Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Koučing sa na Slovensku dostáva čoraz viac do povedomia verejnosti.

Nie však len ako pojem, ale najmä ako účinný nástroj podpory hľadania riešení a rozvoja tímov či jednotlivcov. Slovenská asociácia koučov (SAKo) je presvedčená, že koučovacie princípy by dnes mali byť súčasťou schopností každého manažéra, a preto sa asociácia rozhodla spustiť pilotný projekt certifikácie profesionálov aplikujúcich koučovací prístup.

Koučing nie je novinkou ani na Slovensku a viacero veľkých firiem má už s koučovaním skúsenosti. „Štúdie a prieskumy výsledkov koučovania manažérov uvádzajú prínosy najmä v týchto oblastiach ako zvýšenie produktivity a kvality, zlepšenie vzťahov tíme a tímovej práce, zvýšenie spokojnosti v práci či zníženie konfliktov. Ide o kľúčové oblasti fungovania tímov, a preto si koučovacie techniky osvojuje čoraz viac firiem a manažérov,“ vysvetľuje Peter Jászberényi z predsedníctva Slovenskej asociácie koučov SAKo.

Nie vždy je však spolupráca firmy s certifikovaným koučom možná. Manažéri by preto mali aplikovať koučovací prístup. Ide o trend, spočívajúci v používaní princípov z koučovania v iných profesiách, pri motivačnej a podporujúcej komunikácii, či v interakcii s ľuďmi všeobecne. Zahŕňa aktívne počúvanie, kladenie účinných otvorených otázok, rešpekt k človeku na druhej strane a dôvera v potenciál jednotlivca a zdroje. Dôležitá je tu orientácia na riešenie, nie na problém a podpora samostatnosti a zodpovednosti.

„Koučovací prístup však nemusí byť efektívnym komunikačným nástrojom len pre manažérov. Využívať ho môžu profesionáli v rôznych oblastiach, ako školstvo či zdravotníctvo. V asociácii chceme tento trend aktívne podporovať, a preto sme odštartovali pilotný projekt Certifikácie profesionálov aplikujúcich koučovací prístup (CPAKP). Rozširujeme ním už etablovaný systém certifikácie SAKo, ktorý bol doteraz zameraný len na profesionálnych koučov a certifikovaným profesionálom budeme poskytovať nezávislú odbornú spätnú väzbu, či koučovací prístup používajú správne a účinne. Udelený certifikát bude tiež dokladom zvyšujúcim ich kvalifikáciu,“ približuje predsedníčka SAKo, Zuzana Palková.

Certifikát v rámci pilotného projektu už získalo 6 manažérov, aktívne využívajúcich koučovací prístup vo svojej profesii. Asociácia verí, že aj pomocou relatívne nového trendu – koučovacieho prístupu – umožní väčšiemu množstvu ľudí spoznať benefity používania princípov koučingu a tiež rozšíriť povedomie o profesii a práci koučov.

Značky: