Bosch upravil softvér pre svoj systém Vivalytic tak, aby čas na zistenie pozitívnych vzoriek SARS-CoV-2 skrátil na menej než 30 minút.

V decembri Bosch uviedol do prevádzky dve nové výrobné linky. Analyzátory Vivalytic sa aktualizujú cez internet.

Vďaka vylepšenému softvéru prináša analytické zariadenie Vivalytic, ktoré je založené na polymerázovej reťazovej reakcii (teda známe PCR testy), výsledky ešte rýchlejšie. To je možné vďaka optimalizovaným stratégiám vyhodnotenia. Analyzátor Vivalytic tak na základe vysokej vírusovej záťaže rozpozná pozitívnu vzorku v mieste odberu za menej než 30 minút.

Rýchly analyzátor na nový koronavírus od firmy Bosch

Rýchly analyzátor na nový koronavírus od firmy Bosch

V boji proti pandémii koronavírusu je dôležitá rýchlosť. Cieľom je rozšíriť možnosti detekcie akútnych koronavírusových infekcií. Testy na mieste, pri ktorých je vzorka plne automaticky analyzovaná pomocou PCR, tak sľubujú aj spoľahlivé ale aj rýchle výsledky.

Priebežný čas spracovania negatívnych vzoriek SARS-CoV-2 je stále 39 minút. PCR testy sú pritom považované za zlatý štandard. Rýchly test na koronavírus od spoločnosti Bosch má senzitivitu 98% a špecificitu 100%. Sú už k dispozícii v 26 prevažne európskych krajinách. Aby Bosch uspokojil dopyt, v decembri uviedol do prevádzky dve nové výrobné linky v centrále v nemekcom Waiblingene. Tým sa vytvorili aj 80 nových pracovných miest.

Aktualizácia z cloudovej platformy Vivasuite

Nová aktualizácia je k dispozícii pre SARS-CoV-2 Singleplex Test a SARS-CoV-2 Pooling Test. Testovacie prístroje Vivalytic je možné jednoducho aktualizovať pomocou updatu poskytovanom v cloudovej platforme Bosch Vivasuite. Jedinou požiadavkou je teda pripojenie na internet. Cloudová platforma Vivasuite bola vyvinutá spoločnosťou Bosch a používateľom umožňuje digitálne spravovať všetky ich zariadenia Bosch Healthcare Solutions a aktualizovať ich. Platforma používa najvyššie bezpečnostné štandardy. Ochrana dát je pritom zaručená: Napríklad neexistuje žiadny vzdialený prístup k prístrojom Vivalytic a teda nie je možné získať prístup k údajom o pacientoch.

Viac o Bosch a koronakríze

Bosch uvádza do prevádzky plne automatizované zariadenie na výrobu masiek

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.