Rok 1962 bol kľúčovým pre satelitné televízne vysielanie. V tomto roku totiž po prvý raz prekročil televízny signál Atlantický oceán. Milióny divákov v Spojených štátoch amerických, Európe a Japonsku mohli pozerať živý prenos tlačovej konferencie amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Tento historický moment sa uskutočnil vďaka maličkému satelitu Telstar 1 spoločnosti AT&T a zrodila sa ikonická značka „Naživo cez satelit“ (Live via satellite) ako aj samotné satelitné TV vysielanie. Ku koncu roka 1962 mohli diváci až v 16 krajinách sledovať americké TV programy.

Technológia satelitného TV vysielania je spolu s GPS navigáciou jedinou vesmírnou technológiou, ktorá sa dožila masového využitia. Za svoje rozšírenie vďačí najmä rozvoju vesmírnych technológií počas studenej vojny v časoch vesmírnych „pretekov“ medzi najväčšími krajinami sveta. Avšak napríklad princíp takého raketového pohonu, ktorý bol základom pre vývoj satelitnej technológie, má svoje korene už na začiatku druhého tisícročia.

Technologické pokroky, ako aj vypustenie prvého satelitu za účelom prenosu TV signálu v roku 1962, predurčili spustenie satelitnej televízie. Americká spoločnosť Public Broadcasting Service (PBS) v  marci 1978 uviedla novinku, verejnú televíznu satelitnú službu. Tá sa stala jednou z najobľúbenejších služieb v Spojených štátoch a priniesla televízny signál zadarmo doslova všetkým americkým domácnostiam.

Významné rozšírenie bezplatnej satelitnej televízie v USA a čoskoro aj v Európe nastal v 80-tych rokoch 20. storočia po uvedení satelitných prijímačov pre príjem „Direct-to-Home“ (DTH) televízie. Naozaj masový nástup satelitného vysielania nastal na začiatku deväťdesiatych rokov s príchodom digitálneho satelitného vysielania v Japonsku, Spojených štátoch a tiež v Európe. Na európskom kontinente to bola luxemburská spoločnosť Société Européenne des Satellites (SES), prvý európsky súkromný prevádzkovateľ satelitov so sídlom v Betzdorfe.

Spoločnosť SES vypustila v roku 1988 svoj prvý satelit ASTRA 1A, ktorý bol umiestnený na orbitálnej pozícii 19,2°E. Niesol len 16 transpondérov, z ktorého každý dokázal prenášať TV signál jedného analógového programu. Bol tiež prvým satelitom, ktorý poskytoval stredne výkonné satelitné pokrytie západnej Európy s prenosom signálu v Ku-pásme a po prvýkrát umožnil príjem TV signálu len s malou (90cm) satelitnou parabolou.

Cieľom SES nikdy nebolo umiestniť len jeden satelit na jednu orbitálnu pozíciu. Táto európska spoločnosť priniesla do tohto odvetvia revolučnú techniku, tzv. kolokáciu, čiže umiestnenie viacerých satelitov na takmer tú istú orbitálnu pozíciu. Satelity sa nachádzajú v tesnej blízkosti a prijímacie zariadenia na Zemi ich vnímajú ako na jednej orbitálnej pozícii. Kolokácia tiež umožnila vytvoriť unikátny priestor na obežnej dráhe. Takéto umiestnenie satelitov zabezpečilo plynulú prevádzku, takže pokiaľ sa na jednom satelite vyskytol problém, na rad prišiel zálohový transpondér na druhom satelite, ktorý bol okamžite k dispozícii.

Po vypustení satelitu ASTRA 1A sa spoločnosti podarilo zdvojnásobiť satelitnú kapacitu v rámci jednej orbitálnej pozície vypustením satelitu ASTRA 1B, ktorý bol umiestnený v jeho blízkosti. Dnes disponuje satelitná flotila SES vyše 50 satelitmi na geostacionárnej obežnej dráhe a 12 satelitmi na strednej obežnej dráhe. Prenáša vyše 7740 televíznych programov (vrátane 2601 HD programov a 24 komerčných Ultra HD programov).

Vývoj satelitnej technológie je nikdy nekončiacim príbehom. Od svojho zrodu prekonala už veľmi dlhú cestu a dnes je už každodennou súčasťou našich životov (prenáša množstvo programov, umožňuje dátový prenos a takisto poskytuje aj satelitné geolokačné služby), že ju možno väčšina ľudí už ani nevníma.

Značky: