voľbou tepla aj pre váš domov. „Nie pre každý dom je čerpadlo vhodné. Na splnenie podmienok pre inštaláciu a hlavne preto, aby mala následne efekt, existujú dôležité predpoklady a to jak z hľadiska veľkosti tepelnej straty, tak aj vykurovacej sústavy. Často sa tiež stretávame s tým, že čerpadlo chcú zákazníci, ktorí doteraz používali zemný plyn. Takto sa ale pre dodávateľa elektriny stanú novým zákazníkom a asi budú u neho platiť pomerne vysokú cenu, ktorú má pripravenú pre nových zákazníkov,“ uviedol J. Svoboda, konateľ firmy Master Therm.

Ideálne je teda poradiť sa s odbornou firmou a o tejto časti budeme hovoriť v ďalšej časti článku, pripravili sme k tomu aj špecializované video.

Kotol na biomasu: ekologický zdroj energie za nízku cenu

Automatické kotle patria medzi obľúbené spôsoby, ako vykurovať dom. Použiť sa dá kusové drevo alebo pelety. Obecne platí, že kusové drevo je o niečo lacnejšie, avšak jeho spracovanie je náročnejšie na čas aj prácu. Oproti tomu pelety, ktoré vznikajú silným stlačením drevených triesok, sú praktickejšie. Kto má možnosť nakúpiť a skladovať pelety už na jar, môže ušetriť peniaze oproti tým, ktorí ich nakupujú pred zimou. Naviac ide o ekologický a obnoviteľný zdroj energie. Pri ich spaľovaní vzniká len minimum škodlivých emisií. Kvôli zvyšujúcim sa cenám energií však dopyt po peletách tohto roku prudko vzrástol.

„Prvú fázu dodávok peliet sme uskutočňovali v rámci predzásobovania už počas jesene. V priebehu októbra a na počiatku novembra dochádzalo k nárastu ceny od výrobcov, ktorá sa premietla do konečných cien. V túto chvíľu sa cena ustálila a uvidíme, čo prinesie teplotné ochladenie,“ tvrdí David Fuchs zo spoločnosti Agora DMT, ktorá na Slovensko pelety dováža.

Plynový kondenzačný kotol: efektívne riešenie pre zateplené domy

Obľúbeným a komfortným spôsobom je vykurovanie plynom. Ideálny je kondenzačný kotol využívajúci teplo, ktoré vzniká kondenzáciou spalín, ktorý je možné použiť jednak na vykurovanie domácnosti ale aj na prípravu teplej úžitkovej vody.

Nutnosťou je pripojenie kotla k odpadu a taktiež zavedenie plynovej prípojky a rozvodu plynu. V prípade plynového kotla je zároveň nutná každoročná revízia, ktorej cena sa pohybuje okolo 30 až 50 eur.

Krby a kachľové pece

Nárast cien energií znamenal prechod či návrat ku krbom ale aj kachľovým peciam. „Záujem o krby, kozuby a kachle je v porovnaní s predošlými rokmi enormný. Dopyt je niekoľkonásobný. Táto situácia vedie k tomu, že drvivá väčšina výrobcov nezvláda tento dopyt uspokojiť a predlžujú sa termíny dodania. Na niektoré modely sa čaká aj viac než pol roka. Často sa tak zákazníci pri výbere krbu, kozubu alebo kachľových pecí rozhodujú na základe toho, ktoré sú aktuálne skladom.“ uviedol Pavel Ulrich, zo spoločnosti Almeva ktorá sa zaoberá výrobou a predajom komínových a spalinových systémov.

Na začiatku je potrebné si odpovedať na otázku, na čo má slúžiť krb alebo kachle. Či to bude na občasné takpovediac relaxačné kúrenie alebo má byť skutočne pripojený na vykurovací systém celého domu. Následne je vhodné sa obrátiť na odborníkov, ktorí zámer zhodnotia a navrhnú možnosti. „Je potrebné zohľadniť umiestnenie spotrebiča vrátane možností pripojenia na komín. Častou chybou je neprofesionálne napojenie nového krbu alebo kachlí do komínu. Takéto chyby môžu viesť k fatálnym následkom,“ uzatvára Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva.

Tepelné čerpadlo aj do väčšej firmy

My sme už tepelné čerpadlo a jeho inštaláciu do rodinného domu už predstavili. Teraz nás zaujímalo, ako je možné využiť technológiu tepelného čerpadla aj pre oveľa väčšiu firmu. Boli sme tak na montáži, ktorú realizovala spoločnosť Syners. V tomto prípade to bola inštalácia tepelného čerpadla značky Hitachi.

Tepelné čerpadlo Hitachi s výkonom 25 kW
Tepelné čerpadlo Hitachi s výkonom 25 kW

Pre väčšiu firmu sme použili dvojnásobný výkon ako pre rodinný dom a je tu aj väčší priemer potrubí“ – povedal Pavol Synovec z firmy Syners. Montáž bola realizovaná s čerpadlom japonskej výroby Hitachi s výkonom 25 kW a čerpadlo bolo umiestnené do priestoru medzi budovami. Práve tu bol zaistený dobrý prísun vzduchu a čerpadlo mohlo absorbovať tepelnú energiu z okolitého prostredia. K tomu dopomáha aj zdvojená vrtuľa tepelného čerpadla. Táto zostava tak umožňuje pohodlné vykurovanie celého spodného podlažia väčšej budovy.

Nainštalovaná vnútorná jednotkaZdroj: TOUCHIT.sk
Nainštalovaná vnútorná jednotka

Toto miesto umožňuje aj pohodlný prístup pri prípadnom servise alebo kontrole čerpadla. Treba počítať s tým, že pri prevádzke z čerpadla vychádza asi o 5 °C chladnejší vzduch ako je aktuálna okolitá teplota.

Starostlivosť v tomto prípade znamená, že výmenník tepla musí byť vždy čistý. Presne toto je časť, ktorá určuje aká bude tepelná účinnosť celého systému“ – konštatuje Pavol Synovec. Keďže v tomto prípade ide o podnikateľský subjekt, tu tepelné čerpadlo dáva jednoznačný finančný prínos. Nárast ceny plynu pre daný podnik bol až 300 % a teda tepelné čerpadlo bola správna voľba. Doba návratnosti investícií je tu maximálne 3 roky a túto dobu potvrdila už aj vyše 2 mesačná prevádzka.

Celková doba montáže bola 6 pracovných dní, pričom tu pracovali 4 pracovníci. To je ale dané tým, že na streche budovy sa montovalo ešte ďalšie tepelné čerpadlo a na montáž bolo treba použiť aj žeriav. Doba montáže pre rodinné domy je okolo 2 dní.

Ovládací panel jednotkyZdroj: TOUCHIT.sk
Ovládací panel jednotky

Pre danú lokalitu je využitý aj časový plán vykurovania. Keďže ide o kancelárske priestory, v noci je tu výrazný útlm, čo ďalej znižuje cenu vykurovania priestorov. Ráno však prichádzajú zamestnanci do už vykúrených kancelárií.

Mimochodom, firma Syners montuje tepelné čerpadlá už 13 rokov a má dosť skúseností s týmto segmentom. Pracuje so značkami Hitechi, Atlanic a Daikin. Viac o tom, ako sa montuje tepelné čerpadlo, aké sú možnosti umiestnenia ovládacieho panelu a ďalšie súvislosti sa dozviete v našom redakčnom videu.

Zdroje: vlastné, Syners, Master Therm, Almeva

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.