Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2024.

 • Príjmy z cloudu stúpli o 24 % a o 25 % pri fixnom menovom kurze, k čomu prispel aj 32 % rast tržieb z Cloud ERP Suite.
 • Objem dohodnutých objednávok cloudu dosiahol 14,2 miliardy eur, čo je nárast o 27 % a o 28 % pri fixnom menovom kurze.
 • Hrubý zisk z cloudu stúpol o 27 % (IFRS), o 27 % (non-IFRS) a o 28 % pri fixnom menovom kurze.
 • Prevádzková strata (IFRS) dosiahla -0,8 miliardy eur z dôvodu výdavkov 2,2 miliardy eur na reštrukturalizáciu.
 • Prevádzkový zisk stúpol o 16 % (non-IFRS) a o 19 % pri fixnom menovom kurze, aj vrátane.
 • Potvrdený výhľad na rok 2024

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za Q1 2024

V prvom štvrťroku sa tempo rastu spoločnosti SAP v oblasti cloudu znova zrýchlilo, s postupným nárastom miery rastu objemu dohodnutých objednávok o 1 percentuálny bod pri fixnom menovom kurze. Súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu stúpol o 27 % na 14,18 miliardy eur a o 28 % pri fixnom menovom kurze, čo je dosiaľ rekordná miera rastu. Príjmy z cloudu stúpli o 24 % na 3,93 miliardy eur a o 25 % pri fixnom menovom kurze. Prispeli k tomu najmä príjmy z Cloud ERP Suite, ktoré narástli o 31 % a o 32 % pri fixnom menovom kurze.

Príjmy zo softvérových licencií klesli o 26 % na 203 miliónov eur a o 25 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru stúpli o 9 % na 6,96 miliardy eur a o 11 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo služieb sa udržali na úrovni 1,08 miliardy eur a stúpli o 1 % pri fixnom menovom kurze. Celkové príjmy narástli o 8 % na 8,04 miliardy eur a o 9 % pri fixnom menovom kurze.

Podiel predvídateľných príjmov v prvom štvrťroku stúpol o 2 percentuálne body na 84 %.

Hrubý zisk z cloudu stúpol o 27 % (IFRS) na 2,84 miliardy eur, o 27 % na 2,85 miliardy eur (non-IFRS) a o 28 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

IFRS prevádzkový zisk v prvom štvrťroku ovplyvnili výdavky na reštrukturalizáciu spojenú s transformačným programom na rok 2024 vo výške 2,2 miliardy eur. Výsledkom bola prevádzková strata -787 miliónov eur. Non-IFRS prevádzkový zisk stúpol o 16 % na 1,53 miliardy eur a o 19 % pri fixnom menovom kurze.

IFRS strata na akciu (základnú) dosiahla -0,71 eura, non-IFRS zisk na akciu (základnú) stúpol o 8 % na 0,81 eura. Efektívna IFRS daňová sadzba dosiahla 16 % (v Q1 2023 to bolo 40,5 %) a non-IFRS 32,4 % (v Q1 2023 to bolo 29,1 %).

Voľný cash flow v prvom štvrťroku stúpol o 28 % na 2,49 miliardy eur.

Výhľad na rok 2024

Spoločnosť SAP v roku 2024 naďalej očakáva:

 • príjmy z cloudu v rozmedzí 17,0 – 17,3 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2023: 13,66 miliardy), čo je nárast o 24 % – 27 % pri fixnom menovom kurze
 • príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 29,0 – 29,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2023: 26,92 miliardy eur), čo je nárast o 8 % – 10 % pri fixnom menovom kurze
 • non-IFRS prevádzkový zisk pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 7,6 – 7,9 miliardy eur (2023: 6,51 miliardy eur podľa aktualizovanej definície non-IFRS prevádzkového zisku), čo je nárast o 17 % – 21 % pri fixnom menovom kurze.
 • voľný cash flow približne 3,5 miliardy eur (2023: 5,09 miliardy eur).
 • efektívna daňová sadzba (non-IFRS) približne 32 % (2023: 30,3 % podľa aktualizovanej definície daňovej sadzby (non-IFRS))

Značky: