Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) apeluje na majiteľov a správcov budov, aby vychádzali v ústrety telekomunikačným operátorom a umožnili im najmä v prípadoch opráv porúch a údržby sietí prístup k ich infraštruktúre, ktorá sa nachádza v budovách.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. Telekomunikační operátori si musia plniť svoje povinnosti, pričom v súčasnej situácii zaznamenávajú nárast prevádzky v ich sieťach, lebo zabezpečujú často hlavné alebo jediné spojenie s okolitým svetom v čase, keď z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu je potrebné ostať doma. Vyskytli sa prípady, že majitelia a správcovia nechceli vpustiť telekomunikačných operátorov do budovy aj napriek tomu, že používajú ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia koronavírusu. Toto spôsobuje problémy nielen operátorom, ale v konečnom dôsledku aj ich klientom.

Zamestnanci RÚ ktorí vykonávajú štátny dohľad sú počas tejto situácie na celom území Slovenskej republiky v pohotovosti, monitorujú stav poskytovania elektronických komunikačných služieb a v prípade potreby sú pripravené zasiahnuť, napr. aj v prípadoch lokalizácie zdrojov rušenia sietí telekomunikačných operátorov. Pre prípad, ak by sa vyskytli prekážky ohrozujúce poskytovanie bezpečných, nepretržitých alebo kvalitných elektronických komunikačných služieb spôsobený súčasnou situáciou, RÚ zriadil operačný krízový štáb, ktorý je kontaktným miestom pre telekomunikačných operátorov.

RÚ pozitívne vníma snahu telekomunikačných operátorov pomôcť občanom tým, že nespoplatňujú volania na čísla Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, príp. iným spôsobom vychádzajú v ústrety občanom alebo tak plánujú urobiť. Teraz pomoc telekomunikačných operátorov občania skutočne potrebujú a preto RÚ verí, že všetky ich ďalšie rozhodnutia budú v prospech všetkých občanov.