Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. oznámila, že dokončila už skôr ohlásenú akvizíciu spoločnosti Harman International Industries, Incorporated.

Podľa podmienok dohody o fúzii dostanú akcionári spoločnosti HARMAN 112 USD za akciu v hotovosti. Dokončenie transakcie nadväzuje na splnenie všetkých podmienok potrebných na jej uzavretie, vrátane jej schválenia zo strany spoločnosti HARMAN a získanie všetkých potrebných povolení od regulačných úradov v Spojených štátoch a v niektorých zahraničných jurisdikciách.

„Dnešný deň je pre nás historickým medzníkom. Uzatvorením tejto transakcie sa otvára cesta k vytvoreniu významných príležitostí na rast a na zabezpečenie väčších výhod pre zákazníkov po celom svete,“ vyhlásil Young Sohn, prezident a hlavný stratég spoločnosti Samsung Electronics a predseda predstavenstva spoločnosti HARMAN, a dodal: „V oblasti automobilového priemyslu vidíme transformačné príležitosti – a vidíme budúcnosť, v ktorej budú automobily, domácnosti, mobilné zariadenia aj pracoviská neoddeliteľne prepojené so životným štýlom. Vedúce postavenie spoločností Samsung a HARMAN v týchto odvetviach nás predurčuje k tomu, aby sme sa pre OEM zákazníkov stali kľúčovým partnerom. Spojenie slávnych značiek a schopností spoločnosti HARMAN v oblasti audiosystémov s poprednými zobrazovacími technológiami spoločnosti Samsung prinesie zákazníkom i profesionálom lepší audiovizuálny zážitok. Predovšetkým sme ale nadšení z našej spoločnej vízie, z podobností našich podnikových kultúr založených na inováciách a z pridanej hodnoty, ktorú pre zákazníkov vytvárame. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými zamestnancami spoločnosti HARMAN pri uskutočňovaní našej vízie.“

„Máme obrovskú radosť, že sme túto transakciu, ktorá poskytuje významnú finančnú hodnotu našim akcionárom, výhody našim zákazníkom a nové príležitosti našim zamestnancom, dokončili,“ uviedol Dinesh Paliwal, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HARMAN. „Spoločnosť Samsung zdieľa naše odhodlanie stavať na prvé miesto vždy zákazníka a našu kultúru založenú na rýchlosti, inováciách a realizáciu vytýčených cieľov. Samsung otvára spoločnosti HARMAN prístup k rozsiahlym obchodným príležitostiam, zavedenej platforme a doplnkovým technológiám, čo obom spoločnostiam umožní zrýchliť rast a posilniť naše vedúce postavenie na automobilovom trhu, v oblasti inteligentných audiosystémov a prepojených technológií. Uvedomujeme si, akú dôležitosť má v dnešnom stále integrovanejšom svete a predovšetkým v automobilovom sektore partnerstvo, a sme pripravení maximálne využiť možnosti daných spojením našich pracovných tímov i zdrojov, aby sme našim zákazníkom dokázali ponúknuť ešte väčšiu hodnotu. V tesnej spolupráci s výrobcami automobilov a ďalšími technologickými firmami sa budú spoločnosti Samsung a HARMAN podieľať na definovaní a smerovaní budúcnosti automobilového sektora.“

V súvislosti s dokončením transakcie bude obchodovanie kmeňových akcií spoločnosti HARMAN ukončené k 13. marcu 2017 pred otvorením trhov a tieto akcie budú vyradené zo zoznamu akcií kótovaných na Newyorskej burze cenných papierov (NYSE). HARMAN bude fungovať ako samostatná dcérska spoločnosť skupiny Samsung pod dohľadom predstavenstva, ktorého predsedom bude Y. Sohn. V pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti HARMAN zostane D. Paliwal, ktorý bude aj naďalej spolu so svojím manažmentom spoločnosť riadiť a zostane tiež členom predstavenstva. Spoločnosť Samsung ponechá v spoločnosti HARMAN jej súčasných zamestnancov a bez zmeny zostane tiež ústredie spoločnosti, jej výrobné závody a používané značky spotrebnej a profesionálnej audiotechniky.

Samsung dokončil najväčšiu akvizíciu vo svojej histórii