Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kouč musí náležité vzdelanie a dodržiavať etický kódex.

Koučing je na Slovensku rýchlo rozvíjajúca sa profesia, ktorej stále chýba zakotvenie v legislatíve. Koučom sa tak nazýva čoraz viac ľudí, ktorí nespĺňajú odborné a občas ani osobnostné kritériá na to, aby dokázali klientom profesionálne a eticky pomôcť. Slovenská asociácia koučov (SAKo) preto upozorňuje na potrebu dôkladného výberu kouča, do ktorého ľudia vložia svoju dôveru. Sledovať by, podľa asociácie, mali odborné vzdelanie, prax v koučovaní, etický kódex, ku ktorému sa kouč hlási či príslušnosť k profesijnej asociácii.

Koučingu chýba legislatívny rámec a aj správne chápaná definícia, čo spôsobuje medzi potencionálnymi záujemcami chaos. Súčasný stav využívajú samozvaní kouči, ktorým chýba vzdelanie či dokonca osobnostné charakteristiky, ale aj rôzni šarlatáni, ktorí sľubujú zázračne rýchle úspechy. Celú špirálu umocňujú sociálne siete, kde sú rôzne motivačné a iné praktiky zámerne prezentované ako koučing.

„V súčasnosti ľudia zažívajú rôzne výzvy, ktoré sa chcú naučiť zvládať, čo otvára dvere zvýšenej aktivite nekvalifikovaných poradcov, ktorí pre svoje praktiky nemajú odborné rámce, a tak ich neoprávnene zastrešujú pod pojem koučing. Koučing je rozvojová metóda, ktorá má stanovené pravidlá a hranice. Profesionálneho kouča spoznáte podľa toho, že má kredibilné koučovacie vzdelanie a pestrý mix kurzov osobného rozvoja. Ak je kouč certifikovaný profesijnou organizáciou, znamená to, že absolvoval skúšku pred komisiou, ktorá je nezávislá od inštitúcie, kde sa vzdelával. Ak sa teda rozhodnete pre koučing, pýtajte sa, či má akreditované vzdelanie alebo certifikáciu.“ vyzýva predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (SAKo) Zuzana Palková.

Vzdelanie, etika a osobnostné charakteristiky

Výber kouča by malo byť dôkladné a premyslené rozhodnutie. Podľa SAKo je potrebné zohľadniť predovšetkým dve základné oblasti – príslušnosť k profesijnej organizácii a osobnostné sympatie.

„Koučovanie je rozhovor, ktorý sa často týka dôverných a pre koučovaného človeka aj citlivých informácií. Pre úspešnosť koučovania je dôležité, aby ich mohol zveriť dôveryhodnému koučovi s profesionálnym vzdelaním a vyhovujúcim etickým prístupom. Kouč je ten, kto je zodpovedný za proces a ak by klient viac profitoval napríklad zo psychoterapie alebo mentoringu, je úlohou kouča to spozorovať a klientovi osvetliť. Aj toto je príklad profesionálneho a etického prístupu, “ približuje proces výberu kouča Zuzana Palková.

Rovnako dôležité je aj vzdelanie kouča. Klient len zriedka pozná obsahy kurzov, ktoré kouč absolvoval. Podľa Palkovej je však dôležité sa pýtať, či bol kouč certifikovaný aj niekým iným, ako svojím učiteľom, respektíve organizáciou, v ktorej získal vzdelanie. Certifikácia od nezávislej organizácie totiž kvalitu a kompetentnosť koučky alebo kouča potvrdzuje. Certifikácia koučov v ICF aj v SAKo vychádzajú z rovnakého štandardu a etiky ICF, ktoré sú uznávané celosvetovo koučovskými organizáciami.

Celoživotné vzdelávanie

Získané vzdelávanie vytvára predpoklad dobrého kouča. No tak ako pri väčšine povolaní, aj pri koučingu je dôležité, aby kouč sledoval trendy a ďalej sa vzdelával. Tak v oblasti vedomostí, ako aj v oblasti praktických zručností. „Skôr, než sa záujemca pre kouča rozhodne, má právo vedieť aj to, či kouč navštevuje supervíziu, keďže koučovanie patrí medzi pomáhajúce profesie. Účelom supervízie je odborne pomôcť koučovi, aby bol klientovi čo najužitočnejší v konkrétnych situáciách, ktorými sa zaoberajú,“ približuje predsedníčka SAKo.

Asociácia poskytuje klientovi ochranu

Ak má človek záujem o koučing, profesionalitu kouča si môže rýchlo a ľahko overiť na webstránke profesijnej asociácie, ako je aj SAKo. Každý riadny člen asociácie sa svojím členstvom automaticky hlási k dodržiavaniu pravidiel etického kódexu Medzinárodnej federácie koučovania. „Pre koučovaného človeka je členstvo kouča v asociácii istý stupeň ochrany. Ak by sa kouč voči nemu dopustil neetického správania, koučovaný to môže asociácii nahlásiť. Bohužiaľ, stali sa prípady, kedy asociácia dostala podnet na „kouča“ kvôli poškodeniu dobrého mena alebo pracovnej oblasti klienta pre únik informácií z koučovacích rozhovorov, no keďže daní „kouči“ neboli členmi asociácie a neriadili sa žiadnym etickým kódexom, nemohli sme voči nim konať,“ uzatvára Zuzana Palková.

Značky: