Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na základe spolupráce so skupinami používateľov, so zákazníkmi, partnermi a analytikmi spoločnosť SAP zverejnila nový model pre obchod, audit a cenotvorbu svojich licenčných politík digitálneho prístupu (tzv. „nepriamy prístup“ – Indirect Access).

Nový prístup zákazníkom zjednodušuje a sprehľadňuje využívanie softvérových licencií SAP a platbu za ne. Okrem toho rozlišuje medzi priamym / ľudským a nepriamym / digitálnym prístupom, pričom ujasňuje pravidlá pre licencovanie, použitie a súlad s predpismi (compliance).

Nový cenový model

Nový model, ktorý je v odvetví podnikového softvéru prvý svojho druhu, rieši výzvy, ktorým museli niektorí zákazníci čeliť v prípade cenotvorby pre nepriamy / digitálny prístup.

 • V minulosti mali zákazníci vo väčšine prípadov možnosť platiť za SAP ERP aplikáciu podľa počtu používateľov. Keď však k softvérovým systémom SAP začalo pristupovať stále viac systémov, zákazníkom to spôsobilo problém, ktorý si vyžadoval alternatívny prístup k cenotvorbe.
 • SAP preto bude odteraz rozlišovať medzi:
  • priamym / ľudským prístupom (ako doteraz), pri ktorom sa bude platiť podľa počtu používateľov,
  • nepriamym / digitálnym prístupom, čo je prístup prostredníctvom tretích strán, zariadení internetu vecí, botov a/alebo iných typov digitálneho prístupu, pri ktorom sa bude licencia udeľovať podľa počtu transakcií alebo dokumentov, spracovaných samotným systémom (novinka).
 • Nový model SAP sa bude týkať tak digitálneho jadra – SAP S/4HANA a SAP S/4HANA Cloud, ako aj aplikácie SAP ERP.
 • Existujúci zákazníci si môžu vybrať, či budú naďalej pokračovať v súčasnom modeli, alebo či prejdú na nový model platieb podľa počtu dokumentov. Podľa toho, čo najlepšie vyhovuje ich SAP riešeniam a iniciatívam digitálnej transformácie.
 • K dispozícii sú ponuky na prechod. Pomôžu zákazníkom, ktorí sa rozhodnú prejsť z existujúceho na nový model.

Jasné oddelenie predaja licencií od auditu a compliance

Spoločnosť SAP okrem toho zaviedla nové organizačné zmeny, ktoré vytvoria samostatné oddelenia a procedúry predaja licencií a oddelenia a procedúry auditu.

 • Zákazníci i spoločnosť SAP občas zápasili so zosúladením starších obchodných dohôd s požiadavkami a výstupmi moderných úrovní digitálnej aktivity. V kombinácii s prebiehajúcimi diskusiami o obstarávaní nového softvéru to môže byť niekedy frustrujúce.
 • Organizačná zmena po novom umožní, aby tieto dva druhy konverzácií postupovali nezávisle na sebe a umožnili tak zákazníkom a profesionálom spoločnosti SAP, ktorí rokujú so zákazníkmi, slobodnejšiu spoluprácu.
 • SAP plánuje zaviesť funkcie, ktoré zákazníkom samoobslužne umožnia merať využívanie licencií.

Časový plán

SAP začal zavádzať nové pravidlá pre licencovanie, obchod a audit v apríli 2018. Spoločnosť bude v najbližších mesiacoch poskytovať zákazníkom vzdelávacie zdroje a nástroje, ktoré im pomôžu naplno pochopiť nový prístup k licencovaniu a rozhodnúť sa pre správny model.

„Po vypočutí našich zákazníkov si myslíme, že zvlášť v dobe digitálnej transformácie boli potrebné úpravy. Novým cenovým a licenčným modelom ponúkame zákazníkom zvýšenú prehľadnosť, predvídateľnosť a konzistenciu. Verím, že tieto tri aspekty ich povzbudia, aby naďalej investovali do digitálnych obchodných modelov,“ doplnil Christian Klein, COO a člen predstavenstva SAP SE, Global Business Operations.

Viac informácií nájdete na SAP News Center. Sledujte nás aj na Twitter @sapnews.

 

Značky: