Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. júla tohto roka bude zvýhodnené bývanie pre mladých do 35 rokov menej dostupné –  maximálna hranica príjmu žiadateľa o hypotéku pre mladých sa znižuje o takmer 116 eur.

S príchodom leta začne platiť aj nová hranica príjmu na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých ľudí od 18 do 35 rokov. V 3. štvrťroku tohto roka sa horná hranica príjmu žiadateľov o hypotéku pre mladých znižuje o 9,3 percenta oproti druhému kvartálu 2016. Kým do 30. júna si môžu o hypotéku pre mladých požiadať všetci, ktorí nedosiahli vek 35 rokov a ich hrubý príjem za minulý rok nebol v priemere vyšší ako 1242,8 eur, od júla sa výška príjmu žiadateľa znižuje na 1127,1 eur. Znamená to, že zvýhodnenú hypotéku si bude môcť dovoliť menej žiadateľov. Hlavný ekonóm VÚB, Zdenko Štefanides, preto radí: „Ak plánujú mladí ľudia vlastné bývanie, mali by tak urobiť čo najskôr, ideálne do 30. júna. Po tomto dátume bude pre nich hypotéka o niečo menej dostupná.“

Tisícové úspory

Pre lepšiu predstavu, koľko môžu mladí so zvýhodnenou hypotékou ušetriť pridáva vedúca úverových produktov vo VÚB Angelika Farkašová aj konkrétny príklad: „Pri maximálnej, 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov, sa dá vďaka zvýhodneniu usporiť mesačne aj viac ako 38 eur, čo za 5 rokov trvania zvýhodnenia predstavuje sumu prevyšujúcu 2296 eur.“

Príjmová hranica žiadateľa sa posudzuje vo vzťahu k jeho priemernej hrubej mzde za predchádzajúci kalendárny rok, hoci jeho aktuálny príjem môže byť aj vyšší. Pri dvojici je táto suma dvojnásobná, teda od 1. júla tohto roku 2254,2 eur, ktorá sa však porovnáva voči ich spoločnému priemernému príjmu. „Jednou z výhod spočítavania príjmov je, že ak partneri žiadajú o hypotéku spoločne a jeden z nich nemá príjem, priemerná mzda toho druhého za predchádzajúci rok môže dosahovať 2254,2 eur,“ uvádza Farkašová.

Horná hranica príjmu žiadateľov o zvýhodnenú hypotéku pre mladých sa mení každý štvrťrok a odvíja sa od priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý štvrťrok, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR. Strop na získanie hypotéky pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov je jej 1,3 násobkom.

Základné informácie o hypotéke pre mladých

  1. Hypotéku pre mladých môžu požiadať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov.
  2. Príjem žiadateľa musí byť nižší ako maximálna výška príjmovej hranice, ktorá sa mení každý štvrťrok a predstavuje 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak
    o úver žiadajú manželia alebo partneri, hranica je dvojnásobná.
  3. Úrokové zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky a dotáciou
    k úrokovej sadzbe môže žiadateľ dostať na úver vo výške do 50 000 eur. Požičaná suma zároveň nesmie prekročiť 70 % z hodnoty nehnuteľnosti.
  4. Štátny príspevok pre mladých pozostáva z príspevku štátu vo výške 2% a príspevku banky vo výške 1% k úrokovej sadzbe. Počas tohto obdobia má poberateľ hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom možnosť odkladu splátky istiny hypotekárneho úveru.
  5. Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých znížiť splátky na polovicu alebo odložiť splátky istiny po dobu troch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou dotovanej hypotéky je aj možnosť kedykoľvek počas 5 rokov vykonať mimoriadnu splátku v akejkoľvek výške, a to bez poplatku. .

Značky: