Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer presne pre rokom SAP SE predstavil nové riešenie SAP Datasphere na zjednodušenie prístupu k firemným dátam, dnes tento nástroj posúva na ešte vyššiu úroveň. Jeho súčasťou sa totiž stáva generatívna AI, ktorá zjednoduší celé dátové prostredie a prácu s firemnými informáciami urobí ešte viac intuitívnou. „Umelá inteligencia prináša revolúciu do každého aspektu podnikania,“ hovorí Juergen Mueller, SAP Chief Technology Officer.

SAP Datasphere poskytuje dátovým profesionálom škálovateľný prístup ku kritickým obchodným údajom a pomáha im distribuovať ich v rámci organizácie pri zachovaní kontextu a logiky. Ohlásená evolúcia integruje SAP Datasphere so SAP Analytics Cloud, ktorého súčasťou je najnovšie aj Joule, virtuálny asistent využívajúci práve generatívnu umelú inteligenciu. Zamestnanci mu môžu položiť otázku alebo formulovať problém, ktorý je treba vyriešiť, v jednoduchom jazyku a dostanú inteligentné odpovede čerpané z množstva obchodných dát, textov, obrázkov a poznatkov z celého portfólia SAP i zo zdrojov tretích strán. „Dá sa očakávať, že digitálni asistenti založení na generatívnej AI v budúcnosti plne prevezmú interakciu užívateľa so softvérovými riešeniami,“ tvrdí Bruno Bartoš, obchodný riaditeľ SAP Slovensko.

Joule v rámci SAP Analytic Cloud automatizuje vytváranie reportov, dashboardov, plánov atď. Využíva pritom schopnosti LLM (Large Language Models) a kombinuje ich so všetkými dátami vo firme, pričom vo výstupoch zachováva už spomínaný biznisový kontext.

Prezentovaná integrácia (aj vďaka tzv. new compass capability v SAP Analytic Cloud) uľahčí firemným plánovačom a analytikom realizáciu komplexných simulácií založených na údajoch. Tie sa pritom budú dať spúšťať aj cez chatové rozhranie. „To zjednoduší overovanie výsledkov a aktualizácie jednotlivých premenných s cieľom nájsť optimálny plán. Dochádza pritom k zjednoteniu finančného, logistického, prevádzkového a personálneho plánovania v podniku a k jeho natívnemu prepojeniu na SAP aplikácie a na dáta tretích strán,“ vysvetľuje Bruno Bartoš.

Napomáha tomu aj fakt, že integrované SAP Datasphere a SAP Analytics Cloud zjednocujú manažment dát a prinášajú pokročilú analytiku na podporu plánovania medzi organizáciami. V praxi to znamená možnosť využiť jeden nástroj na prípravu, modelovanie aj samotné plánovanie.

Začlenenie AI je však možné len v prípade, ak podnik disponuje dôveryhodnými a overenými údajmi. I preto SAP ohlásil rozšírenie partnerstva s spoločnosťou Collibra s cieľom integrovať jej platformu Collibra’s AI Governance s dátovými aktívami SAP. Organizáciám to umožní zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť pri práci s údajmi a ich súlad s reguláciami či zásadami ochrany súkromia.

Ďalšou novinkou, ktorú nemecký softvérov gigant predstavil, je SAP Datasphere knowledge graph– pomôže firmám objaviť skryté súvislosti v rámci ich aplikácií a systémov. To umožňuje do hĺbky pochopiť vzťahy medzi dátami, metadátami a obchodnými procesmi, ako aj zvýšiť efektivitu strojového učenia a modelov LLM.

Pre viac informácií navštívte: https://news.sap.com/?p=221995

Značky: